Історія конфліктів у Центрально-Східній Європі нового та новітнього часу

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Сирота Р. Б.Асп-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Асп-2доцент Сирота Р. Б.

Опис курсу

            Анотація  навчальної   дисципліни:

 Розглядаються міжнародні, етнополітичні і соціокультурні конфлікти в регіоні Центрально-Східної Європи від ранньонового часу до сучасності, особливості їхнього виникнення, перебігу і принципів розв’язання в коротко- і довгостроковій перспективі.

            Результати навчання:

         знати:

 •  типологію конфліктів, основні теоретичні підходи до пояснення етнополітичних конфліктів як найбільш розповсюджених у регіоні;
 • політичні, економічні, етнічні, ідеологічні та релігійні причини виникнення конфліктних зон у Центрально-Східній Європі;
 • наслідки впливу глобальних конфліктів і тоталітарних ідеологій на міжнаціональні відносини у регіоні новітнього часу;
 • основні стратегії і підходи до вирішення конфліктів, причини їхнього успіху чи невдачі.

        вміти:

 • критично оцінювати різноманітні конфліктологічні концепції;
 • аналізувати міжнародні, етнополітичні, соціокультурні конфлікти в минулому та їхній вплив на суспільство;
 • прогнозувати загострення „латентних” конфліктів у регіоні та перспективи їхнього врегулювання;
 • практично застосовувати знання з історії конфліктів у професійній і громадській діяльності.

Опис Історія конфліктів в Центрально-Східній Європі нового і новітнього часу

Рекомендована література

Базова

 1. Взаимодействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях Центральной и Восточной Европы 1517 – Москва, Санкт- Петербург, 2016.
 2. Воєнні конфлікти  другої  половини  ХХ  ст.  Зб.  наук.  ст.  /  Голов.  ред. С.В.Кульчицький. Київ,
 3. Говард М. Війна в європейській історії. Київ,
 4. Горовіц Д.А. Міжетнічні конфлікти. Харків,
 5. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. Київ,
 6. Майборода О.М. Етнічність у міжнародній системі. Київ,
 7. Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на поскомуністичному просторі Європи. Київ,
 8. Снайдер Т. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним. Київ,

Допоміжна

 1. Австро-Венгрия: опыт многонационального государства. Москва,
 2. Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. Москва,
 3. Анатомия конфликтов: Центральная и Юго-Восточная Европа: Документы и материалы последней трети ХХ века. Т.1: Начало 1970-х – первая половина 1980-х годов. Санкт-Петербург,
 4. Анатомия конфликтов: Центральная и Юго-Восточная Европа: Документы и материалы последней трети ХХ века. Т.2: Вторая половина 1980-х – начало 1990-х годов. Санкт-Петербург,
 5. Богданович В.Ю., Маначинский А.Я., Бутенко С.Г. Конфликты и войны после распада СРСР. Житомир,
 6. Гоменюк І. Провісники Другої світової. Прикордонні конфлікти в Центрально-Східній Європі. Від розпаду імперій до Гляйвіцької провокації. Харків,
 7. Єлавич Б. Історія Балкан. XVIII – XIX століття. Київ,
 8. Єлавич Б. Історія Балкан. ХХ століття. Київ,
 9. История Балкан: На переломе эпох (1878 – 1914 гг.) Москва,
 10. Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран.Москва,
 11. Москва и Восточная Європа. Советско-югославский конфликт и страны советского блока. 1948–1953 гг. Очерки истории. Москва, Санкт-Петербург,
 12. Москва и Восточная Європа. Национально-территориальные проблемы и положение меньшинств в странах региона. События. Факты. Оценки. Сборник статей. Москва, Санкт-Петербург,
 13. Мотика Ґ. Від волинсьої різанини до операції „Вісла”. Польсько- український конфлікт 1943-1947 рр. Київ,
 14. Никовская Л.И., Степанов Е.И. Конфликты в современной России. Москва,
 15. Славяне и Россия. Проблемы войны и мира на Балканах. ХVIII – XXI вв. Москва,
 16. Славянский мир в эпоху войн и конфликтов ХХ века. Санкт-Петербург,
 17. Социальные последствия войн и конфликтов ХХ века: Историческая память. Москва, Санкт-Петербург,
 18. Устименко В. Особливості соціального та правового статусу етнічних груп та його вплив на міжетнічні протиріччя та соціальні конфлікти // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – – 2012. – № 7.
 19. Шарп Дж. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения. Москва,
 20. Banac The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics. Ithaca, N.Y., London, 1984.
 21. Berend Decades of Crisis: Central and Eastern Europe Before World War II. Berkeley, Calif., Los Angeles, London, 1998.
 22. Bernauer Ethnic Politics, Regime Support and Conflict in Central and Eastern Europe. Basingstoke, New York, 2015.
 23. Cohen , Dragović-Soso J. (eds.) State Collapse in South-Eastern Europe: New Perspectives on Yugoslavia’s Disintegration. West Lafayette, Ind., 2008.
 24. Dunn , Fraser T. G. (eds.) Europe and Ethnicity: The First World War and Contemporary Ethnic Conflict. London and New York, 1996.
 25. Fowkes Ethnicity and Ethnic Conflict in the Post-Communist World. Basingstoke and New York, 2002.
 26. Gerwarth The Vanquished. Why the First World War failed to End. New York, 2016.
 27. Hann Ukraine Over the Edge. Russia, the West and the “New Cold War”. Jefferson, N.C., 2018.
 28. Leff National Conflict in Czechoslovakia: The Making and Remaking of a State, 1918–1987. Princeton, N.J., 1988.
 29. Mojzes Balkan Genocides: Holocaust and Ethnic Cleansing in the Twentieth Century. London, Boulder, Colo., New York, Torono, Plymouth, 2011.
 30. Petersen Understanding Ethnic Violence. Fear, Hatred, and Resentment in Twentieth-Century Eastern Europe. Cambridge, 2002.
 31. Ther The Dark Side of Nation-States. Ethnic Cleansing in Modern Europe. New York, Oxford, 2014.
 32. Törnquist-Plewa (ed.) Whose Memory? Which Future? Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Eastern, Central and Southeastern Europe. New York, Oxford, 2016.
 33. Vít , Baran M. (eds.) Transregional versus National Perspectives on Contemporary Central European History. Stuttgart, 2017.
 34. Wingfield (ed.) Creating the Other. Ethnic Conflict and Nationalism in Habsburg Central Europe. New York, Oxford, 2003.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. Національний центр з питань миру та врегулювання конфліктів (National Centre for Peace and Conflict Studies). – http://www.otago.ac.nz/humanities/ncpacs .
 2. Сайт міжнародної асоціації конфліктологів. – confstud.ru/content
 3. Association for Conflict Resolution – http://www.acrnet.org
 4. International Crisis Group – http://www.crisisgroup.org
 5. Journal of Conflict – http://jcr.sagepub.com/content/54/6.toc
 6. The Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) – http://www.ipcs.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус