Тоталітарні режими в світовій історії новітнього часу: ґенеза, типи, регіональні особливості

Тип: Нормативний

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Опис курсу

Основними завданнями вивчення дисципліни “Тоталітарні режими в світовій історії новітнього часу: ґенеза, типи, регіональні особливості” є:

– визначити передумови та основні причини становлення тоталітаризму у ХХ ст.;

– проаналізувати типи тоталітарних режимів у світовій історії новітнього часу;

– відстежити регіональні особливості тоталітарних режимів;

 • охарактеризувати механізми функціонування тоталітарних систем;

– визначити наслідки тоталітарної спадщини для сьогодення і сформувати уявлення про цінність демократії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

– основні тоталітарні режими у період новітньої історії;

– дати, обставини та учасників становлення тоталітарних систем;

– регіональні особливості тоталітарних режимів.

вміти :

– аналізувати передумови та причини формування тоталітарних держав;

– порівнювати тоталітарні системи в різних країнах;

– визначати згубні наслідки тоталітаризму для людства.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 20 лекційних годин та 10 годин семінарських занять. Курс завершується складанням іспиту.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. АндерсонР. Тоталитаризм: концепт или идеология?// Политические исследования. – 1993. – №
 2. Арендт Х.Джерела тоталітаризму. – Київ, 2002.
 3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – Москва, 1993.
 4. Барнз Д. Шум часу / Пер. з англ. – Київ, 2016.
 5. Безансон А. Лихо століття: про комунізм, нацизм та унікальність Голокосту / Пер. з фр. – Київ, 2007.
 6. Белоусов Л. Бенито Муссолини: диктатура и демагогия. – Москва, 1993.
 7. БелоусовЛ. Репрессивный аппарат режима Муссолини // Новая и новейшая история. –1999. – № 2.
 8. Бердяев Н.Истоки и смысл русского коммунизма. – Москва, 1990.
 9. Бредбері Р. 451° за Фаренгейтом / Пер. з англ. – Київ, 1985.
 10. Букалов А. Бенито Муссолини. Бюст в бункере // Новое время. – 2003. – № 1–2.
 11. Буллок А. Гитлер и Сталин. Жизнь и власть. В 2-х т. – Смоленск, 1994.
 12. Видеман Ф. Гитлер глазами его адъютанта // Новая и новейшая история. – – № 5–6.
 13. Випперман В. Европейский фашизм в сравнении (1922–1982). Новосибирск, 2000.
 14. Власть и общество в СРСР: политика репрессий (20–40-е годы). – Москва, 1999.
 15. Гаджиев К. Тоталитаризм как феномен ХХ века // Вопросы истории. – 1992. – № 2.
 16. Гелетлі Р. Лєнін, Сталін і Гітлер: Доба соціальних катастроф / Пер. з англ. – Київ, 2011.
 17. Гитлер А. Моя борьба / Пер. с нем. – Москва, 1992.
 18. Гейден К. Путь НСДАП. Фюрер и его партия. – Москва, 2004.
 19. Головаха Е. Демократизация общества и развитие личности. От тоталитаризма к демократии. – Київ, 1992.
 20. Голомшток И. Тоталитарное искусство. – Москва, 1994.
 21. Ґраціозі А. Війна і революція в Європі, 1905–1956 / Пер. з італ. – Київ, 2005.
 22. Давлетов О. НСДАП на шляху від “народного руху” до політичної партії “нового типу”: прорив до влади (1919–1933 рр.). – Запоріжжя, 2007.
 23. Дем’яненко Б. Порівняльний аналіз італійської та сталінської моделей тоталітаризму // Нова політика. – 1998. – № 3.
 24. Джилас М. Лицо тоталитаризма. – Москва, 1991.
 25. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. 3-е изд. – Москва, 2005.
 26. Еппломб Е. Історія ГУЛАГу / Пер. з англ. – Київ, 2010.
 27. Есипов В. Германский фашизм и культура: культурно-политическая деятельность НСДАП в 1929–1939 гг. – Москва, 1997.
 28. Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство / Пер. с болг. – Москва, 1991.
 29. Зонтгаймер К. Як нацизм прийшов до влади / Пер. з нім. – Київ, 2009.
 30. Куртуа С. Більшовизм à la française/ Пер. з фр. – Київ, 2012.
 1. Макдермот К., Агню Дж. История международного коммунизма от Ленина до Сталина. – Москва, 2000.
 2. Меллер ванн ден Брук А.Третй рейх // Полис. – 2003. – № 5.
 1. Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма.– Москва, 2003.
 1. Нольте Э. Европейская гражданская война (1917–1947). Национал-социализм и большевизм / Пер. с нем. – Москва, 2003.
 2. Орвел Дж. 1984 / Пер. з англ. – Київ, 2015.
 3. Орвел Дж. Колгосп тварин / Пер. з англ. – Київ, 2015.
 4. Ортега-і-Гассет Х. Вибрані твори / Пер. з ісп. – Київ, 1994.
 5. Пихоя Р. Советский Союз: история власти, 1945–1991. Новосибирск, 2000.
 6. Поппер К.  Відкрите суспільство та його вороги. Т. 1–2 / Перекл. з англ. – Київ, 1994.
 7. Сервіс Р. Товариші. Комнузім: світова історія / Пер. з англ. – Київ, 2012.
 8. Соболь П. Радянський тоталітаризм в Україні: роки колективізації і голоду (1929–1933). – Суми, 2010.
 9. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. – Харьков, 2014.
 10. Тибо П. Эпоха диктатур. 1918–1947. – Москва, 1998.
 11. Толанд А. Адольф Гитлер. Т. 1–2. – Москва, 1993.
 1. Тоталитаризм: что это такое (исследования зарубежных политологов). Сборник статей, обзоров, рефератов, переводов.– Москва, 1993.
 2. Устрялов Н. Итальянский фашизм. – Москва, 1999.
 3. Феоктистова О. Тоталітаризм: проблема типології і визначення меж у соціальній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія. Політологія. – 2000. – № 32.
 4. Фромм Э. Бегство от свободы. – Москва, 1990.
 5. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Комуністична ідея у ХХ столітті / Пер. з фр. – Київ, 2007.
 6. Хайек Ф.Дорога к рабству. – Москва,
 7. Хибберт К. Муссолини. –Ростов-на-Дону, 1998.
 8. Холодковский К. Итальянский фашизм: немного исторического опыта. – Москва, 1995.
 9. Чернявский Г. Тень Люциферова крыла. Большевизм и национал-социализм: сравнительно-исторический анализ двух форм тоталитаризма. – Харьков, 1993.
 10. Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм. – Київ, 1998.
 11. Энциклопедия Третьего Рейха / Сост. С. Воропаев. – Москва, 2000.
 12. Das Dritte Reich: Deutsche Geschichte, 1933–1945: Eine Dokumentation. – Bonn, 1990.
 13. Friedrich C.G., Brzezinsky Z.K. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. – NewYork, 1956.
 14. Hitler A. Monologe im Fuhrer hauptquartier, 1941–1944. – Hamburg, 1980.
 15. Kozub-Ciembroniewicz W. Doktryny włoskiego faszysmu i antyfaszysmu w latach 1922–1939. – Kraków, 1992.
 16. Pipes R. The Russian Revolution. New York, 1990.
 17. Rauscher W. Hitlerund Mussolini: Macht, Kriegund – Graz, 2001.
 18. Schmitz-Berning C. VokabulardesNational-Sozialismus. –Berlin, 2000.
 19. Totalitarian and authoritarian regimes in Europe. – New York, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму