Львів на тлі воєнних конфліктів XVII–XX ст.

Тип: Нормативний

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Мрака І. Б.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c, , ,

Опис курсу

Впродовж свого існування Львів неодноразово потрапляв в облогу або ж був захоплений ворожими арміями. Впродовж XVII–XVIII ст. місто пережило облоги козаків під час Національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького (1648, 1655), облогу турецько-татарських військ та козаків П.Дорошенка (1672), неодноразові напади татар. Захоплення і пограбування Львова шведськими військами у 1704 р. остаточно підірвало його економічний і оборонний потенціал.

Нові потрясіння для міста принесли світові війни ХХ ст. Під час Першої світової війни львів’яни стали свідками відступу австрійської армії, пережили окупацію російськими царськими військами, непрості події польсько-української війни осені 1918 р.

Незабутній слід у пам’яті мешканців міста залишила Друга світова війна. Роки “радянізації” (1939–1941 рр.) супроводжувалися не тільки зміною обставин і способу життя, але й репресіями, депортацією вглиб СРСР. Захоплення Львова військами Вермахту і більш як трирічна окупація наочно продемонстрували мешканцям міста усі “принади” “нового порядку”.

Окреслені проблеми становлять предмет вивчення лекційного курсу “Львів на тлі воєнних конфліктів (друга половина XVII – перша половина XX ст.)”

Рекомендована література

 1. Грабовецький В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648-1654 рр. – Київ, 1972.
 2. Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. – Львів, 2006.
 3. Історія Львова. У трьох томах. – Львів, 2006.
 4. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові. – Львів, 2009.
 5. Лозинський Р. Етнічний склад населення Львова. – Львів, 2005.
 6. Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р. – Львів: Наклад НТШ, 1898. – 138 с.
 7. Томашівський С. Перший похід Б. Хмельницького в Галичину. – Львів, 1914.
 8. Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. – Київ, Нью-Йорк, 2003.
 9. Czołowski A. Poglądnaorganizacje i działnośćdawnychwładzmiastaLwowado 1848 r. – Lwów, 1896.
 10. Czołowski A NajazdtatarównaLwów w r. 1695. – Lwów, 1902.
 11. Garlik M. Dziennik: Lwów, 12 października 1939 – 13 września 1940. – Wrocław, 2002.
 12. Gilewicz A. przyjęciadoprawamiejskiegoweLwowie w latach 1405-1604. – Lwów, 1931.
 13. Hausner A. Listopad, 1918. – Lwów, 1928.
 14. Hirschberg A. Z czasówniedoli i upadku. Ustęp z dziejówmiastaLwowa. – Lwów, 1888.
 15. – [б.м.], [б.р.]. – С. 3-205.
 16. Hryciuk G. PolacyweLwowie 1939-1944. Życiecodzienne. – Waszawa: Książka i Wiedza, 2000.
 17. Krysiak F. Z dnigrozyweLwowie (od 1 do 22 listopada 1918 roku). Kartki z pamiętnika. – Rzeszów, 2003.
 18. Łoziński W. Lwów starożytny. Kartki z historiisztuki іobyczajów. 1-2. Lwów, 1889-1890.
 19. Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwolwowskie w XVI –XVII wieku. – Wyd. 2-e. – Lwów, 1892.
 20. Łoziński W. Prawem i lewem. ObyczajenaCzerwonejRusi w pierwszejpołowie XVII wieku. T.1-2. – Kraków, 1960.
 21. Łoziński W. Przyblęda. Obrazek dramatyczny z życia ludu ruskiego ze śpiewkami w dwuchaktach. Oryg. Napisany przez Hizopa Ziołka. – Lwów, 1864. – 52 s.
 22. Łoziński W. Życiepolskie w dawnychwiekach. – Kraków, 1969.
 23. Lwówpoinwazyirosyjskiej (wrzesień-grudzień 1914). Opowiadanienaocznegoświadka. – Wien, [b.r.].
 24. Opałek M. BohaterskiLwów: szkice i nastroje z czasówoblężeniaLwowa w r. 1919. – Lwów, 1919.
 25. PodznakiemLwa i Syreny. – Warszawa, 1989.
 26. Prochaska A. Lwów a szlachta. – Lwów, 1919.
 27. Ptaśnik J. Miasta i mieszczaństwo w dawnejPolsce. – Kraków, 1934.
 28. Ptaśnik J. Miasta w Polsce. – Lwów: H.Altenberg. [b.r.].
 29. Рtaśnik J. Walki o demokratyzacjeLwowaod XVI do XVIII wieku. – Lwów: DrukZakładuNarodow. imOssolińskich, 1925.
 30. RachwałSt. FundacjedawnegoLwowa. – Lwów: RadaParafialna, 1919.
 31. RachwałSt. KopiecUniiLubelksiejweLwowie (1869-1919). – Lwów, 1919.
 32. Radziminski Z. Materiałydohistoriiodlężnienia і obronyLwowa w 1672 r. – Kraków, 1884.
 33. Szajnocha K. Dwalatadziejównaszych 1646, 1648. – Warszawa, 1900.
 34. Finkiel L. NapadtatarównaLwów w r. 1695 // Kwartalnik Historyczny. – 1890. – R.4.
 35. Włodarkiewicz W. Lwów, 1939. – Warszawa, 2003.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму