Лукачук Олена Василівна

Посада: доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): 0976686936

Електронна пошта: lukachuk41@yahoo.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

литуаністичні студії, історя України початку ХХІ ст., усна історія, цифрова історія, культурна дипломатія, українсько-литовські відносини, міжнаціональні взаємини, національні стереотипи, історія українсько-російської війни, колективна пам’ять, історична травма.

Курси

Публікації

Список основних наукових праць

Монографії, автореферати

Литва і литовці в українській громадсько-політичній думці (1989–2009 рр.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – 20 с.

Статті:

Україна та Литва: взаємини без стереотипів в умовах євроінтеграційного міфу // Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні: кол. моногр. / За ред. Леоніда Зашкільняка. – Львів: Інс-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 437–464.

Українсько-литовські міждержавні взаємини: економічні проекти і форми співпраці (за матеріалами сучасних періодичних видань) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: “Історія” / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В. Гнатюка, 2010. – Вип. 1. – С. 233–239.

Україна та Литва: геополітичне партнерство на сторінках української преси (1991–2009 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету: зб. наук. пр. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – Вип. 12. – С. 67–79.

Основні напрями досліджень історії Великого князівства Литовського в сучасній українській історіографії //Вісник Львівського університету. Серія Історична. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 46. / За ред. Руслана Сіромського. – С. 235–251.

Литовська тема в українській навчальній літературі//“Гілея: науковий вісник”: зб. наук. пр. – Київ: Вид-во УАН ТОВ “НВП “ВІР”, 2012. – Вип. 58. – № 3. – С. 62–67.

Пам’ятки литовської культури у Львові  // Історичні пам’ятки Галичини: матеріали п’ятої наук. краєзнавчої конф. (Львів, 12 листопада 2010 р.). – Львів, 2011. – С. 44–48.

Образы “своих” и “чужих” в украинском и литовском общественном мнении 1991–2014 гг.: попытка сравнения // Перекрёстки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья. – № 3–4. – Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2014. – С. 356–372.

Литовський чинник у євроінтеграційних проектах України// Новітня доба. – Вип. 1. – Львів, 2014. – С. 106–122.

Образ Литви на сторінках західноукраїнської неформальної преси (1989–1991 рр.) // З історії західноукраїнських земель. – Вип. 9. – Львів, 2014. – С. 138–148.

Українки в Литві кінця ХХ – початку ХХІ століття: між громадським і приватним простором // Сестри по обидві сторони Збруча: історичний досвід жіноцтва Галичини та Наддніпрянщини. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 125-тій річниці з дня народження Ольги Басараб, 23–24 вересня 2014 р., м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 88–90.

Біографія

Olena_Lukachuk

Народилася 7 серпня 1987 р. у родині військовослужбовців. З народження до 1994 року проживала в місті Каунасі (Литовська Республіка). У 2004 р. закінчила із золотою медаллю Яворівську середню загальноосвітню школу І–ІІІ ст. № 3. Протягом 2004–2009 рр. навчалась на історичному  факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2009–2012 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2012 р. захистила кандидатську дисертацію “Литва і литовці в українській громадсько-політичній думці (1989–2009 рр.)” (науковий керівник д.і.н., професор Кондратюк К.К.).

У 2013 – 2018 рр. працювала у відділі новітньої історії, а з 2019 р. у  Центрі дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України на посаді молодшого наукового співробітника. З 2014 р. – доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2008 р. – член Асоціації істориків України та Литви, з 2011 р. – товариства литовців України “Медейна”, з 2013 р. – Української асоціації усної історії.

Нагороди

У 2004 р. закінчила із золотою медаллю Яворівську середню загальноосвітню школу І–ІІІ ст. № 3.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!