Візуальні образи в навчанні історії

Тип: Нормативний

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Галайчук В. В.Ісом-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Ісом-11сдоцент Галайчук В. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. На основі використання найновіших здобутків візуальної антропології навчити студентів вмінь та навиків щодо використання візуальних джерел для представлення історичних явищ, подій та персоналій у школі; виробити в студентів уміння підбирати ілюстративний матеріал з огляду на його якість, інформативність та естетичну вартість.

1.2. Студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела, аналізувати фактичний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, представляти у формі презентацій для представлення учням.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

– знати: головних художників, скульпторів, фотографів та кінематографістів, творчість яких важлива для створення візуальних образів історії в школі; основні вимоги до представлення наочності в навчальному процесі;

– розуміти: особливості ілюстрування підручників та посібників, створення завдань з візуальним рядом; роль таблиць і схем у навчанні історії;

– вміти: підібрати якісний, інформативний та мистецький ілюстративний матеріал для створення навчально-методичних матиеріалів та завдань з історії відповідно до особливостей вікових категорій учнів.

Рекомендована література

  1. 3. Рекомендована література

Брюховецька Л. І. Найцікавіша історія в Європі. Екранні версії / Лариса Брюховецька. – Київ: Задруга, 2014. – 496 с.

Огієвська І. В. Микола Пимоненко: альбом / І. В. Огієвська. – Київ: Мистецтво, 2013. – 128 с.

Bourke White M. Portrait of Myself / Margaret Bourke White. – New York: Simon and Schuster, 1963. – 381 p.

Caldwell E. North of the Danube / Erskine Caldwell and Margaret-Bourke White. – New York: The Viking Press, 1939. – 128 p. + 148 p. of plates.

Caldwell E. You Have Seen Their Faces / Erskine Caldwell and Margaret-Bourke White; foreword by Alan Trachtenberg. – Third edition. – Athenes: University of Georgia Press, 1995. – 22 p.

Eisenstaedt A. Eisenstaedt on Eisenstaedt: A Self-portrait / Alfred Eisenstaedt. – New York: Abbeville Press, 1985. – 119 p.

Karsh Y. Faces of Destiny: Portraits by Karsh / Yousuf Karsh. – Chicago; London: Ziff-Davis Publishin, and George G. Harrap, 1946. – 158 p.

Karsh Y. Portraits of Greatness / Yousuf Karsh. – Toronto; New York: University of Toronto Press, Thomas Nelson and Sons, 1959. – 208 p.

Karsh: Beyond the Camera / introduction and commentary by David Travis. – Boston: David R. Godine Publisher, 2012. – 38 p.

Meltzer M. Dorothea Lange: A Photographer’s Life / Milton Meltzer; with a foreword by Naomi Rosenblum. – Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2000. – 376 p.

Wells W. Silent Theater: The Art of Edward Hopper / Walter Wells, Phaidon Press, 2007. – 264 p.

Yousuf Karsh: Regarding Heroes / selected, with an essay, by David Travis. biographical sketches by Patricia Kouba. – Boston: David R. Godine Publisher, 2009. – 190 p.

 

Інтернет-ресурси:

100 Photographs. The Most Influential Images of All Time // Режим доступу: http://100photos.time.com/?view=timeline&position=79.

Genthe photograph collection (Library of Congress) // Режим доступу: http://www.loc.gov/pictures/item/94837677.

Google Arts and Culture // Режим доступу: https://www.google.com/culturalinstitute.

International Photography Hall of Fame and Museum // http://iphf.org.

Photographs by Yousuf Karsh // National Portrait Gallery // Режим доступу: https://www.npg.org.uk/collections/search/set/262/Photographs+by+Yousuf+Karsh.

Photography and the Great Depression // Режим доступу: https://lis471.wordpress.com.

Yousuf Karsh, master photographer of the 20th century // Режим доступу: https://karsh.org.

Матеріали

Візуальні образи в навчанні історії. Конспект

Візуальні образи в навчанні історії. Завдання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус