Методологія підготовки наукової публікації

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Зашкільняк Л. О.Асп-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Асп-2професор Зашкільняк Л. О.

Опис курсу

                    Анотація  навчальної   дисципліни:

 Курс лекцій і семінарських занять передбачає формування у слухачів необхідних теоретичних і практичних знань та вироблення навиків підготовки й оцінки наукових публікацій, їх розміщення в інтелектуально-інформаційному просторі.

                Результати навчання:

 • знати:
 • теоретичні аспекти творення наукових текстів за результатами проведених наукових досліджень;
 • методику організації текстового матеріалу наукової публікації;
 • жанри і види наукових публікацій та їх особливості;
 • нормативно-документальні аспекти організації наукової публікації;
 • використання наукових публікацій в організації та проведенні наукових досліджень;
 • вміти:
 • втілювати результати наукових досліджень у тексти наукової публікації;
 • визначати необхідні види і жанри наукової публікації;
 • використовувати нормативно-документальну базу для створення наукових публікацій;
 • організовувати розміщення наукової публікації в науковому середовищі;
 • працювати з різними видами наукових публікацій.

 

Рекомендована література

Базова

 • Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. — К.: АБУ, 2002. — 480 с
 • Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень. К.: Центр учбової літератури, 2014. — 142 с.
 • Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень Навч. посібник. – 5-е вид. – К.: Професіонал, 2008. – 240 с.
 • Колесников О.В. Основи наукових досліджень. К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
 • Конверський А.Є. (ред.) Основи методології та організації наукових досліджень. Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. (Автори-упорядники: Конверський А. Є.; Лубський В. І.; Горбаченко Т. Г.; Бугров В. А.; Кондратьєва І. В.; Руденко О. В.; Юштин К. Е.).
 • Мальцев П. М., Емельянова Н. А. Основьі научньїх исследований. — К.: Вища шк., 1982. — 136 с.
 • Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. — К.: Знання,2008. — 16 с.
 • Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Київ: Ліра-К, 2009, 430 с.
 • Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c,
 • Day Robert A., Gastel Barbara. How to Write and Publish a Scientific Paper. Edition 7. Cambridge University Press, 2012, 300 p.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 

 1. EBook Time. Режим доступу: http://ebooktime.net/
 2. BOOKSS. Режим доступу: http://bookss.co.ua/
 3. PPT-On-line. Режим доступу: http://ppt-online.org/
 4. Науково-аналітичний журнал «Наша перспектива». Режим доступу: http://www.perspektyva.in.ua/
 5. Бібліотека для студента. Режим доступу: http://b-ko.com/
 6. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/publications/Pages/default.aspx
 7. Навчальні матеріали онлайн. Режим доступу: http://pidruchniki.com/
 8. Студопедия. Режим доступу: https://studopedia.org/
 9. Добрі Поради. Режим доступу: https://poradu.pp.ua/nauka/
 10. Педагогічний майстер. Режим доступу: http://pedmaster.ucoz.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Методологія підготовки наукової публікації

Завантажити силабус