Капраль Мирон Миколайович

Посада: професор кафедри давньої історії України та архівознавства

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Academia.edu: iuadh.academia.edu

Наукові інтереси

Наукові зацікавлення: історія України ранньомодерного часу, історія міст України, історична демографія, соціотопографія, історія ремесла ранньомодерного періоду, історія картографії, історіографія України ХХ ст.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПУБЛІКАЦІЇ:

  1. Вибрана бібліографія // Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів. – К., 2014.– С. 91-93.
  2. Вступ // Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів. – К., 2014. – С. 2-4.
  3. Європейський атлас історичних міст: концепція, реалізація й український контекст // Український історичний журнал. – К., 2014. – № 4. – С. 179-192.
  4. Львів за кадастром 1849 р. // Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів. – К., 2014. – Карта 3.9.
  5. Михайло Грушевський як автор науково-популярних нарисів з історії України // Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2014. – Т. 23: Серія: Монографічні історичні праці / Упоряд., передмова М. Капраль, А. Фелонюк. – С. V–XXVIII (у співавторстві з А. Фелонюком).
  6. Модернізація чи трансформація? Соціальне життя українського міста на прикладі громади львівських шевців XVII–XVIII століть // Київська Академія. – К., 2014. – Вип. 12. – С. 241-256.
  7. Нерухомість середмістя Львова у 1767 р. // Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів. – К., 2014. – Карта 3.7 (співавтор – Андрій Фелонюк).
  8. Опис репродукцій // Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів. – К., 2014. – С. 75.
  9. Передмова // Реєстр населених пунктів України від найдавніших часів до початку ХХІ ст. – Т. 1: Львівська область, вип. 1: Городоцький район / Упор. Б. Смерека. – Львів, 2014. – С. 3-4.
  10. Про наукову та науково-організаційну діяльність Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України // Бюлетень Західного наукового центру. 2014 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів, 2014. – С. 120-126.
  11. Просторовий розвиток Львова від ХІІІ до початку ХХІ ст. // Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів. – К., 2014. – Карта 3.1 (співавтор – Степан Ямелинець).
  12. Професор Мирон Капраль: «Львівське відділення – невід’ємна складова Інституту української археографії». [Інтерв’ював Богдан Залізняк] // Світ. – К., 2014. – № 7-8 (803-804) лютий. – С. 3. (= Слово Просвіти. – Львів, 22–28 травня 2014 року. – Ч. 20 (760). – С. 2).
  13. Процес локації міста Львова на маґдебурзькому праві у XIII-XIV ст. // Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів. – К., 2014. – С. 21-27 (співавтор – Мар’яна Долинська).
  14. Розвиток міста у пізньому середньовіччі та ранньомодерний час (простір і мешканці) // Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів. – К., 2014. – С. 27-45 (співавтори – Мар’яна Долинська, Андрій Фелонюк).
  15. Modernization or transformation? Social history the Lwów (Lviv) shoemaking guild in the 17th and 18th century // Scientia nihil est quam veritis imago: Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin / Red. A. So­chacka, P. Jusiak. – Lublin, 2014. – P. 415-430.
  16. [Ред.:] Атлас українських історичних міст = Ukrainian historic towns atlas. Т. 1, Львів / Мар’яна Долинська… [та ін.]; науковий редактор атласу Мирон Капраль; Національна академія наук України. – Київ: ДНВП «Картографія», 2014. – 1 атлас (94, [1] с., [42] арк. карт, планів, іл.) : багатоколір., карти, іл., плани, текст.

1991

 1. Реформування братств на землях України та Білорусії (кінець XVI ст. початок XVII ст.) // Наш радавод. Материалы международной научной конференции по региональной истории Восточной Европы «Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии. XIII – нач. XX вв.» / Белорусский фонд культуры. Гродненское обласное отделение. – Гродно, 1991. – Кн. 3. – Ч. II. – С. 258-263.

1992

 1. Історіографія Львівського Успенського братства // Україна в минулому / Академія наук України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Київ; Львів, 1992. – Вип. 1. – С. 54-71.
 2. Брати Рогатинці старійшини Львівського Успенського братства // Україна в минулому / Академія наук України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Київ; Львів, 1992. – Вип. 2. – С. 50-60.
 3. [Ред.:] Україна в минулому / Академія наук України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Київ; Львів, 1992. – Вип. 3. 142 с. – Член редколегії.

1993

 1. Актові матеріали до біографії Івана Красовського за 1574-1619 рр. // Україна в минулому / Академія наук України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Київ-Львів, 1993. – Вип. 4. – С. 90-131.
 2. Неопублікований фрагмент документа стосовно релігійних поглядів Стефана Зизанія // Записки Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка / Наукове Товариство ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів, 1993. – Т. 225. – С. 307-309.
 3. Від упорядників // Едиційна археографія в Україні у XIХ-XX ст.: Плани, проекти, програми видань. Вип. 1. / Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. Вип. 15 / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії. – Київ, 1993. – С. 9-11
 4. [Упор.:] Едиційна археографія в Україні у XIX XX ст.: Плани, проекти, програми видань. Вип. 1. / Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. Вип. 15 / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії. – Київ, 1993. – 232 с. – У складі колективу упорядників.
 5. [Ред.:] Україна в минулому / Академія наук України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Київ-Львів, 1993. – Вип. 4. – 230 с. – Член редколегії.

1994

 1. Археографічний проект М. Грушевського 1894 р. // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (лютий 1992 р. жовтень 1993 р.) / Історико-філософська секція НТШ, Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка, Львівське відділення Інституту української археографії НАН України. – Львів, 1994. – С. 104.
 2. Брати Рогатинці старійшини Львівського Успенського братства // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (лютий 1992 р. жовтень 1993 р.) / Історико-філософська секція НТШ, Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка, Львівське відділення Інституту української археографії НАН України. – Львів, 1994. – С. 23-24.
 3. До питання про реформування Львівського братства у 80-90-х рр. XVI ст. // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (лютий 1992 р. жовтень 1993 р.) / Історико-філософська секція НТШ, Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка, Львівське відділення Інституту української археографії НАН України. – Львів, 1994. – С. 25-29.
 4. Післямова // Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження та матеріали / Львівські історичні праці. Джерела / НАН України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Львів, 1994. – Вип. 2. – С. 350-353.
 5. Причинок до історії козацького руху 50-х рр. XVI ст. (Два документи про Дмитра Вишневецького з книги Львівського раєцького суду) // Україна в минулому / Національна академія наук України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Київ-Львів, 1994. – Вип. 5. – С. 132-136.
 6. Станово-професійна структура населення Львова в другій чверті XVI ст. (за матеріалами міських рахункових книг) // Україна в минулому / Національна академія наук України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Київ-Львів, 1994. – Вип. 6. – С. 7-36.
 7. Територіальне розміщення населення Львова в другій чверті XVI ст. (за матеріалами міських рахункових книг) // Львів: історія, населення, культура. Тези доповідей та повідомлень українсько-польської наукової конференції 18-20 травня 1994 р. / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1994. – С. 6-8.
 8. [Ред.:] Гарасимчук Василь. Матеріали до історії козаччини XVII віку. Василь Гарасимчук: життя і творчість (1880-1944) / Львівські історичні праці. Джерела / Академія наук України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Львів, 1994. – Вип. 1. – Львів, 1994. – 122 + 154 с. – Член редколегії.
 9. [Упор. та ред.:] Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження та матеріали / Львівські історичні праці. Джерела / Академія наук України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Львів, 1994. – Вип. 2. – 394 с. – Член редколегії.
 10. [Ред.:] Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (лютий 1992 р. жовтень 1993 р.) / Історико-філософська секція НТШ, Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка, Львівське відділення Інституту української археографії НАН України. – Львів, 1994. – 124 с.
 11. [Ред.:] Україна в минулому / НАН України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Київ-Львів, 1994. – Вип. 5. – 218 с. – Член редколегії.
 12. [Ред.:] Україна в минулому / НАН України, Інститут української археографії, Львівське відділення. – Київ-Львів, 1994. – Вип. 6. – 316 с. – Член редколегії.
 13. [Ред.:] Україна в минулому / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського, Львівське відділення. – Київ-Львів, 1994. – Вип. 7. – 239 с. – Член редколегії.

1995

 1. Археографічна діяльність Михайла Грушевського у львівський період життя (1894-1914) // Михайло Грушевський та львівська історична школа. Матеріали конференції. (Львів, 24-25 жовтня 1994 р.) / Львівські історичні праці. Матеріали засідань та конференцій. Вип. 1 / Українське історичне товариство, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства НАН України, Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка. – Нью-Йорк – Львів, 1995. – С. 166-173.
 2. Братство церкви Різдва Богородиці у Рогатині наприкінці XVI ст. // Рогатинська земля: історія та сучасність. Матеріали першої наукової конференції. (Рогатин, 24-25 березня 1995 р.) / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львівський державний університет ім. І. Франка, Львівська комерційна академія, Львівське земляцтво братіворогатинців, Наукове Товариство ім. Т. Шевченка у Львові, Товариство «Просвіта», Рогатинська районна Рада народних депутатів. – Львів, 1995. – С. 171-172.
 3. Довідник з історії України / За заг. ред. І. Підкови та Р. Шуста / Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка. – Київ: Генеза, 1995. – Том II (К-П). [стаття: Красовські Іван (1550 після 1619) та Дмитро (р. н. невід. після 1614). С. 107].
 4. Конференція «Михайло Грушевський та львівська історична школа« // Вісник Інституту історичних досліджень / Інституту історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка. – Львів, 1995. – С. 4-5.
 5. [Ред.:] Скочиляс І. Повітовий Комітет УНДО у суспільно-політичному житті Борщівщини середини 20-х кінця 30-х рр XX ст. / Краєзнавче товариство «Джерело». – Львів, 1995. – 56 с. – Відп. редактор.

1996

 1. Демографія Львова XV першої половини XVI ст. // Львів. Історичні нариси / Упор. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, М. Литвин / Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України. – Львів, 1996. – С. 67-81.
 2. Проблеми соціотопографії українських міст (за матеріалами фінансових книг Львова другої чверті XVI ст.) // Політологія, етнологія, соціологія. Доповіді та повідомлення (ІІІ Міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р.). – Харків, 1996. – С. 221-224.
 3. Риси соціотопографії Львова та його передмість у другій чверті XVI ст. // Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura. Polsko-ukraińska komferencja naukowa, Kraków 29.IV – 1.V 1996 / Instytut Historii Wyższej szkoły pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej. – Kraków, 1996. – S. 109-111.
 4. Фінансові книги Львова другої чверті XVI ст. як джерело дослідження історичної демографії та соціотопографії. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 1996. – 24 с.
 5. Чи існувало Львівське Успенське братство перед 1586 роком ? // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. Доповіді та повідомлення наукової конференції 4-5 квітня 1996 року / Інститут релігієзнавства філія Львівського Музею історії релігії, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 1996. – С. 8-12.
 6. [Ред.:] Україна в минулому / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського, Львівське відділення. – Київ-Львів, 1996. – Вип. 8. – 240 с. – Член редколегії.
 7. [Ред.:] Україна в минулому / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського, Львівське відділення. – Київ-Львів, 1996. – Вип. 9. – 270 с. – Член редколегії.
 8. [Ред.:] Mappa mundi. Studia in honorem Jaroslavi Daškevyc septuagenario dedicata. Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя / Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України, Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Центральний державний історичний архів України у Львові. – Київ-Львів, 1996. – Вип. 8. – 910 с. – Член редколегії.

1997

 1. Власники нерухомости середмістя Львова 30-40-х років XVI століття у світлі шосових реєстрів (соціотопографічний аспект) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1997 [друк 1998 р.]. – Т. 233. – С. 148-181.
 2. Власники нерухомості на львівських передмістях у другій чверті XVI ст. (за матеріалами чиншових реєстрів) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1997. – Вип. 32. – С. 188-198.
 3. [Рец. на:] Варшавські українознавчі записки (Warszawskie zeszyty Ukrainoznawcze). – Т. 2: Польсько-українські зустрічі. Stu­dia Ucrainica / За ред. Стефана Козака. – Варшава, 1994. – 240 с. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Історико-філософської секції. – Львів, 1997 [друк 1998 р. ]. – Т. 233. – С. 562-569 (співавтор Ірина Капраль).

1998

 1. Проблеми соціотопографії Львова (за матеріалами фінансових книг другої чверті XVI ст.) // Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura / Wyższa szkoła pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1998. – Prace monograficzne nr 240. – T. II. – S. 41-46.
 2. Привілеї міста Львова XІV-ХVІІI ст. (Історико-джерелознавчий огляд) // Привілеї міста Львова XІV-ХVІІI ст.: Зб. док. / Monumenta Leopolitana (Львівські історичні пам’ятки) / МГКО «Документальна скарбниця Львова», Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Центральний державний історичний архів України у Львові. – Львів, 1998. – Т. 1. – С. 7-25.
 3. [Упор., переклад:] Привілеї міста Львова XІV-ХVІІI ст. Збірник документів / Monumenta Leopolitana (Львівські історичні пам’ятки) / МГКО «Документальна скарбниця Львова», Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Центральний державний історичний архів України у Львові). – Львів, 1998. – Т. 1. – 640 с.

Рецензії та огляди:

Макарчук С. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1998. – Вип. 33. – С. 286-290; W[ilamowski] M[acej]. // Questiones medi aevi novae. – Vol. 4. – Warsaviae, 1999. – P. 263-264; Білоус Н. // Український гуманітарний огляд. – Київ, 1999. – Вип. 1. – С. 236-238; Сушко В. Важлива праця про Львів // Свобода. – Нью-Йорк, 1999. – 21 січня

 1. [Переклад з латинської мови:] Унівські ченці другої половини XVIII ст. // Мицько І. Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець ХІІІ – кінець ХХ ст.). – Львів, 1998. – С. 161-221.

 

1999

 1. Археографічна діяльність Михайла Грушевського у львівський період життя (1894-1914) // Михайло Грушевський і українська історична школа. Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському: Львів, 24-25 жовтня 1994 р.; Харків, 25 серпня 1996 р.; Львів, 29 вересня 1996 р. / Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. Івана Франка, Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, Львівське відділення. – Львів, 1999. – С. 172-176.
 2. Археографічна комісія Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові // Український археографічний щорічник / НАН України, Археографічна комісія, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 1999. – Нова серія: Випуск 3/4. – С. 56-76.
 3. Джерела до історичної демографії та соціотопографії Львова XVI-XVII ст. у варшавських архівних збірках // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні / Наукове товариство ім. Шевченка в Україні, Історико-філософська секція, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львівське відділення, Львівський Національний університет імені Івана Франка, Інститут історичних досліджень. – Львів, 1999. – Вип. 2 (1995-1997 рр.) – С. 201-204.
 4. Довідник з історії України / За ред. І. Підкови та Р. Шуста / Інститут історичних досліджень Львівського державного університету імені Івана Франка. – Київ: Генеза, 1999. – Том ІII (Р-Я). [статті: Рогатинці Юрій та Іван. – С. 42; Ставропігія. – С. 249–250; Чопове. – С. 585; Шос. – С. 632].
 5. Привілей 1356 р. як повторне надання магдебурзького права для міста Львова // Львів: місто, суспільство, культура. Т. 3 / Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск. – Львів, 1999. – С. 11-21.
 6. [Перекл. з польської]: Генсьоровський С. Караїми у Кукизові. Вступне дослідження // Народознавчі зошити / Інститут народознавства НАН України. – Львів, 1999. – № 4. – C. 566-570.

2000

 1. Дашкевич Ярослав Романович // Історичний факультет Львівського Національного університету імені Івана Франка (1940-2000). Ювілейна книга до 60-річчя історичного факультету / Міністерство освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2000. – С. 98-99.
 2. Доля – спільна, труднощі – різні. Самоврядування Києва та Львова на маґдебурзькому праві (кінець XV – перша половина XVII ст.): порівняльний аналіз // Людина і влада. – 2000. – № 1–2. – С. 75–77.
 3. Населення Підзамча та деканату св. Йоана на передмісті Львова наприкінці 50-х – на початку 70-х рр. XVI ст. (за матеріалами фінансових документів) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35-36. – С. 469-493.
 4. Передмова // Грушевський М. Історія України-Руси / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут історії України, Український науковий інститут Гарвардського університету, Канадський інститут українських студій Альбертського університету, Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика. – Київ: Наукова думка, 2000. – Т. 11: Покажчик імен. С. 5-9. [У співавторстві з Я. Дашкевичем та Я. Федоруком].
 5. Привілеї національних громад міста Львова XІV-ХVІІI ст. (Історико-джерелознавчий огляд) // Привілеї національних громад міста Львова XІV-ХVІІI ст. Збірник документів / Monumenta Leopolitana (Львівські історичні пам’ятки) / МГКО «Документальна скарбниця Львова», Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Центральний державний історичний архів України у Львові. – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 5-37.

Рец.: Paranko Rostyslav // Quaestiones Medii Aevi Novae 8 (2003) s. 393-394.

 1. Самоврядування Києва та Львова (кінець XV перша половина XVII ст.): регіональна специфіка // Самоврядування в Києві: історія та сучасність. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 500-річчю надання Києву магдебурзького права. Київ, 26-27 листопада 1999 р. / Київська міська рада, Фонд ім. Фрідріха Еберта, Бюро співробітництва в Україні. – Київ, 2000. – С. 137-143.
 2. [Упор.:] Грушевський М. Історія України-Руси / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут історії України, Український науковий інститут Гарвардського університету, Канадський інститут українських студій Альбертського університету, Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика. – Київ: Наукова думка, 2000. – Т. 11: Покажчик імен. – 520 с. [У співавторстві з Я. Федоруком].
 3. [Упор., переклад:] Привілеї національних громад міста Львова XІV-ХVІІI ст. Збірник документів / Monumenta Leopolitana (Львівські історичні пам’ятки) / МГКО «Документальна скарбниця Львова», Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Центральний державний історичний архів України у Львові. – Львів, 2000. – Т. 2. – 576 с.

Рецензія:

Білоус Н. // Український гуманітарний огляд. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 272-276.

 

2001

 1. Соціотопографія львівського середмістя середини XVI ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник // Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2001. – Вип. V. – С. 59-72.
 2. Довідник з історії України. А-Я / За заг. ред. І. Підкови та Р. Шуста / Інститут історичних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка, Вид-во «Генеза». – Київ: Генеза, 2001. – Вид. 2-ге, доопрацьоване і доповнене. – [Статті: Красовські Іван та Дмитро. – С. 365-366; Рогатинці Юрій та Іван. – С. 659; Ставропігія. – С. 816; Чопове. – С. 1058; Шос. – С. 1094].
 3. Przywileje królewskie dla lwowskich Żydów w XIV-XVIII wieku. Przegląd źródłoznawczy // Studia Judaika. – Kraków, 2001. – R. 4. – N 1-2 (7-8). – S. 55-66.

 

2002

 1. [Коментарі] Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Monumenta Leopolitana (Львівські історичні пам’ятки), t. 3 / МГКО «Документальна скарбниця Львова», Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Центральний державний історичний архів України у Львові. – Львів, 2002. – С. 447-476.
 2. Між двома уніями: правові конфлікти української громади та магістрату Львова у другій половині XVI ст. // Київська старовина. – К., 2002. – № 1. – С. 50-62.
 3. Огляд історіографії національних взаємостосунків у Львові XVI-XVIII століть // Український археографічний щорічник / НАН України, Археографічна комісія, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2002. – Нова серія: Випуск 7. – С. 216-231.
 4. [Передмова] Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Monumenta Leopolitana (Львівські історичні пам’ятки), t. 3 / МГКО «Документальна скарбниця Львова», Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Центральний державний історичний архів України у Львові. – Львів, 2002. – С. XIII-XV.
 5. Правовий устрій вірменської громади Львова XIV-XVIII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.) / НАН України, Інститут історії України. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 136-150.
 6. Українська громада на вулиці Руській Львова в 1550-1585 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2002. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 145-160.

 

2003

 1. Актовые источники национальных общин Львова XVI–XVIII вв.: сравнительный анализ // Историческая компаративистика и историческое построение. Тезисы докладов и сообщений XV научной конференции. 30 января – 1 февраля 2003 г. / Российская академия наук; Российский Государственный гуманитарный университет; Археографическая комиссия. – Москва, 2003. – С. 148–151.
 2. Антиєврейські заворушення та погроми у Львові XVII–XVIII ст. // Соціум. Альманах соціальної історії / НАН України, Інститут історії України. – К., 2003. – Вип. – С. 89–100.
 3. Боротьба за рівні права: судові конфлікти Ставропігійського братства та української громади Львова з магістратом у 30–50-х рр. XVIII ст. // Наукові зошити Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 5–6. – С. 77–85.
 4. Міжнародна наукова робітня «Інтеграція та сегрегація в Галицькій Русі (XIV–XVIcт.) Модельне дослідження в ділянках шляхетства, влади, міста та церкви» (Констанц, Німеччина, 4 жовтня 2002 р.) // Вісник Львівського національного університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 789–793.
 5. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини) / Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Львів, 2003. – 440 c.

Рецензії:

Резнер А. Громади старого Львова // Поступ. – Львів, 2004. – № 41 (1350): 20 лютого. – С. 12; Білоус Н. // Український археографічний щорічник. – К., 2004. – Нова серія, вип. 8/9. – С. 703–712; Wünsch Thomas // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. – Jg. 52: 2004. – Heft 2. – S. 309-310 [= Sehepunkte. – Bd. 4. – H. 7/8 (2004) = www.sehepunkte.de]; Тимошенко Л. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. VIII. – Дрогобич, 2004. – С. 553-556; Noga Z. // Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. – Toruń, 2005. – Nr 6. – S. 180-183; Janeczek A. Społeczność Lwowa w XVI-XVIII w. // Kwartalnik Historii Kultury Materialmej. – Warszawa, 2006. – R. 54. – N 3/4. – S. 344-350; Budzyński Z. Dzieje społeczne nowożytnego Lwowa w ujęciu ukraińskiego historyka // Rocznik Przemyski. – Przemyśl, 2006. – T. XLII. – Z. 4: Historia. – S. 233-252.

Полеміка: Odpowiedź awtora na recenzję książki // Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. – Toruń, 2007. – Nr 9. – S. 169-172.

 1. Огляд джерел до історії національних громад Львова XVI–XVIII ст. // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне управління України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2003. – Т. 10. – С. 129–134.
 2. Правовое положение украинской общины города Львова XVI–XVIII вв. // Бе­лоруссия и Украина. История и культура. Ежегодник 2003 / Московский государственный университет им. М. Ломоносова. – Москва, – С. 239–253.
 3. Правовое устройство армянской общины Львова в XIV-XVIII веках: обзор документов // ТӨРЕ БІТІГІ. Кыпчакско-польская версия Армянского Судебника Мхитара Гоша и Армяно-кыпчакский Процессуальный кодекс. Львов, Каменец-Подольский, 1519–1594 / Сост. А.Н.Гаркавец, Г.Сапаргалиев. – Алматы: «Дешт-и-Кыпчак, Баур», 2003. – С. 741-754.
 4. [Латинский текст, перевод на украинский язык] ТӨРЕ БІТІГІ. Кыпчакско-польская версия Армянского Судебника Мхитара Гоша и Армяно-кыпчакский Процессуальный кодекс. Львов, Каменец-Подольский, 1519–1594 / Сост. А.Н.Гаркавец, Г.Сапаргалиев. – Алматы: «Дешт-и-Кыпчак, Баур», 2003. – С. 447-503.
 5. Шляхи асиміляції національних громад Львова в XVI–XVIII ст. // Вісник Львівського національного університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 45–62.
 6. Les Orthodoxes et les Catholiques de L’vov (fin du XVIe– première moitié du XVIIe siècle) // XVIIe siècle. – Paris, 2003. – N 220 (Juillet-septembre). – 55e année. – N 3. – S. 449–466.

 

2004

 1. Від упорядника // Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т. 6: “Серія: Історичні студії та розвідки (1895–1900)” / Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Львів, 2004. – С. XIV–XVI.
 2. Жидачівський повіт Львіської землі в XVI столітті (за матеріалами поборових реєстрів) // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Львів, 2004. – Т. 1. – С. 546–565.
 3. Національні громади Львова XVI-XVIII ст. (соціально-правові взаємини): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / М.М. Капраль; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича. Ін-т народознав. – Львів, 2004. – 34 с.
 4. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2004 р.: / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2004. – Кн. І. – 647 с.
 5. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2004 р.: / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2004. – Кн. ІІ. – 635 с.
 6. [Упор., автор коментарів:] Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т. 6: “Серія: Історичні студії та розвідки (1895–1900)” / Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Львів, 2004. – С. 589–592, 594–596, 602–604, 606–607, 624–625, 630–632, 634.
 7. Legal Regulation and National (Ethnic) Differentiation in Lviv 1350-1600 // On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350-1600 / Ed. by Thomas Wünsch and Andrzej Janeczek / Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences; University of Constance. – Warsaw, 2004. – 211–228.

 

2005

 1. Від упорядника // Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т. 7: “Серія: Історичні студії та розвідки (1900–1906)” / Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Львів, 2005. – С. V–XVI.
 2. Збірник історично-філософічної секції Наукового Товариства імені Шевченка // Енциклопедія історії України. – К., 2005. – Т. 3: Е-Й. – С. 302.
 3. Записки чина св. Василія Великого // Енциклопедія історії України. – К., 2005. – Т. 3: Е-Й. – С. 253-254 (у співавторстві з О.В.Ясем).
 4. [Упор., автор коментарів:] Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т. 7: “Серія: Історичні студії та розвідки (1900–1906)” / Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Львів, 2005. – С. 596-610, 612-629, 638-645, 654, 659-662, 666-668, 685-688, 716-718.
 5. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2005 рік / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2005. – Кн. І. – 637, [1] с.
 6. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2005 рік / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2005. – Кн. ІІ. – 892 с.

 

2006

 1. Від упорядників // Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України; Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 25-26. (У співавторстві з Галиною Сварник, Ігорем Скочилясом).
 2. Документи статистичного характеру як джерела дослідження демографії та соціотопографії Львова XVI-XVIII ст. // Історична топографія та соціотопографія України / Зб. наук. праць. — Львів, 2006. – С. 357-364.
 3. Заснування та організація цехів // Історія Львова у 3-х томах. – Львів, 2006. – Т. 1. – С. 157-160.
 4. [Коментарі] Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Monumenta Leopolitana (Львівські історичні пам’ятки), t. 3 / Вид. 2-е, виправлене і доповнене. – Львів, 2006. – С. 447-476.
 5. Населення міста // Історія Львова у 3-х томах. – Львів, 2006. – Т. 1. – С. 224-230.
 6. Населення, чисельність та асиміляційні процеси // Історія Львова у 3-х томах. – Львів, 2006. – Т. 1. – С. 118-121.
 7. Національні громади // Історія Львова у 3-х томах. – Львів, 2006. – Т. 1. – С. 122-129.
 8. [Передмова] Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Monumenta Leopolitana (Львівські історичні пам’ятки), t. 3 / Вид. 2-е, виправлене і доповнене. – Львів, 2006. – С. XXIV-XXV.
 9. [Переклад з латин.:] Документи та матеріали // Собори Львівської єпархії XVI-XVIII ст. / Упор. І. Скочиляс. – Львів. 2006. – С. 10, 47-48, 222-223.
 10. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2006 рік / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін.– Львів: Логос, 2006. – Кн. І. – 760, [7] с.
 11. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2006 рік / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін.– Львів: Логос, 2006. – Кн. ІІ. – 823 с.
 12. Соціальні і національно-конфесійні конфлікти // Історія Львова у 3-х томах. – Львів, 2006. – Т. 1. – С. 130-140 (помилково у змісті вказано: Андрій Козицький).
 13. [Упор.] Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України; Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – 700 с. (У складі колективу упорядників).
 14. Функціонування органів влади Львова у XIII-XVIII ст. (нарис історії інститутів магдебурзького права) // Український історичний журнал. – К., 2006. – № 5. – С. 34-59.
 15. Якою ж була майстерштука львівських мечників? На маргінесі статті Олександра Голездренка «Львівський цех мечників» Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. ІХ. – С. 194-201 // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Вип. Х. – С. 571-574.

 

2007

 1. Від упорядників // Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / Друге, виправлене й доповнене видання / Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Львів: Літературна аґенція «Піраміда», 2007. – С. 27-28. (У співавторстві з Галиною Сварник, Ігорем Скочилясом).
 2. Історико-правова суперечка української і польської громад Львова в першій половині ХVІІІ ст. // Соціум. Альманах соціальної історії / НАН України, Інститут історії України. – К., 2007 [друк: 2008]. – Вип. – С.223–230.
 3. «Національний» Львів XVI-XVIII століть в історіографії // Львів: місто, суспільство, культура. Т. 6: Львів–­­Краків: діалог міст в історичній ретроспективі. / Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск. – Львів, 2007 [друк: 2008]. – С. 17-34.
 4. Передреволюційне десятиліття великого історика України (1906-1916) // Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т. 8: “Серія: Історичні студії та розвідки (1906–1916)”. – Львів, 2007. – С. V–XVI (у співавторстві з А. Фелонюком).
 5. Привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій Львова XV-XVIII ст. (історико-правовий нарис) // Економічні привілеї міста Львова XV-XVIII ст.: Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова. – Львів, 2007. – С. V–LII.
 6. Ремісничі цехи і купецькі корпорації Львова XV-XVIII ст. (Історіографічний нарис) // Silva rerum. Збірник наукових праць на пошану професора А. Перналя / Упор. М. Вавричин. – Львів, 2007 [друк: 2008]. – С. 176-184.
 7. Статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV-XVIIIст.: організаційно-правові питання // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича (= Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 15) / Відп. ред. М. Крикун. – Львів, 2006-2007. – С. 173-185.
 8. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2007 р.: [У 2 кн.] / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2007. – Кн. І. – 964 с.
 9. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2007 р.: [У 2 кн.] / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2007. Кн. ІІ. – 736 с.
 10. [Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 12. – 863 с.
 11. [Упор.] Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / Друге, виправлене й доповнене видання / Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Львів: Літературна аґенція «Піраміда», 2007. – 808 с. (У складі колективу упорядників).
 12. [Упор., автор коментарів:] Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т. 8: “Серія: Історичні студії та розвідки (1906–1916)”. – Львів, 2007. – С. 596-616, 621-624, 628-643, 647-651, 656-657, 664-665, 673-674, 693-694. (Співупорядник А. Фелонюк).
 13. [Упор.:] Економічні привілеї міста Львова XV-XVIII ст.: Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова / Monumenta Leopolitana (Львівські історичні пам’ятки) / МГКО «Документальна скарбниця Львова», Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Т. 4. – Львів, 2007. – LII + 816 с.

Рецензії:

Wünsch Thomas // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. – Jg. 56: 2007. – Heft 3. – S. 474; Фелонюк А. // Вісник НТШ. — Львів, 2008. — Ч. 39. — С. 56–58; Він же. // Записки НТШ. Львів, 2008. Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції. С. 710-720.

 1. Assimilation im frühneuzeitlichen L’viv: Sozialer Aufstieg, Glaubenswechsel und gemischte Ehen // Litauen und Ruthenien. Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.-18. Jahrhundert) / Lithuania and Ruthenia. Studies of a Transcultural Communication Zone (15th-18th Centuries), ed. by Stefan Rohdewald, David Frick, Stefan Wiederkehr (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, Bd. 71). – Wiesbaden, 2007. – 51-66.
 2. Odpowiedź awtora na recenzję książki Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини) (Львів, 2003) // Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. – Toruń, 2007. – Nr – S. 169-172.

 

2008

 1. Історія українських братств: англомовний варіант. [Рец. на:] Isaievych Ia. Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. — Edmonton; Toronto, 2006. – XXXI+324 p. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — Дрогобич, 2008. — Вип. ХІ–ХІІ. — С. 686–695.
 2. [Коментарі] Тарасов С.В. Золоте яблуко: Багатокультурна спадщина Речі Посполитої в Україні. Фотоальбом. К., 2008. С. 106–114 [Історичний коментар:] Свірж, замок; Львів, Бернардинський монастир; Львів, вірменський собор; Львів, панорама; Львів, каплиця Боїмів; Жовква, панорама міста; Жовква, синагога; Крехів, Василіянський монастир; Унів, Успенський монастир; Підгірці, замок; Росохи, церква Різдва Богородиці; Олесько, замок; Потелич, церква св. Духа; Сокаль, Бернардинський монастир; Підкамінь, Домініканський монастир; Дрогобич, церква св. Юрія.
 3. «У своєму соку» або чи є вартісним дослідження без архівних джерел [рец. на: Лукашова С.С. Миряне и Церковь: Религиозные братства киевской митрополии в конце XVI века. Москва, 2006] // Український гуманітарний огляд. — К., 2008. — Вип. 13. — С. 133–144.
 4. [Рец. на:] Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова XIV–XIX ст. Монографія. Львів, 2006. 356 с. // Український гуманітарний огляд. — К., 2008. — Вип. 13. — С. 209–216.
 5. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2008 р.: [У 2 кн.] / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2008. – Кн. І. – 880 с.
 6. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2008 р.: [У 2 кн.] / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2008. – Кн. ІІ. – 822 с.
 7. Ціхи львівського цеху шевців XVII-XVIII ст. // Знак. Вісник Українського геральдичного товариства / Ред. А. Гречило. – Львів, 2008. – Ч. 44 (червень). – С. 2-3.
 8. [Kommentar:] Almut Bues (Hrsg.), Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562 – ca. 1618) über seine Familie in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen, 4 Bde. Wiesbaden, 2008 (= Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien, Bd. 19, 1-4), Bd. 2, S. 642-643 [Bels], 646 [Kulikof], 679-680 [Grodek], 680 [Rodatitz], [Sokolnik], [Wißnia], [Moßtzißk], 681 [Szeyhinge], 691 [Gliniano], [Gologur], [Zloczew]. (У співавторстві з Альмут Буес).
 9. Urzędnicy miasta Lwowa w XIII-XVIII wieku, Toruń, 2008, 420 (= Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego, t. VII: Ziemie Ruskie, z. 1 : Lwów).

Рецензії:

Chojęta, Marta // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – T. 20 (2007/2008), s. 271-273; Фелонюк, Андрій // Вісник НТШ. – Львів, 2009. – Вип. 42 (осінь-зима). – С. 70-71; Acta Poloniae Historica 101 (2010) s. 313; Derwich M. // Quaestiones Medii Aevi Novae 16 (2011) s. 449; .

 1. Wstęp: Władze miasta Lwowa w XIII-XVIII w., zarys historii instytucji prawa magdeburskiego; Zasady publikacji // Urzędnicy miasta Lwowa w XIII-XVIII wieku, Toruń, 200 S. 7–37.

 

 

2009

 1. Гісторыя Полацка ў выкладзе швейцарскага гісторыка // Беларускi Гiстарычны Агляд. ­– Вільня; Мінск, 2009. – Т. 16. – № 2 (31). – С. 624-640.
 2. Знахідки і втрати джерелознавчого дослідження про Львівське братство. [Рец. на: Шустова Ю.Э. Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586-1788). Источниковедческое исследование. – Москва, 2009. – 648 с., ил. (Россия и Христианский Восток. Библиотека; Вып. 8)] // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2009. – Вип. ХІІІ. – С. 365-371.
 3. «Коли гармати говорили, муза Кліо не мовчала: наукова та науково-популярна спадщина М.Грушевського (1917-1923» // Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т. 9: “Серія: Історичні студії та розвідки (1917–1923)”. – Львів, 2009. – С. V–XXIV. Співавтор А. Фелонюк.
 4. Конфесійні та соціальні групи давнього Полоцька: погляд німецького історика [рец.: Stefan. “Vom Polocker Venedig”: Kollektives Handeln sozialer Gruppen einer Stadt zwischen Ost- und Mitteleuropa (Mittelalter, frühe Neuzeit, 19. Jh. bis 1914). Stuttgart, 2005. 588 S. (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa. Bd. 70)] // Український гуманітарний огляд. – К., 2009. – Вип. 14. – С. 109-123.
 5. Мандат Яна ІІІ Собєського 1687 р. про скасування ставропігійського статусу братств // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2009. – Вип. ХІІІ. – С. 282-286.
 6. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2009 р.: [У 2 кн.] / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2009. – Кн. І. – 1008 с.
 7. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2009 р.: [У 2 кн.] / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2009. – Кн. ІІ. – 756 с.
 8. [Ред.:] Генеалогічні записки / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства, Львівське відділення; Українське геральдичне товариство. – Львів, 2009. – Вип. 7 (нової серії 1). – 100 с. – Член редколегії.
 9. [Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 13/14. – 843 с. Член редакційної колегії.
 10. [Рец. на:] Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388-1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. T. I. LXIIII + 450 s.; T. II. – 291 s. (Edycja elektroniczna, płyta CD) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 2009. – Вип. 13/14. – С. 704-709.
 11. [Рец. на:] Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388-1783 / Wyd. Andrzej Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. T. I. LXIIII + 450 s.; T. II. – 291 s. (Edycja elektroniczna, płyta CD) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 2009. – Вип. 13/14. – С. 704-709.
 12. [Рец. на:] Miller Jaroslav. Urban Societies in East-Central Europe: 1500–1700. Historical Urban Studies Series. Aldershot: Ashgate Publishing, 2008. xii, 292 pp. // Harvard Ukrainian Studies. – Cambridge (Mass.), 2009. – Vol. 29. – P. 473-475.
 13. [Упор., автор коментарів:] Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т. 9: “Серія: Історичні студії та розвідки (1917–1923)”. – Львів, 2009. – 592 с. Співупорядники А. Фелонюк та В. Шульга.
 14. Сватання «по-львівськи» у XVII столітті // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 2009. – Вип. 13/14. – С. 785-788.
 15. Своєрідність київського маґдебурзького права: нотатки на марґінесі нової книги про Київ кінця XV – першої половини XVII століть [рец. на: Білоус Н. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 360 с.] // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 2009. – Вип. 13/14. – С. 697-703.
 16. L’viv and its ethnic groups in the second half of the sixteenth century // Almut Bues (Hg.), Martin Gruneweg (1562-nach 1615). Ein europäischer Lebensweg / Martin Gruneweg (1562 – after 1615). A European Way of Life, Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien 21, Wiesbaden 2009. 87-115.
 17. Sykst Erazm (ok. 1570-1635) // Polski słownik biograficzny. Warszawa; Kraków, 2009. T. XLVI/2. 189. S. 207-210. У співавторстві, підписи: Stefan Gąsiorowski i Myron Kapral.

 

2010

 1. Вірменські та руські старші у XV-XVII ст.: початки, функціонування, взаємодія // Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej­ w Krakowie. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – Prace monograficzne nr 560. – T. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucj / Pod red. Kazimierza Karolczaka Łukasza T. Sroki. – S. 195-204.
 2. Навчання ремеслу у Львові а ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами ремісничих цехів // Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku / Pod red. Henryka Gmiterka i Janusza Łosowskiego. – Kraków, 2010. – S. 551-573.
 3. Пам’яті професора Ярослава Дашкевича // Бюлетень Західного наукового центру НАНУ та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів, 2010. – С. 218-222.
 4. Смолянин Гермула у Львові в 1467 році // Вісник Львівського національного університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 45. – С. 545-550.
 5. Цехові книги шевського цеху як джерело до історичної демографії Львова XVII-XVIII ст. // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: історія і сучасність. Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28-30 жовтня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 346-351.
 6. Шевський цех у Львові в XIV-XVII століттях: особливості правового статусу // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 44. – С. 39-58.
 7. Silva rerum або соціальна історія Східної Галичини другої половини XVIII ст. пером польського історика демографії [Рец. на:] Budzyński Zdzisław. Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku. Tom III: Studia z dziejów społecznych. Rzeszów-Przemyśl, 2008. 592 s. // Вісник Львівського національного університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 45. – С. 677-698.
 8. [Ред.:] Вісник Львівської комерційної академії. Серія: гуманітарні науки. – Вип. 9). – Львів, 2010. – 292 с. Член редакційної колегії.
 9. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2010 р.: [У 2 кн.] / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2010. – Кн. І. – 932 с.
 10. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник: 2010 р.: [У 2 кн.] / Львів. музей історії релігії. Ін-т релігієзнавства, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. від-ня, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. Від-ня релігієзнавства; Редрада: Я. Дашкевич, М. Капраль, В. Наулко та ін. – Львів: Логос, 2010. – Кн. ІІ. – 1064 с. – Член редколегії.
 11. [Ред.:] Генеалогічні записки / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства, Львівське відділення; Українське геральдичне товариство. – Львів, 2010. – Вип. 8 (нової серії 2). – 100 с. – Член редколегії.
 12. [Ред.:] Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ, 2010. – Вип. 20. – 542 с. – Член редколегії.
 13. [Ред.:] Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ, 2010. – Вип. 21. – 568 с. – Член редколегії.
 14. [Ред.:] «Особые папки» Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 рр. / Упор. Ярослав Дашкевич, Василь Кук. – Львів, 2010. – 593 с. – Член редколегії.
 15. [Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 15. – 780 с. Член редакційної колегії.

 

2011

 1. Бібліографічний додаток // Дашкевич Я. «…Учи неложними устами сказати правду»: історична есеїстика. – Київ, 2011. – С. 783-796. – У співавторстві з Н. Халак.
 2. Дашкевич Ярослав Романович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. / Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів, 2011. – Т. I.: А-К. – С. 426.
 3. [Коментарі] // Європейські традиції міського самоврядування в Україні. – Чернігів, 2011. – С. 6-7, 18, 20, 23, 28-30, 32-33, 35.
 4. Львівське відділення (1992-2011) // Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (1991-2011). – К., 2011. – С. 128-145.
 5. Магдебурзький привілей місту Острогу 1585 року // Острозька академія ХVІ- ХVІІст. Довідкове видання. – Острог, 2011. – С. 216-218.
 6. Патриціат // Енциклопедія історії України. – К., 2011. – Т. 8: Па-Прик. – С. 94-95.
 7. Соціальний статус та ієрархічність в ремісничому середовищі в ранньомодерному місті (на прикладі шевського цеху Львова XVII-XVIII ст.) // Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея (= Вісник Львівської комерційної академії. Серія: гуманітарні науки. – Вип. 10). – Львів, 2011. – С. 119-126.
 8. Стан та перспективи дослідження історії міст України: приклад пізньосередньовічного та ранньомодерного Львова // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича (= Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, вип. 20). – Львів, 2011. – С. 313-323.
 9. У майстерні історика: Ярослав Дашкевич як джерелознавець та дослідник спеціальних історичних дисциплін // Дашкевич Ярослав. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. – С. 5-43.
 10. Armenian and Ruthenian Elders in Lviv in the Late Medieval and Early Modern Period: Their Emergence, Functions and Interaction // Armenian-Ukrainian Historical Contacts. Papers of the International Conference held in Lviv, 29-31 May 2008. – Lviv, 2011. – P. 29-40.
 11. Kontakty patrycjatu krakowskiego i lwowskiego w średniowieczu i w epoce nowożytnej (XV-XVI wiek) // Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku) / Pod red. Z. Nogi. – Kraków, 2011. –S. 201-220.
 12. [Ред.:] Вісник Львівської комерційної академії. Серія: гуманітарні науки. – Вип. 10 (= Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея). – Львів, 2011. – 640 с., 16 с. іл. В складі редколегії.
 13. [Ред.:] Дашкевич Я. «…Учи неложними устами сказати правду»: історична есеїстика / Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ, 2011. – 828 с. – Член редколегії.
 14. [Ред.:] Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (1991-2011) / Упор. Д. Бурім, О. Маврін, Я. Федорук. – К., 2011. – 416 с. – Член редколегії.
 15. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2011 р. / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Редкол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін. – Львів: Логос, 2011. – Кн. 1. – 782 с. – Член редакційної ради.
 16. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2011 р. / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Редкол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін. – Львів: Логос, 2011. – Кн. 2. – 666 с. – Член редакційної ради.
 17. [Ред.:] [Ред.:] Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ, 2011. – Вип. 21. – 404 с. – Член редколегії.
 18. [Ред.:] Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ, 2011. – Вип. 22. – 408 с. – Член редколегії.
 19. Петришак Б. «Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583-1639) / Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України, Центральний державний історичний архів України, м. Львів. – Львів, 2011 (= Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 3). – 208 с. – Науковий редактор.
 20. Сфрагістичний щорічник / Редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.), О. А. Однороженко, М. М. Капраль та ін. – К., 2011. – Вип. 1. – 456 с. – В складі редколегії.
 21. [Ред.:] Хрестоматія з історії України литовсько-польської доби / Упор. Т. Гошко. – Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2011. – 688 с. – Науковий редактор.
 22. [Упор.:] Дашкевич Ярослав. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2011. – 792 с. Співупорядники: А. Гречило, А. Фелонюк.

 

2012

 1. Вибір хресних імен у шевському ремісничому середовищі Львова у XVII-XVIII ст. // Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 10 (Нова серія 4). – С. 22-28.
 2. Економічні мотиви чи соціальна доцільність? Ремісничі цехи Львова XV-XVIII століть у світлі статутів // Львів: місто, суспільство, культура: Зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Т. 8. – Част. 1: Влада і суспільство. – С. 173-190.
 3. Керівництво львівського шевського цеху в XVII-XVIII століттях: цехмістри, столові, старші майстри // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди його 80-річчя. – Львів, 2012. – С. 468-481.
 4. [Коментарі] // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2012. – Т. 16: Серія: Рецензії та огляди (1905-1913). – С. 162-168, 175-194, 213-215, 225-229.
 5. Крадіжки, п’янство, бійки, розпуста: зворотня сторона повсякденного життя шевців Львова XVII-XVIII ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення. – К., 2012. – С. 217-244.
 6. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII–XVIII ст. – Львів: б. в., 2012. – 552 с. + 16 іл. – (Серія: Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 5).

Рецензії: Заяць О. // Вісник Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2013. – Ч. 49 (весна-літо). – С. 82-84; Він же. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2013. – Т. 265. – С. 551-558; Волошин Ю. // Український гуманітарний огляд. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 218-228.

 1. Нове видання кодексу міських прав Павла Щербича “Ius Municipale / Міське маґдебурзьке право” (1581) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2012. – Вип. 56. – С. 472-474.
 2. Особливості релігійного життя ремісників Львова XVI–XVIII століть на прикладі шевського цеху // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 2012. – Т. 264. – С. 285-300.
 3. Полюбовні угоди та “уклони”: позасудовий захист інтересів львівського шевського цеху у XVII-XVIII століттях // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – К., 2012. – С. 488-498.
 4. «Протестація» [меморіал до польського короля Сигізмунда ІІІ від 28 квітня 1621 р.] // Енциклопедія історії України. – К., 2012. – Т. 9: Прил-С. – С. 43.
 5. Рецензійна діяльність Михайла Грушевського у 1905-1913 рр. // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2012. – Т. 16: Серія: Рецензії та огляди (1905-1913). – С. V-XXII. (Співавтор – А. Фелонюк).
 6. The ‘Transitional Period’: Hrushevsky’s Interpretation of the Lithuanian-Polish Era in Ukrainian History // Hrushevsky M. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto, 2012. – Vol. 6: Economic, Cultural, and National Life in the Fourteenth to Seventeenth Centuries. – P. xxvii-lix.
 7. [Ред.:] Вавричин М. Г. Відтворення України: історія картографії, краєзнавство, біографістика / Упоряд. Н. Паславська, Н. Халак; Ред рада: П. Сохань (голова), М. Капраль, І. Б. Скочиляс та ін. – Львів: ІУАД, 2012. – 552 с. + 24 с. іл. + 2 карти.
 8. [Ред.:] Генеалогічні записки: Зб. наук. праць / Редкол.: П. С. Сохань (голова), А. Б. Гречило (відп. ред.), М. М. Капраль та ін. – Львів, 2012. – Вип. 10 (Нова серія 4). – 100 с.
 9. [Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2012. – Т. 13: Серія: Літературно-критичні та художні твори (1887-1924) / Упоряд., комент. Г. Бурлака. – 591 c.
 10. [Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2012. –Т. 15: Серія: Рецензії та огляди (1898-1904) / Упоряд. В. Шульга, В. Тельвак. – 550 с.
 11. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2012 р. / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Редкол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін. – Львів: Логос, 2012. – Кн. 1. – 840 с.
 12. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2012 р. / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Редкол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін. – Львів: Логос, 2012. – Кн. 2. – 690 с.
 13. [Ред.:] Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 24. – ??? с. – Член редколегії.
 14. [Ред.:] Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 25. – ??? с. – Член редколегії.
 15. [Ред.:] Потимко О. Розвиток медицини у Львові в XIV-XVIII ст.: Література, проблеми, дискусії / Наук. ред. М. Капраль. – Львів: Б. в., 2012. – 214 с.
 16. [Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 16- – 778 c.
 17. [Ред.:] Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2012. – Vol. 6: Economic, Cultural, and National Life in the Fourteenth to Seventeenth Centuries / Transl. by L. Heretz; Ed. by M. М. Kapral and F. E. Sysyn with the assistance of U. M. Pasicznyk. – lxv + 619 р.
 18. [Упор., ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Голов. редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич (відп. секр.), М. Капраль та ін. – Львів: Світ, 2012. – Т. 16: Серія: Рецензії та огляди (1905-1913) / Упоряд., передмова, комент. М. Капраль, А. Фелонюк. – ХХІІ + 250 с. – Упорядкування у співавторстві з А. Фелонюком; член реакційної ради.

 

 

2013

 1. Від упорядників // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2013. – С. 5-6.
 2. Крадіжки, п’янство, бійки, розпуста: зворотня сторона повсякденного життя шевців Львова XVII-XVIII ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення. – К., 2012. – С. 217-244.
 3. Особливості релігійного життя ремісників Львова XVI–XVIII століть на прикладі шевського цеху // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 2012. – Т. 264. – С. 285-300.
 4. Перші томи топографічної карти Галичини та Володимирії кінця XVIII століття // Вісник геодезії та картографії. – К., 2013. – № 5 (86). – С. 52-53.
 5. Подільська шляхта XIV–XVI століть у дослідженні Віталія Михайловського // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2013. – Вип. 18. – С. 693-703.
 6. «П’яний як швець» (Товариське життя шевців Львова у останній третині XVII – першій третині XVIII ст.) // Джерела локальної історії. Культурний побут городян XVIII – першої половини ХХ ст. Зб. наук. пр. / Ред. В. І. Наулко, Н. О. Зіневич та ін. – К., 2013. – C. 86-96.
 7. Цехи // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10: Т-Я. – С. 272-275.
 8. Ярослав Дашкевич як історик України, джерелознавець та дослідник спеціальних історичних дисциплін // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2013. – С. 9-20.
 9. Jews of Lviv and the City Council in the Early Modern Period // POLIN: Studies in Polish Jewry: Jews and Ukrainians / Ed. by Yohanan Petrovsky-Shtern & Antony Polonsky. – London, etc., – Vol. 26. – Р. 79-100.
 10. Władze miasta Lwowa z XIV-XVIII w. // Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII-XVIII w. / nauk. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski (= Między Zachodem a Wschodem, t. 6). – Toruń, 2013 – S. 219-249.
 11. [Ред.:] Генеалогічні записки: Зб. наук. праць / Редкол.: П. С. Сохань (голова), А. Б. Гречило (відп. ред.), М. М. Капраль та ін. – Львів, 2013. – Вип. 11 (Нова серія 5). – 116 с.
 12. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2013 р. / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Редкол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін. – Львів: Логос, 2013. – Кн. 1. – Част. 1: Історія. – 834 с.
 13. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2013 р. / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Редкол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін. – Львів: Логос, 2013. – Кн. 2. – Част. 2: Філософія, Політологія; Част. 3: Сакральне мистецтво. – 638 с.
 14. [Ред.:] Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 26. – 740 с. – Член редколегії.
 15. [Ред.:] Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2013 (= Серія «Львівські історичні праці. Матеріали засідань і конференцій». Вип. 2). – 302 с.
 16. [Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 18.– 852

 

2014

 1. Рец.: Ільків-Свидницький М. Атлас українських історичних міст. Київ: ДНВП “Картографія”, 2014. Т. 1: Львів / за наук. ред. М. Капраля // Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 264–270; Смерека Б. Атлас українських історичних міст // Наша спадщина. – Львів, 2014. – № 2. – С. 22-23; Вісник НТШ. – Львів, 2014. – Ч. 51–52. – С. 48–49; Zilynskyj Bohdan. První zvazek ukrainského historyckého atlasu měst // Hisrorická Geografie = Historical Geography. – Praha, 2014. – Nr 40/2. – P. 311-314; Bartoszewicz H. Obraz kartograficzny Lwowa // Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny. – Warszawa, 2016. – Nr. 1 (248). – S. 46–52; Kozubska Olga. Review of ‘Ukrainian Historic Town Atlas’, vol. 1 // Urban History, (2016) 43, pp. 496-497; Mariana Vlad. Ukrainian Historic Towns Atlas, vol. 1: Lviv. Scientific Editor of the Atlas: Myron Kapral. [Lviv], Kartografia, 2014, 96 p. + 25 Maps + 6 Plates + 11 Maps of Reconstruction // Historia Urbana. – Bucharest, 2016. – Vol. 24. – P. 310-313.
  1. [Упоряд.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. / Голов. редкол.: Г. Папакін (голов. ред.), І. Гирич (відп. секр.), М. Капраль та ін. – Львів: Світ, 2014. – Т. 23: Серія: Монографічні історичні праці / Упоряд., передмова М. Капраль, А. Фелонюк. – XXVIII + 604 c.
  2. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2014 р. / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Редкол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін. – Львів: Логос, 2014. – Кн. 1. – Част. 1: Історія. – 808 с.
  3. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2014 р. / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Редкол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін. – Львів: Логос, 2014. – Кн. 2. – Част. 2: Філософія, Політологія; Част. 3: Сакральне мистецтво. – 642 с.
  4. [Ред.:] Реєстр населених пунктів України від найдавніших часів до початку ХХІ ст. – Т. 1: Львівська область, вип. 1: Городоцький район / Упор. Б. Смерека. – Львів, 2014. – 82 с. + 6 мап.

   

   

  2015

  1. «Входження в історію», або До появи історичної свідомості в українсько-руського міщанства Львова наприкінці XVI – на початку XVII століття // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи XVI–XVIII ст. / Ред. В. Михайловський, Я. Століцький. – Київ; Краків. – С. 114-126.
  2. Передмова // Грушевський М. Історія України-Руси. Бібліографічний покажчик. – Львів, 2015. – С. 5-9. У співавторстві з А. Гречилом.
  3. Потрійна альренатива: військова служба Дмитра Вишневецького у Польсько-Литовській, Московській державах та Османській Туреччині / Mıron Kapral’. Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800) Bildiriler (Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500-1800 рр.) / Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – İstanbul «Çamlıca», 2015. – S. 301-310.
  4. [Упор.:] Грушевський М. Історія України-Руси. Бібліографічний покажчик. – Львів, 2015. – 392. У співавторстві з А. Гречилом, Я. Федоруком.
  5. Editions of medieval and early modern sources of a diplomatic nature published in Ukraine during the last two decades // Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století: Směry – tendence – proměny. Ed. Pavel Krafl. – Praha, 2015. – P. 139-147.
  6. The editing of legal history sources referring to the medieval and early modern Ukraine (1991-2012) // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Kraków, 2015. – Z. 7 (4). – S. 551-560.
  7. Ulica Ruska we Lwowie w XVI wieku: topografi a, mieszkańcy, instytucje // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – Warszawa, 2015. – Nr 2. – S. 293-304.
  8. [Ред.:] Гордєєв А. Ю. Карти-портолани Чорного моря XIV-XVII століття / Серія «Пам’ятки картографії України». – К.: ДНВП «Картографія», 2015. – 216 с.: іл. Член колегії серії.
  9. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2015 р. / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Редкол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін. – Львів: Логос, 2015. – Кн. 1. – Част. 1: Історія. – 656 с.
  10. [Ред.:] Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2015 р. / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Редкол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін. – Львів: Логос, 2015. – Кн. 2. – Част. 2: Філософія, Політологія; Част. 3: Сакральне мистецтво. – 540 с.

   

  2016

  1. Капраль М. Богоявленське братство Львова у XVIII ст.: дослідження та матеріали. – Львів: Літературна агенція “Піраміда”, 2016. – xcv + 328 c. + 8 іл.
  2. Від упорядників // Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / 3-е доповн. вид. – Львів, 2016. – С. 27-28. – (Ум. друк. арк. 0,1). – Капраль Мирон (співавтори – Галина Сварник, Ігор Скочиляс).
  3. Вступ // Атлас українських історичних міст. Т. 3: Жовква / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – С. 1 (паралельно текст англійською мовою).
  4. Дідичні війти і бурмистри (кінець ХІІІ ст. – 1786 р.) // У ратуші міста Львова… Від бурмистрів до міських голів: Довідник / Упоряд. І. Мацевко, М. Мудрий. – Львів, 2016. – С. 10-34.
  5. Дмитро Красовський – керівник Львівського братства наприкінці XVI – початку XVII ст. // Острозька давнина. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 7-17.
  6. До історії побудови нової церкви Богоявлення у Львові в 1711-1712 рр. // Історія релігій в Україні: Науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010). – Львів, 2016. – Ч. 1. – С. 161-172.
  7. Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVIII ст. // Атлас українських історичних міст. Т. 3: Жовква / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – С. 2–10.
  8. Опис репродукцій // Атлас українських історичних міст. Т. 3: Жовква / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – С. 48-50 (співавтор – Уляна Кришталович).
  9. Розвиток Львова та Кракова у XIII-XVIII століттях: порівняльний історико-урбаністичний аналіз // Львів: місто, суспільство, культура: Зб. наук. праць (= Вісник Львівського національного університету. Серія історична. Спеціальний випуск). – Львів, 2016. – Т. 10. – Част. 1: Львів / Lw?w / Lemberg як міські простори: уявлення, досвід, практики. – С. 31–48.
  10. [Карта:] Історичний розвиток Жовкви від кінця XVI до початку ХХІ ст. // Атлас українських історичних міст. Т. 3: Жовква / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016.– Карта 3.4 (співавтори – Богдан Смерека, Степан Ямелинець).
  11. [Ред.:] Атлас українських історичних міст. Т. 3: Жовква / Ukrainian Historic Towns Atlas, vol. 3: Zhovkva / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – 52 с. + 11 оригінальних карт, 5 карт-реконструкція, 6 видів міста.
  12. [Упор.:] Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / 3-е доповн. вид. – Львів, 2016 (співавтори – Галина Сварник, Ігор Скочиляс, Андрій Фелонюк). – 924 с.
  13. [Гол. ред., член редкол.:] Історія релігій в Україні: Науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. Редколегія: В. Александрович, Ф. Арістова, М. Бандрівський та ін. – Львів: Логос, 2016. – Кн. 1. – Част. 1: Церковна історія. – 734 с.
  14. [Гол. ред., член редкол.:] Історія релігій в Україні: Науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. Редколегія: В. Александрович, Ф. Арістова, М. Бандрівський та ін. – Львів: Логос, 2016. – Кн. 2. – Част. 2: Філософія, соціологія, політологія релігії; Част. 3: Сакральні пам’ятки. – 686 с.

Біографія

shapeimage_2 (11)

Капраль Мирон Миколайович – доктор історичних наук, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, професор Львівського національного університету ім. І.Франка.

Народився 29 березня 1968 р. у селі Млиниська Жидачівського району Львівської області. Закінчив Львівський державний університету ім. І.Франка у 1994 р. Навчався спочатку на стаціонарному відділенні, а з 1 вересня 1992 р. – на заочному відділенні. З 1 вересня 1992 р. розпочав працювати у Львівському відділенні  Інституту української археографії та джерелознавства НАН України на посаді археографа. У 1996 р. захистив під керівництвом проф., д.і.н. Я.Р. Дашкевича дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему “Фінансові книги Львова другої чверті XVI ст. як джерело дослідження історичної демографії та соціотопографії”.

З 1998 р. на роботі за сумісництвом у Львівському державному (тепер – національному) університеті ім. І.Франка на посаді асистента, а з 2000 р. – доцента кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. У 2000-2003 рр. навчався у докторантуру Львівського національного університету ім. І.Франка, після закінчення якої успішно захистив дисертацію на тему «Національні громади Львова XVI-XVIII ст. (соціально-правові взаємини)».

Захист докторської дисертації за опублікованою монографією відбувся у лютому 2004 р. в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. З 2006 р. працює за сумісництвом на посаді професора кафедри давньої історії України та архівістики Львівського національного університету ім. І.Франка. У 2008 р. отримав диплом старшого наукового співробітника. З січня 2010 р. – на посаді провідного наукового співробітника Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. З 1 березня 2010 р. призначений виконувачем обов’язків, а 18 липня 2012 затверджений керівником Львівського відділення.

Редактор збірника статей «Україна в минулому» (Львів, 1993-1996), член редакційної колегії «Українського археографічного щорічника. Нова серія» (Київ, 2008-20012), «Історія релігій в Україні» (Львів, 2006-2012), «Твори М.С.Грушевського у 50-и томах» (2012), «Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України» (Київ, 2010-2012), «Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2011-2012», «Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Львів, 2011-2012», «Сфрагістичний щорічник. – Київ, 2011-2012».

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!