Пуківський Юрій Володимирович

Посада: асистент кафедри етнології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Електронна пошта: yurkopukivsky@gmail.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Календарна обрядовість українців, повстанський фольклор, усна історія Галичини ХХ ст.

Курси

Публікації

 

Монографії

   1. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної Волині: монографія. – Львів, 2015. – 312 с., іл.

Статті у фахових наукових виданнях

   1. Традиції святкування Масниці на теренах історико-етнографічної Волині (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету: зб. наук. праць. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 95–103.
   2. Аграрні мотиви у великодній обрядовості українців Східної Бойківщини (кінець ХІХ – середина ХХ століття) // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 4. – С. 99–105.
   3. Свято Юрія у волинян // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции “Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2010”. – Одесса: Черноморье, 2010. – Т. 22 : История, Геология. – С. 9–12.
   4. Традиції дошлюбного спілкування молоді у волинян (на матеріалах весняного циклу народного календаря) // Народознавчі Зошити. – 2011. – № 3. – С. 448–455.
   5. Шлюбно-любовні мотиви у великодніх традиціях бойків // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 6. – С. 99–106.
   6. Образ відьми у великодніх звичаях та повір’ях українців історико-етнографічної Волині (за матеріалами польових досліджень) // Матеріали до української етнології: зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 10 (13). – С. 227–232.
   7. Поминальні мотиви в обрядовості Великодніх свят українців Волині // Наука і освіта: крок у майбутнє. Матеріали VI Міжнародної конференції “Кайндлівські читання”, присвяченої 145-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля. Чернівці, 29 квітня 2011 р. – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2011. – С. 453–458.
   8. Великий піст у традиційному календарі українців історико-етнографічної Волині // Народознавчі Зошити. – 2012. – № 2. – С. 317–328.
   9. Їжа у весняних звичаях та обрядах українців історико-етнографічної Волині // Україна в етнокультурному вимірі століть: зб. наук. праць / відп. ред. П. М. Чернега. – Київ: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 2. – С. 396–406.
   10. Особливості святкування Великодня в радянський період (за матеріалами з історико-етнографічної Волині) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету: зб. наук. праць. – Львів, 2012-2013. – Вип. 13-14. – С. 107–115.
   11. Звичаї та повір’я українців Волині, пов’язані з церковною службою на Великдень // Народознавчі Зошити. – 2013. – № 2. – С. 200–211.
   12. Весняна календарно-побутова обрядовість українців Волині у дослідженнях народознавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. В. Пуківський // Сборник научных трудов Sworld. – Одесса: Куприенко, 2013. – Вып. 2. – Т. 34: История. – С. 68–75.
   13. Звичаї та обряди, пов’язані з днем св. Юрія на Галицькій Волині // Проблеми збереження, відтворення та популяризації історико-культурної спадщини в контексті діяльності музеїв просто неба. Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 жовтня 2013 р.: науковий збірник. – Львів: Апріорі, 2013. – С. 234-241.
   14. Навський Великдень – “свято мерців”: традиційні звичаї та обряди (за матеріалами з історико-етнографічної Волині) // Народознавчі Зошити. – 2014. – № 2. – С. 264–269.
   15. “Труднощі перекладу”: деякі курйозні епізоди польових етнографічних досліджень (народний календар українців) // Поле: Збірник наукових праць з історії, теорії та методики польових досліджень. – Київ: Дуліби, 2014. – Т. 1. – С. 218–222.
   16. Свято Стрітення у народно-церковному календарі українців історико-етнографічної Волині // Минуле і сучасне Волині та Полісся: наук. зб. – Луцьк, 2014. – Вип. 52: Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині: матер. Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяченої 25-річчю з часу створення Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, м. Луцьк, 20 листопада 2014 р. – С. 321–325.
   17. Великодній дзвін // Дзвони в історії і культурі народів світу: наук. зб. – Луцьк: Твердиня, 2014. – Вип. 4: Матеріали IV міжнародної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції, м. Луцьк, 22 серпня 2014 р. – С. 42–44.
   18. «Роди, Боже, на всякого долю»: весняні аграрні звичаї та обряди українців історико-етнографічної Волині // Народознавчі Зошити. – 2015. – № 2. – С. 388–395.
   19. «То старше свято, як Великдень» – Благовіщення у звичаях та обрядах українців Волині // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2015. – Вип. 51. – С. 463–477.
   20. [Рец.] Михайло Глушко. Історія народної культури українців: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 416 с., іл. // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2015. – Вип. 19. – С. 233–240. (співавтор: Віталій Ляска).
   21. Повстанські пісні з голосу Софії Парпан із села Долиняни Рогатинського району Івано-Франківської області // Міфологія і фольклор. – 2016. – № 3–4. – С. 118–124.
   22. Весняні скотарські звичаї та обряди українців Покуття (за матеріалами із Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.) // Народознавчі Зошити. – 2017. – № 2. – С. 305–310.
   23. Скотарські мотиви у великодній обрядовості українців Східної Бойківщини // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в Середньовіччі; Проблеми їх збереження та використання: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, 7—8 квітня 2016 р., Львів; Урич. – Львів, 2016. – С. 109–111.
   24. Скотарські мотиви у великодній обрядовості українців Східної Бойківщини // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. – Ужгород: Вид-во Олександра Гаркуші, 2018. – Вип. 4. – С. 234–240.
   25. Традиційна весняна календарна обрядовість українців Волині в контексті соціалізації молоді // Менеджмент соціокультурної діяльності: колективна монографія. – Львів, 2018. – С. 24–33. (співавтор: Наталія Данилиха).

Статті в інших виданнях

   1. Випалена земля: Пісочне – єдине холмське село в Україні // Локальна історія. – 2018. – № 2. – С. 38–45.
   2. Ведмеді з крилами і цигани з булавами: як українці святкують Маланку // Локальна історія. – 2019. – № 1. – С. 74–79.
   3. Масниця з варениками чи Масляна з блінами, або як фальсифікували українські традиції // Локальна історія. – 2019. – № 2. – С. 34–35.
   4. (Не)вирване коріння // Локальна історія. – 2019. – № 4. – С. 46–51.
   5. Заборонений Великдень // Локальна історія. – 2019. – № 4. – С. 74–81.
   6. Саліна: територія страху // Локальна історія. –2019. – № 6. – С. 58–61.
   7. Іван Мирон. Перший з останніх, або більше не «бандит» // Локальна історія. – 2019. – № 12. – С. 36–43.
   8. Вага гонору: незникомий світ березівської шляхти // Локальна історія. – 2020. – № 2. – С. 38–45.

Література про вченого

  1. Рачковський Г. Польові етнографічні дослідження кафедри етнології Львівського університету (1998–20013): географія, тематика, здобутки // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2014. – Вип. 50: До 75-річчя історичного факультету. – С. 591–622.
  2. Тарнавський Р. Спогади професора Степана Арсентійовича Макарчука як джерело до вивчення народної культури волинян // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 89–101.
  3. Кляшторна Н. Перший український історичний глянець // Наше слово. – 2019. – 3 лютого. – № 5.

Біографія

Народився 13 лютого 1988 р. у с. Войславичі Сокальського району Львівської області. У 2005 р. закінчив Сокальську спеціалізовану школу № 3 з поглибленим вивченням англійської мови. Упродовж 2005–2010 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність “етнологія”). У 2010–2013 рр. – аспірант кафедри етнології. У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної Волині: загальноетнічні риси і локальна специфіка» (керівник – проф. М. С. Глушко).

З 2014 р. – дослідник проекту «Локальна історія» ГО «Українська Галицька Асамблея», з 2018 р. – науковий редактор журналу «Локальна історія», з 2019 р. – асистент кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор близько 30 наукових праць.

Проекти

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!