Полагоджуючи з недавнім минулим: національна пам’ять і посткомуністичний перехід в Центрально-Східній Європі

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1036доцент Полещук Т. С.Істм-51c

Опис курсу

Опис. Полагоджуючи з недавнім минулим національна пам’ять і посткомуністичний перехід в Центрально-Східній Європі

Рекомендована література

Теоретична література

 

Ассман А. Простори спогаду. Форми і трансформації культурної пам’яті / ман; пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2012.

Винайдення традиції / За ред. Е. Гобсбаума і Т. Рейнджера; пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2005.

Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / пер. з англ.– К.: Ніка-Центр, 2013.

Ле Гофф Ж. История и память /пер. с франц. – М.: РОССПЭН, 2013.

Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / пер. з франц. – К.: Кліо, 2014.

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память  // Неприкосновенный запас. – 2005. – №2-3.

 

Статті в спеціальних випусках періодичних наукових видань

 

АРХЭ: Проблемы исторической памяти и исторической политики. – Минск, 2013. – №2.

Схід–Захід: Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – Харків, 2009. – Вип. 13–14.

Україна модерна: Пам’ять як поле змагань. – Київ-Львів, 2009. – Вип. 4 (15).

Pro et Contra: Историческая политика. – М., 2009. – №3–4.

 

Збірники статей та колективні монографії

 

Історик і Влада. Кол. монографія / Відп. редактор В. Смолій; наук. кер. проекту І. Колесник. – К.: Інститут історії НАН України, 2016.

Империя и нация в зеркале исторической памяти / Ред-сост. И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов. – М.: НЛО, 2011.

Историческая политика в ХХІ веке / Под ред. А. Миллера, М. Липман. – М.: НЛО, 2012.

Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / За заг. ред. Ю. Шаповала. – К.: ІПІЕД, 2013.

Національна та історична пам’ять: Зб. наукових праць. – К., 2011–2013. – Вип. 1–9.

Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. – М.: Фонд Ф. Науманна, АИРО-ХХ, 2003.

Феномен прошлого / Ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. –  М.: ГУ–ВШЭ, 2005.

Монографії, статті

 

Касьянов Г. Past continuous: історична політика 1980-х – 2000-х. Україна та сусіди. – К.: Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 2018.

Киридон А. Гетеротопії пам’яті: Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. – К.: Ніка-Центр, 2016.

Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. – М.: НЛО, 2011.

Ластовский А. Специфика исторической памяти в Беларуси: между советским прошлым и национальной перспективой // Вестник общественного мнения. – 2009. – №4.

Маклюк О. М. Історична пам’ять та політика пам’яті в умовах трансформації Центрально-Східної Європи // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету . – 2011.– Вип. ХХХ.

Малинова О. Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: РОССПЭН, 2015.

Нагорна Л. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. – К.: ІСД, 2012.

Портнов А. Історії для домашнього вжитку: Есеї про польсько-російсько-український трикутник пам’яті. – К.: Критика, 2013.

Стриєк Т. Невловні категорії. Нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі та Росії / пер. польск. – К. Ніка-Центр, 2015.

Berger S., Conrad C. The Past as History. National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe. Palgrave Macmillan, 2015.

Blacker U., Etking A., Fedor J. Memory and Theory in Eastern Europe. Palgrave Macmillan, 2013.

 

  1. Інформаційні ресурси

Інститут національної пам’яті, Польща, офіційний сайт: http://ipn.gov.pl

Інститут дослідження тоталітарних режимів, Чеська Республіка, офіційний сайт: http://www.ustrcr.cz

Інститут національної пам’яті, Словацька Республіка, офіційний сайт: http://upn.gov.sk

Комітет національної пам’яті, Угорщина, офіційний сайт: https://www.neb.hu

Український Інститут національної пам’яті, офіційний сайт: http://memory.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму