Правлячі династії в Центрально-Східній Європі ІХ–XVIII ст.

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Опис курсу

Пропонований спецкурс є однією з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів університетів по спеціальності “Історія”. Територіально він охоплює народи регіону та їх держави (сучасні Польща, Чехія, Угорщина, Сербія, Росія). Хронологічно історичні події, які в ньому розглядаються, обмежені ІХ ст. і до кінця XVIII ст. Нижня межа обумовлена становленням та розвитком державності народів регіону, а верхня − втратою державності та входженням до складу великих імперій: Німецької, Австрійської, Російської, Османської.

Мета і завдання. Розглянути:

− походження та персональний склад;

− роль правлячих династій у становленні та збереженні державності;

− вплив правлячих династій на політичні, суспільні та економічні процеси;

− значення правлячих династій в міжнародних відносинах та утворенню політичних союзів.

Рекомендована література

Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ − початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Львів, 2000.

Войтович Л., Целуйко О. Правлячі династії Європи. Біла Церква, 2008.

Семенов И. Христианские династии Европы. Династии, сохранившие статус владетельных. Москва, 2002.

Пчелов Е. Романовы. История династии. Москва, 2002.

Пчелов Е. Рюриковичи. История династии. Москва, 2005.

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. Львів, 2002.

Френсіс Дворнік. Слов’яни в європейській історії та цивілізації. Київ, 2000.

Сима М. Чиркович. История сербов. Москва, 2009.

Ласло Контлер. История Венгрии. Тысячелетие в центре Еропы. Москва, 2002.

Лаптева Л. История Чехии периода феодализма (V − середина XVII в.). Москва, 1993.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму