Моніторинг та оцінка проектів регіонального розвитку

Тип: Нормативний

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1036доцент Сенюра О. В.Іссм-11с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: вибіркова навчальна дисципліна «Моніторинг та оцінка проектів регіонального розвитку» побудована на основі вивчення міста як соціально-просторового феномену, розгляду села як специфічної складової суспільства, аналіз методичних підходів до вивчення міського/сільського простору. Ці знання покладені в основу підготовки, специфіки планування та проведення моніторингу та оцінювання регіонального (міського/сільського) розвитку, а також вивчення основних понять та принципів стратегічного планування міського/сільського розвитку.

Навчальна дисципліна «Моніторинг та оцінка проектів регіонального розвитку» є важливою спеціально орієнтованою дисципліною для студентів магістерської програми, які вивчають соціологію як напрям професійної діяльності. Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студенти зможуть познайомитися з основними підходами до моніторингу й оцінювання соціальних проектів регіонального розвитку (міського/сільського), з їх практичним застосуванням у певній сфері, оволодіти навичками самостійного планування та проведення моніторингу та оцінки.

 

Тематичні блоки навчальної дисципліни «Моніторинг та оцінка проектів регіонального розвитку/міста/села»:

 • Місто як соціально-просторовий феномен. Соціальна структура міста.
 • Село як специфічна складова соціальної структури суспільства.
 • Специфіка міського та сільського способів життя/основні проблеми.
 • Методичні підходи до вивчення міського/сільського простору.
 • Особливості моніторингу та оцінювання регіонального (міського/сільського) розвитку: теоретичний аспект.
 • Специфіка планування і проведення оцінювання міського/сільського розвитку.
 • Стратегічне планування як складова цілісної системи планування міського/сільського розвитку.

 

 • Зміст понять: місто, село, проект, соціальний проект; моніторинг; оцінювання

 

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Технологія оцінки соціальних програм та проектів. Кіровоград, ІСКМ, 2007. – 100 с.
 2. Вагин В. Социология города // http://ecsocman.edu.ru/db/msg/110680.html
 3. Вайс К. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Керол Вайс ; [пер. з англ. Р.Ткачук, М.Корчинська] . – К. : Основи, 2000. – 671 с.
 4. Коллоквиум «Оценивание программ и политик: методология и применение»: сборник материалов, Вып. V // под ред. Д.Б. Цыганкова. – М., 2010. – 237 с.
 5. Корпоровіч Л. Сучасні концепції евалюації в контексті викликів регіонального розвитку / Лєшек Корпоровіч // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент :збірник наукових праць. – Вип. 6. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 80-89.
 6. Мазурик О. В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні : [монографія] / О. В. Мазурик. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – 316 с.
 7. Моніторинг та оцінка програм і проектів. Практичний посібник/ Ольга Морозова, ОльгаВарецька, Деніел Джонс, Пепукай Чікуква, Тетяна Салюк. -Київ, «Оранта», 2008 р. -144 с.
 8. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / О. О. Яременко, О. Р. Артюх, О. М. Балакірєва та ін. – К.: Державний центр соціальних служб для молоді, Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – 124 с.
 9. Оценка программ: методология и практика. / Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О’Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009. – 396 с.
 10. Система моніторингу й оцінки з питань ВІЛ/СНІДу: регіональний рівень /О. М. Балакірєва, А. М. Бойко, О. Ю. Семерик, О. О. Яременко. – К.: ВПЦ “Експрес”,2006. – 64 с.
 11. Соціологія міста: навчальний посібник / [Л. В. Малес, В. В. Середа,М. О. Соболевська, Ю. Г. Сорока та ін.]; за заг. ред. О. К. Міхеєвої. –Донецьк: вид-во «Ноулідж» , 2010. – 464 с. (+ ілюстрації). (Навчальний посібник отримав гриф МОН)
 12. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник / [Бер­данова О., Вакуленко В.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка де­централізації в Україні – DESPRO. – К. : ТОВ «София-А». – 2012. – 88 с.
 13. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку. – Моррамас Л.Дж., Ріст Р.К. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2015. – 580 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму