Марискевич Тарас Георгійович

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: taras.maryskevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Методика та методологія краєзнавчих досліджень, оборонна архітектура Львівщини, історія військової справи ранньомодерного періоду, історія ОУН.

Курси

Публікації

 1. Профспілки і розвиток технічного прогресу в промисловості України (70-ті роки). Львів-Москва, 1989.
 2. Науково-технічний прогрес в сучасних умовах (70-ті роки) (на прикладі промислових підприємств областей західного регіону України). Львів, 1985 (співавтор).
 3. Виникнення і становлення соціально-політичної думки в історії людства. Харків, 1991 (співавтор).
 4. Остріг – провідний осередок освіти на Україні в другій половині ХVI cт. // Політична думка в Україні: минуле і сучасність. Ч. І. Київ, 1993.
 5. З історії оборонних споруд Львова XIV-XVIII ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск. Т. ІІІ. Львів, 1999.
 6. Діяльність УПА в 1941-1942 рр. на Рівненщині в оцінці офіційних документів нацистського рейху // Наукові зошити історичного факультету. Вип. 2. Львів, 1999.
 7. Староконстянтинів; П”ятка // Українське козацтво. Мала енциклопедія. Київ – Запоріжжя, 2002.
 8. До історії будівлі фізичного факультету Львівського університету // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали другої краєзнавчої конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.
 9. Історіографія поняття “українізація”. //Наукові виклади. 2010, Вип. 5. С. 33-35.
 10. Польські військово-силові структури у переселенських акціях 1944–1946 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2008. – Вип. 17. – С. 594–599.
 11. Видатні фундатори українського музейництва в Галичині // Історичні пам’ятки Галичини. – Львів,2011. – С. 254-262.
 12. ОУН і Німеччина: від співпраці до конфронтації /І. Гаврилів, Т. Марискевич // Мандрівець. Всеукраїнський науковий журнал. – 2012. – №3. – С. 43-48.
 13. Зовнішньополітичні зв’язки ОУН з демократичними державами Америки / Тарас Марискевич // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2012–2013. – Вип. 13–14 : Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 503–511.
 14. Історія України / В. А. Качкан, В. М. Левандовський, О. Б. Величко, Т. Г. Марискевич та ін. ; за ред. В. А. Качкана. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2014. – 360 с.
 15. Стосунки ОУН з “малими” європейськими державами та організаціями право-радикального спрямування // Збірник тез та доповідей. За матеріалами Х науково практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні” (Львів, 31 березня – 5 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 293–297.
 16. Засади музейництва та завдання музейної мережі України у працях музеєзнавців УСРР 1920-х років / Віталій Кушнір, Тарас Марискевич // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2017. Випуск 18. C. 255–272.
 17. Боротьба увістів і комуністів за українську державність:спроба порозуміння на початку 1920-х років /  Ігор Гаврилів, Тарас Марискевич // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Спецвипуск. С. 299–313.
 18. Проблема предмету та методів музеєлогії та альтернативні погляди / Віталій Кушнір,  Тарас Марискевич // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018–2019. Вип. 19–20. C. 151–167.

Біографія

shapeimage_2 (28)

Народився 1959 р. у Львові в сім’ї службовців. У 1976 р. закінчив Рясненську середню школу Яворівського району Львівської області.

У 1976-1981 рр. навчався на історичному факультеті, у 1983-1986 рр. в аспірантурі на кафедрі історії СРСР Львівського універсиетту імені Івана Франка. 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Участь профспілок України в прискоренні науково-технічного прогресу в промисловості в 70-і рр.”.

З жовтня 1981 – по грудень 1983 рр. працював асистентом у Львівському політехнічному інституті. З грудня 1986 р. по даний час працює на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка.

  

Проекти

1.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2006

2.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2007

3.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2008

4.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2009

5.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2010

6.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині XX ст.-2011

7.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

8.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

9.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

10.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

11.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!