Мусульманський чинник у світовій історії ХХ – початку ХХІ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1130доцент Сипко Б. В.Ісом-21c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою навчальної дисципліни є узагальнити знання студентів другого курсу магістерської програми історичного факультету з історії мусульманського світу, а також створити “платформу” для обговорення актуальних проблем, пов’язаних з ісламом. У процесі вивчення курсу студенти ознайомлюються з особливостями деколонізаційних процесів у мусульманських країнах, причинами формування мусульманських спільнот Заходу та їх характеристиками, функціонуванням міжнародних мусульманських організацій, актуальними проблемами ісламського світу. Студенти удосконалюють навики роботи з джерелами новітнього періоду, зокрема нормативно-правовими актами, творами художньої літератури та кінематографу. Своєрідним підсумком курсу є візит зі студентами в Ісламський культурний центр імені Моххамеда Асада (вул. Авраама Лінкольна, 29а, м. Львів).

Результати навчання:

 • знати:

‒ відмінності між прикметниками “ісламський”, “ісламістський”, “ісламознавчий”;

‒ найбільші міжнародні мусульманські міжнародні організації;

‒ особливості ісламської фінансової системи;

‒ перебіг подій Арабської весни;

‒ чому в арабському світі ІДІЛ називають “Daech”, що в перекладі з арабської означає “той, що наступає на ногу”, або “той, що дисонує”.

 • вміти:

‒ аналізувати ісламські нормативно-правові акти, які визначають права людини;

‒ пояснити суть конфлікту довкола книги Салмана Рушді “Сатанинські вірші”;

‒ презентувати та порівнювати різні моделі мусульманських країн;

‒ розрізнити хіджаб, нікаб, бурку, чадру та паранджу.

Опис-Мусульманський-чинник-у-світовій-історії

Рекомендована література

Джерела:

 1. Загальна декларація прав людини Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 2. Каирская декларация о правах человека в исламе 1990 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idmedina.ru/books/history_culture/minaret/16/declaracia-02.htm
 3. Конвенція про права дитини (20 листопада 1989 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021
 4. Рушді С. Сатанинські вірші / Салман Рушді. – К. : Видавництво Жупанського, 2016. – 520 с.
 5. Соглашение о правах ребенка в исламе 2005 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldislamlaw.ru/?p=1200

 

Базова

 1. ЗінькоС. Іслам у сучасній світовій політиці. – Львів: Простір-М, 2005. – 278 с.
 2. Ислам в Европе и в России: сб. ст. / сост. и отв. ред. Е.Деминцева. – М.: Изд. Дом Марджани, 2009. – 240 с.
 3. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. Сборник статей / под ред. Ю. В. Ганковского. ‒ М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1982. – 240 с.
 4. ИСЛАМ И ПОЛИТИКА (взаимодействие ислама и политики в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в Центральной Азии). ‒ М.: Институт востоковедения РАН, «Крафт+», 2001. ‒ 420 с.
 5. Сипко Б. Мусульманська спільнота у житті Французької Республіки (1995–2007 рр.): монографія / Богдана Сипко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 344 с.
 6. Cesari J. When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States / Jocelyne Césari. – New York : Palgrave Macmillan, 2004. – 284
 7. Demant P. Islam vs. Islamism: the dilemma of the Muslim world / Peter Demant. – Westport, Connecticut, London: PRAEGER, 2006. – 313 p.
 8. Europe and Islam. Collective monograph / ed. Jaroslav Franc. – Olomouc, 2015. – 310 p.
 9. Pędziwiatr K. Od islamu imigrantỏw do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej. – Krakỏw: Nomos, 2005. – 264s.

 

 

Допоміжна

 1. Бурума И. Убийство в Амстердаме / Иэн Бурума [пер. с англ. С. Шульженко]. – М. : Издательство Колибри, 2008. – 320 с.
 2. Вклад мусульман в мировую цивилизацию / под ред. Айдын Али-заде. – Баку: Общественное Объединение “Идрак”, 2008. – 180 с.
 3. Евкочев Ш. Ислам и модели политического и социально-экономического развития государств мусульманского мира // Центральная Азия и Кавказ. – 2008. – № 1 (55). – С. 170 –178.
 4. Наумкин В. Мусульманская диаспора на Западе: дифференциация, конвергенция, глобализация? / Виталий Наумкин // Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой политики. – 2012. – Т. 10. – № 2 (29).
 5. Сарацин Т. Німеччина сама себе руйнує. Як ми ставимо на кін долю нашої країни / Тіло Сарацин [Пер. з нім. П. Таращук]. – К. : Темпора, 2016. – 758 с.
 6. Смирнова К. Є. Політичні революції та режимні трансформації у країнах арабського сходу [Електронний ресурс] : дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / Смирнова Катерина Євгенівна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/dis_smyrnova.pdf
 7. Субх М. А. Трансформаційні процеси в країнах Ради співробітництва арабських держав Затоки в умовах глобалізації (2001‒2010 рр.) [Електронний ресурс] : дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / Субх Максим Алійович. – Київ : Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, 2015. – Режим доступу : http://dipacadem.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/09/%D0%A1%D1%83% D0%B1%D1%85-%D0%9C.%D0%90.-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D 1% 80%D1%82% D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
 8. ЯкубовичМ. Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013‒2016) / Михайло Якубович. – Вінниця: Нілан, ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2017. – 156 с.
 9. Dassetto F. Islam in the European Union: What’s at Stake in the Future? / F. Dassetto, S. Ferrari, B. Marechal.– Brussels: European Parliament, 2007. – 175 р.
 10. Islam w Europie : bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? / red. nauk. Marta Widy-Behiesse. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012. – 304 s.
 11. Laurence J. Governments and Muslim Communities in the West: United States, United Kingdom, France and Germany / J. Laurence, P. Strum. – Washington : Woodrow Wilson International Center for Scolars, 2008. – 60 p.
 12. Milton-Edwards B. Islam and Violence in the Modern Era / Beverley Milton-Edwards . – New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2006. – 252 p.
 13. RAPPORT D’INFORMATION N° 3964 FAIT en application de l’article 145 du Règlement AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION sur les moyens de Daech. TOME I. ‒ Paris: Assemblée nationale, 2016. – 203 p.
 14. RAPPORT D’INFORMATION N° 3964 FAIT en application de l’article 145 du Règlement AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION sur les moyens de Daech. TOME II. ‒ Paris: Assemblée nationale, 2016. – 537 p.
 15. RAPPORT D’INFORMATION N° 4551 DÉPOSÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 27 avril 2016 sur la situation migratoire en Europe. ‒ Paris: Assemblée nationale, 2017. – 239 p.
 16. Report of OHCHR mission to Bangladesh Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 2016. FLASH REPORT. 3 February 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/ FlashReport 3Febpdf
 17. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic Rule of Terror: Living under ISIS in Syria. 14 November 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalsecurity.org/military/library/ report /2014/ hrc_crp_isisS_20141114.pdf

Матеріали

 1. https://www.isdb-pilot.org/ – інтернет-сторінка Ісламського банку розвитку
 2. https://www.isesco.org.ma/ – інтернет-сторінка Ісламської організації освіти, науки та культури
 3. http://arableague-us.org/wp/ – інтернет-сторінка Ліги арабських держав
 4. http://www.oic-oci.org/home/?lan=en – інтернет-сторінка Організації ісламської співпраці
 5. http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/hrcindex.aspx – інтернет-сторінка Ради ООН з прав людини

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус