Історичні міфи й стереотипи та формування суспільної свідомості народів Центрально-Східної Європи

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1036професор Зашкільняк Л. О.Істм-51c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 Розглядаються і аналізуються явища народження і використання історичних міфів у процесі формування новочасної національної суспільної свідомості народів Центрально-Східної Європи та її використання для мобілізації мас в період модернізації у ХІХ і на початку ХХ століття.

 Результати навчання:

Знати:

 •  сучасну науково-теоретичну базу проблематики націй і націоналізму;
 • історичні аспекти формування національних ідеологій в Європі в період модернізації;
 • причини, умови, характер та особливі риси націотворчих процесів у народів Центральної та Східної Європи;
 • процеси формування і поширення провідних національних міфів народів Центрально-Східної Європи та їх відображення у соціальній пам’яті цих народів.

 Вміти:

 •  володіти основним фактологічним матеріалом щодо модернізаційних і націотворчих процесів народів Центрально-Східної Європи;
 • пояснити шкільній молоді і слухачам особливості націо- і державотворчих процесів в регіоні Центрально-Східної Європи;
 • репрезентувати і роз’яснити соціальну роль історичної міфології і стереотипів в модерних суспільствах і способи їх трансформації;
 • поповнити свої знання новітніми здобутками світової історіографії вказаної проблематики;
 • підготувати шкільне заняття, реферат, доповідь, презентацію, присвячені актуальним питанням націотворення в регіоні Центрально-Східної Європи в цілому і окремих країнах зокрема.

Опис

Матеріали

Інформаційні ресурси

 • Портал:Міфологія / Література та веб-сайти, присвячені міфології (https://uk.wikipedia.org/wiki/Портал:Міфологія/ )
 • Львівський національний університет імені Івана Франка (www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/sid/index.html)
 • Библиотека Гумер (Росія) (www.gumer.info/)
 • Всемирная история (Росія) (//history.xsp.ru/)
 • «Гео. Непознанный мир». Елисеевское географическое общество (Росія) (www.geografia.ru/)
 • Інститут історії України НАН України (www.history.org.ua/)
 • Институт всеобщей истории РАН (Росія) (www.igh.ru/)
 • Інтернет-сторінка “Історія” (Росія) (//history.tuad.nsk.ru/)
 • Люди (Росія) (www.peoples.ru/)
 • Мир истории. Российский электронный журнал (Росія) (www.historia.ru/)
 • Міф. Міфологія. Оцінка міфу. Міфологічний твір. (http://www.megos.org.ua/kultura.2.3.html)
 • Міфологія народів світу (https://mythology.net.ua/myth/)
 • Навчальна література онлайн (https://pidruchniki.com/)
 • Научно-образовательный центр «Новая локальная история» (Росія) (www.newlocalhistory.com/)
 • Рефераты по истории (Росія) (www.bestreferat.ru/)
 • Русский биографический словарь. Сетевая версия (Росія) (www.rulex.ru/)
 • Страны мира (Росія) (www.countries.ru/)
 • Хронос – всемирная история в Интернете (Росія) (www.hrono.ru/)
 • Центр восточных культур (Росія) (www.orient.libfl.ru/)
 • Центр исследований по философской антропологии Европейского гуманитарного университета (Беларусь) (www.ehu-international.org/)
 • Электронная библиотека (Україна) (www.lib.com.ua/)
 • ACLS History E-Books Project (США) (www.historyпецebooks.org/)
 • Hartford Web Publishing (США) (www.hatforf.hwp.com/)
 • Instytut Pamięci Narodowej (Польща) (www.ipn.gov.pl/)
 • Nauka w Polsce (Польща) (www.naukawpolsce.pap.pl/)
 • Redakcja “Historycy.pl” (Польща) (www.historycy.pl/)
 • Wydawnictwo naukowe PWN (Польща) (www.pwn.pl/)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму