Українці в світі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Качараба С. П.Іст-31с, Іст-32c, Іст-33c, , ,

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Курс «Українці в світі» значну увагу приділяє еміграції українців в країни Америки та Європи та їхньому переселенню в Сибір і на Далекий Схід. Розглянуто східну українську діаспору, розселення українців в республіках СНД та країнах Центральної і Східної Європи. Чільне місце займає західна українська діаспора, зокрема українські осередки в США, Канаді, Аргентині, Бразилії, Австралії та країнах  Західної Європи. Показано українську присутність в Африці та Азії. Важливе місце у курсі займає аналіз суспільно-політичного та культурного життя українців у діаспорі. Мета курсу полягає у формуванні в студентів знань про головні етапи розселення українців в світі, виробити навики осмислення процесів творення сучасної української діаспори, суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку українських осередків поза межами України.

Результати навчання:

Знати:

–         основні факти (дати, події, історичні персоналії) та особливості розселення українців у світі наприкінці ХIХ– початку ХХІ ст.;

 • матеріальні та інтелектуальні досягнення, а також труднощі адаптації українців в суспільства країн імміграції.

Вміти:

 • оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом для знаходження практично-наслідкових зв’язків історичних процесів;
 • застосовувати історичні знання і набуті уміння для практичної діяльності в суспільстві;

порівнювати історичні події, висловлювати і обґрунтовувати свою позицію з питань, що стосуються історії розселення українців у світі і перспектив їхнього розвитку

Опис Українці в світі

Рекомендована література

 1. БІДА М. Господарський розвиток українців у США // Український історик, 1977, №1-2.- С.55-69.
 2. БОРОВИК М. Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді. Мюнхен, 1977.
 3. ВАНАТ І. Нарис новітньої історії українців Східної Словаччини (1918-1938). Пряшів, 1990.
 4. ВАПРОВИЧ С. Аргентина. Українська еміграція в ній. Львів, 1935.
 5. ВАСИЛИК М. Українські поселення в Аргентині. Мюнхен, 1982.
 6. ГЕЦ М. Українська іміграція в Бразилії // Українці у вільному світі. Ювілейна книга Українського Народного Союзу, 1894-1954. Джерсі Сіті, 1954.
 7. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ / За редакціє заслуженого працівника освіти України професора Б.Лановика. К., 1997.
 8. Історія української еміграції в Канаді за часів від 1890-1930. Вінніпег, 1930.
 9. КАРМАНСЬКИЙ П. Між рідними в Південній Америці. Київ-Вівдень-Львів, 1923.
 10. КАЧАРАБА С. Участь морехідних компаній в організації переселення західноукраїнського селянства в Латинську Америку у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Наукові зошити історичного факультету. Вип.2.- Львів, 1999.- 169-171.
 11. КАЧАРАБА С. Еміграційний Дім у Львові // Львів: місто, суспільство, культура. Збірник наукових праць. Т.3.- Львів, 1999 .- С.513-517.
 12. КАЧАРАБА С. Українська діаспора //Довідник з історії України. Т.3.- Київ, 1999.- С.408-409. Співатор Киричук Ю.А.
 13. КАЧАРАБА С. Вплив законодавства США на українську еміграцію (1919-1939 рр.) // Питання історії України. Збірник наукових статей.- Чернівці, 2000.- Т.4.- С.170-175.
 14. КАЧАРАБА С. Еміграція з Західної України. Львів, 2003.
 15. КОЛЯНЧУК О. Українська військова еміграція в Польщі (1920-1939). Львів, 2000.
 16. МАРУНЧАК М. Історія українців Канади. Т.1,2. Вінніпег, 1968, 1974.
 17. Марунчак М. Митрополит Андрей Шептицький на Заході 1920-1923. Вінніпег, 1981. 50 с.
 18. МАРУНЯК В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. Т.I (1945-1951). Мюнхен, 1985.
 19. МАРУНЯК В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. Т.2. (1952-1975). К., 1998.
 20. МАРУНЯК В. О.Бойків – організатор українського життя у Франції. Париж, 1986. 178 с.
 21. НАРІЖНИЙ С. Українська еміграція. Ч.1. Прага, 1942.
 22. НАРІЖНИЙ С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939. Матеріали зібрані С.Наріжним до частини другої. К., 1999.
 23. СТРЕЛКО А. Славянское население в странах Латинской Америки. К., Наукова думка, 1980.- 144 с.
 24. СТЕЧИШИН Ю. Історія поселення українців у Канаді. Едмонтон, 1975.
 25. ТЕСЛЯ І., ЮЗИК П. Українці в Канаді – їх розвиток і досягнення. Мюнхен, 1968.
 26. ТІНДАЛЛ Дж., ШАЙ Д. Історія Америки. / Перекл. з англ. Львів, 2010.
 27. ТРОЩИНСЬКИЙ В. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище. К., 1994.
 28. ТРОЩИНСЬКИЙ В., ШЕВЧЕНКО А. Українці в світі. К., 1999.
 29. УКРАЇНЦІ в американському та канадському суспільствах. Соціологічний збірник. Зредагував В.Ісаїв. Джерсі-Сіті, 1976.
 30. УКРАЇНЦІ в Австралії. Матеріали до історії поселення українців в Австралії. Мельбурн, 1966.
 31. ШЛЕПАКОВ А. , БУРКУТ І. Українці в зарубіжному світі. К., 1991.
 32. ШЛЕПАКОВ А. Иммиграция и американский рабочий класс в эпоху империализма. М., 1966.
 33. ШЛЕПАКОВ А. Українська трудова еміграція у США і Канаді (кінець 19 – початок 20 ст.).К., 1960.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму