Педагогічна практика студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 6.020302 Історія

05.09.2018 | 17:45

Наказ про проходження педагогічної практики студентів 4-го курсу історичного факультету денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 6.020302 Історія