Паршин Ілля Леонтійович

Посада: доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-20

Електронна пошта: illia.parshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Європейська медієвістика XII–XV ст., історія Галицько-Волинської Русі, історія повсякдення населення Європи епохи Середньовіччя.

Курси

Публікації

 1. Битва при Дюрнкруте 26 августа 1278 г.: альянс Льва Даниловича и Пшемысла ІІ Оттокара // Rossica Antiqua / [отв. ред. А. В. Майоров]. – Санкт-Петербург, 2012. – № 1(5). – С. 95–106.
 2. Участь Данила Романовича у боротьбі за Австрійську спадщину Бабенберґів // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [ред. Л. Тимошенко]. – Дрогобич, 2012. – Вип. 16. – С. 40–48.
 3. Участь Лева Даниловича у битві при Дюрнкруті 1278 року (на підставі латиномовних джерел XV століття) // Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. В.Александрович]. – Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 187–193.
 4. Король Юрий Львович на страницах западноевропейских хроник // Русин / [глав. ред. С.Г.Суляк]. – Кишинев, 2012. – № 4(30). – С. 73–85.
 5. Leon rex ruthenorum на сторінках Anonymi Leobiensis Chronicon // Średniowiecze Polskie i Powszechne / [pod red. J. Sperki i B. Czwojdrak]. – Katowice, 2013. – T.5(9).– S. 86–94.
 6. Галицькі війська у битві при Дюрнкурті 1278 року: факти і здогади // Вісник Львівського університету. Серія Історія / [за ред. Р. Сіромського]. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 45–60.
 7. Хроніка Іоанна з Вінтертура (Іоанна Вітодуранського) як джерело до історії Галицько-Волинської Русі першої половини XIV ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [ред. Л. Тимошенко]. – Дрогобич, 2014. – Вип. 17–18. – С. 71–78.
 8. Чи було папське посольство до Галицько-Волинської держави на початку XIV століття? // Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. В. Александрович]. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 318–325.
 9. Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XVст.: труднощі ідентифікації / Ілля Паршин // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 20–28.
 10. Участь князя Данила Романовича в інтронізації угорського короля Бели IV / Ілля Паршин // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2015. – Вип. 9 : Король Данило Романович. 1264–2014. – С. 23–34.
 11. “Острозький епізод” Констанцького собору (1414–1418) / Ілля Паршин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 9–13.
 12. Австрійська політика Романовичів і маловідома  середньовічна байка ХІІІ ст.: несподівані паралелі // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Львів, 2016. – Вип. 17. – C. 25–34.

Біографія

x_425fbe78

ПАРШИН Ілля Леонтійович (8.08.1986, м. Київ) – історик-медієвіст, канд. іст. наук (Вектори політики володарів Галиуько-Волинської Русі (за матеріалами нарративних латиномовних джерел XIII–XV століть, 2014). Закінчив СШ № 84 м.  Львова (1993–2003), історичний факультет Львівського національного ун-ту ім. І. Франка (2004–2009) та аспірантуру в Інтистуті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України  (2009–2013). У 2013–2014 рр. – молодший науковий співробітник відділу історії середніх віків Інститу українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, з 2014 р. – асистент, а з 2015 р. – доцент кафедри історії середніх віків і візантиністики. Наук. інтереси: Русь у середньовічній Європі, нарративні латиномовні джерела Х–ХV ст. Автор праць: Галицькі війська у битві при Дюрнкурті 1278 року: факти і здогади (Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2013. Вип. 48. С. 45–60; Хроніка Іоанна з Вінтертура (Іоанна Вітодуранського) як джерело до історії Галицько-Волинської Русі першої половини XIV ст. (Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2014. Вип. 17–18.  С. 71–78); Вектори політики князя Юрія-Болеслава Тройденовича до року 1333: між набутим та “успадкованим” (Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2015. № 5 (306). С. 4–10; Наукова конференція “Король Данило Романович 1264–1214” (Український історичний журнал. Київ, 2015. № 2 (521). С. 230–233; Леонтій Войтович. Публікації 1975–2016 років [автор і упорядник І.Паршин]. (Львів, 2016. 105 с.); Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XV ст.: труднощі ідентифікації (Проблеми слов’янознавства. Львів, 2015. Вип. 64. С. 20–28);  Участь князя Данила Романовича в інтронізації угорського короля Бели IV (Княжа доба: історія і культура. Львів, 2015. Вип. 9. С. 23–34); “Острозький епізод” Констанцького собору (1414–1418) (Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 2016. Вип. 1. Ч. 1. С. 9–13); Rex Russiae” у битві на річці Лейті (Colloquia Russica. Series II. Краків, Івано-Франківськ, 2017. Vol. 3. С. 123–132); Австрійська політика Романовичів і маловідома середньовічна байка ХІІІ ст.: несподівані паралелі (Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Львів, 2016. Вип. 17. С. 25–34); Кордони Галицько-Волинської держави на початку XIV ст. (за “Книгою знань про всі королівства”)  (Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.  Луцьк, 2016. № 13 (338). С. 3–10).

Проекти

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!