Соціопсихологія злочинності

Тип: На вибір студента

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Демків О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Вибіркова навчальна дисципліна «Соціопсихологія злочинності» присвячена соціологічним аспектам формування та поширення різних форм відхильної поведінки, а також засобам їхньої діагностики та попередження. Дисципліна складається із таких тематичних модулів: 1) історія становлення та теоретичні підходи у дослідженні злочинності і відхильної поведінки; 2) поширеність та динаміка відхильних форм поведінки і злочинності в сучасному українському суспільстві; 3) методичні та етичні питання емпіричного дослідження відхильної поведінки. У межах цього предмету розглядаються такі теми: зміст понять «девіація», «патологія», «аномалія»; «соціальні цінності», «норми», «соціальний контроль» та ін.; здійснюється порівняльний аналіз низки підходів у вивченні злочинності та відхильної поведінки (утилітаристський, біологізаторський, конструктивістський, соціокультурний підходи, підхід соціальної екології, теорія соціальної напруги). Особлива увага приділена виробленню вмінь і навичок організації та проведенню соціологічного дослідження відхильної поведінки та злочинності у сучасному українському суспільстві.

Силабус:

Завантажити силабус