Університетська відзнака навчального посібника Михайла Степановича Глушка “Історія народної культури українців”

04.01.2016 | 13:21

Колектив історичного факультету вітає професора кафедри етнології Михайла Степановича Глушка, навчальний посібник якого “Історія народної культури українців” посів друге місце загальноуніверситетського конкурсу “Найкращий підручник і навчальний посібник Університету 2014–2015 навчального року”.

В зазначеному навчальному посібнику висвітлено джерела, походження та історичні етапи розвитку різних ділянок традиційно-побутової культури українців – господарських занять, домашніх ремесел і промислів, матеріальної культури (житла, одягу, їжі, транспорту тощо). Значну увагу приділено архаїзмам у народній культурі автохтонів України ХІХ – початку ХХ ст., спадковості й незнищенності давніх культурних надбань, їхньому місцю в загальноєвропейському та загальносвітовому цивілізаційних вимірах.

Копия img793

Глушко М. Історія народної культури українців : навч. посібник / Михайло Глушко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 416 с., іл.