Звітна наукова конференція університету за 2015 рік

22.01.2016 | 14:03

До уваги студентів та викладачів!

2-3 лютого 2016 р. в рамках звітної наукової конференції університету за 2015 рік відбудеться звітна конференція викладачів, працівників та аспірантів історичного факультету. Конференція пройде в рамках секції історичних досліджень та ряду підсекцій: археології; етнології; давньої, середньовічної та ранньомодерної історії; історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін; історичного краєзнавства; нової та новітньої історії України; нової та новітньої історії зарубіжних країн; історії та теорії соціології.

Програма: Звітна_конференція_2015

Запрошуємо усіх охочих!

Програма звітної конференції

СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Аудиторія 313, вул. Університетська, 1

Керівник секції – проф. Шуст Р.М.

Секретар секції – доц. Тарнавський Р.Б.

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв

 1. Наукова робота на історичному факультеті у 2015р. Проф. Шуст Р.М.
 2. Вплив довіри та довірчих відносин на становлення нових соціальних інститутів і громадянського суспільства в сучасній Україні. Проф. Черниш Н.Й.
 3. Громадсько-педагогічна та наукова діяльність Івана Лисяка-Рудницького (1919-1984). Проф. Кондратюк К.К.
 4. Радянські міфи та стереотипи в сучасній українській історіографії. Проф. Зашкільняк Л.О.

 

ПІДСЕКЦІЯ АРХЕОЛОГІЇ

Археологічний музей, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Онищук Я.І.

Секретар підсекції – асп. Якубовська О.З.

З а с і д а н н я – 2 лютого, 12 год 00 хв

 1. Дослідження замку в смт. Королево Закарпатської області у 2015 р. Доц. Баукова А.Ю.
 2. Нові матеріали з урочища Лазки–Винники. Доц. Білас Н. М., мол. наук. співроб. Гавінський А.М.
 3. Короткі підсумки робіт на Малому городищі в Буську (2015). Ст. лаб. Довгань П.М.
 4. Матеріали пізньоримського часу з Буська. Доц. Стеблій Н.Я.
 5. Дослідження поселення Броди І у польовому середовищі. Доц. Онищук Я.І.
 6. Плісненський археологічний комплекс у світлі досліджень за останні роки. Доц. Филипчук М.А.
 7. Результати археологічних досліджень Північної частини Пліснеського археологічного комплексу в 2015 р. Асист. Филипчук А.М.
 8. Житла празько-корчацької культури з поселення Хрінники у Надстир’ї. Асист. Погоральський Я.В.
 9. Пам’ятки ранньозалізного віку на території Гусятинського району Тернопільської області. Спеціаліст Завітій Б. І.
 10. Навколишнє середовище як чинник формування господарської структури населення українського Прикарпаття у VIII–Xст. Асп. Якубовська О.З.


ПІДСЕКЦІЯ ЕТНОЛОГІЇ

Аудиторія 323, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Глушко М.С.

Секретар підсекції – асист. Гілевич І.Я. 

З а с і д а н н я – 2 лютого, 12 год 00 хв

 1. Націєтворчі ідеї кирило-мефодіївців у науковій оцінці Івана Франка. Проф. Франко О.О.
 2. Образ “мадяра” у світогляді українців. Асист. Сілецький Ю.Р.
 3. “Списки населених місць “Волинської губернії” другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як історичне джерело для дослідження поселень. Доц. Рачковський Г.В.
 4. Етнографічні виставки кінця ХІХ – початку ХХ ст. в оцінці Володимира Шухевича (за матеріалами тогочасних періодичних видань). Асп. КарпенкоА.А.
 5. Між традицією та сучасністю: етнографічне дослідження галицької Волині у другій половині 40-80-х роках. Асист. ГілевичІ.Я.
 6. Дослідження народної медицини українців у незалежній Україні. Проф. ГлушкоМ. С.
 7. Камінь у повір’ях, звичаях та ритуальних заборонах українців. Доц. СілецькийР.Б.
 8. Чорт як персонаж традиційної демонології Полісся. Доц. ГалайчукВ. В.
 9. Народні вірування та знання волинян, пов’язані з купальською обрядовістю. Асп. Баглай М.В.
 10. Трансформація кафедри історії УРСР Львівського державного університету імені Івана Франка в кафедру історії та етнографії України. Доц. Тарнавський Р.Б.
 11. Демографія населення історичної Волині в ХХ – на початку ХХІ ст. Канд. іст. наук Данилиха Н.Р.

 

ПІДСЕКЦІЯ ДАВНЬОЇ, СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ

ТА РАННЬОМОДЕРНОЇ ІСТОРІЇ

Аудиторія 336, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Войтович Л.В.

Секретар підсекції – доц. Козловський С.О.

З а с і д а н н я – 2 лютого, 12 год 00 хв

 1. Формування основних принципів управління в Римській імперії доби принципату: “Римський мир” (Pax Romana)– варвари (barbarcum). Доц. Бандровський О.Г.
 2. Ідеологія влади у Візантії VII ст. Доц. Кащук О.Я.
 3. Перехід від лицарського до професійного найманого війська (ХІІ–XV ст.): причини, основні етапи, проблеми. Проф. Войтович Л.В.
 4. Сеппуку (харакірі) в самурайській традиції середньовічної Японії періоду Камакура (1185-1333): спонукальні мотиви й особливості обряду. Доц. Козловський С.О.
 5. Перший ґранд-наратив візантійської історії на українських теренах. Доц. Файда О.В.
 6. Загибель литовського князя Войшелка: руські та польські джерела. Доц. Паршин І.Л.
 7. Підсудність справ євреїв у Львові в XVI–XVIII ст. Доц. Білостоцький С.М.
 8. Попаді, поповичі, попівни як учасники судового процесу. Асп. Циквас О.І.
 9. Магія, демонологія та “книги таємниць”: про деякі заборонені видання в бібліотеці оо. єзуїтів у Перемишлі. Асп. Лоштин Н.Т.
 10. Луцькі війти у XV– першій половині XVII ст. Доц. Заяць А.Є.
 11. Фільваркове бджільництво на Поділлі у 30-70-х роках XVIIIст. (за матеріалами з маєтків Жевуських). Доц. Овсінський Ю.В.
 12. Функціонування самбірської замкової та старосольської жупної канцелярій у XVIIст. Асп. Гарасимчук М.Є.

 

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Аудиторія 314, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Зашкільняк Л.О.

Секретар підсекції – асп. Суховерська І.І.

 З а с і д а н н я – 2 лютого, 12 год 00 хв

 1. “Середньоболгарське відродження” в оцінках Михайла Грушевського. Доц. Шпик І.Є.
 2. Історіографічна спадщина Ольґерда Ґурки (1887-1955). Асист ЮрейкоП.С.
 3. Актуалізація “нормандської проблеми” у російській історіографії: особливості сучасних інтерпретацій”. Доц. Щодра О.М.
 4. Сучасна російська історіографія Другої світової війни та меморіальні закони. Асп. Суховерська І.І.
 5. До питання про назву кафедри допоміжних історичних дисциплін Львівського університету (1784-1805) в науковій літературі та джерелах. Доц. Ільків-Свидницький М.М.
 6. Дослідження спеціальних історичних дисциплін у повоєнному Львові (1944-1959). Доц.Целуйко О.П.
 7. Словник черниць Львівської та Перемишльської єпархій у ранньомодерний період: джерельна база і методика укладання. Доц.Дух О.З.
 8. Рукописний панегірик Василеві Шептицькому 1731 р. як історичне джерело. Доц.Кметь В.Ф.
 9. Реєстр митрополичого архіву 1763 року: джерелознавча характеристика і перспективи публікації. Доц.Вінниченко О.О.
 10. Шляхтичі з Березова у XVст. (аналіз джерельного матеріалу). Асп. Кіцелюк В.В.
 11. Архіви Львова в роки німецької окупації (на матеріалах щоденника Кароля Бадецького). Доц.Осередчук О.А.
 12. Питання підготовки архівістів на сторінках української архівної періодики (2000-2015). Ст. викл. Царьова Н.М.


ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Аудиторія 331, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Голубко В.Є.

Секретар підсекції – доц. Масик Р.В.

З а с і д а н н я – 2 лютого, 12 год 00 хв

 1. Історичні погляди Івана Франка. Проф. Якимович Б.З.
 2. Тарас Шевченко у видавничих планах “Просвіти”. Доц. Середяк А.В.
 3. Вища Рада Крайового господарства у Львові. Доц. Масик Р.В.
 4. Польські політичні партії Західної України у парламентських виборах 1930 р. Доц. Калиняк Л.Д.
 5. Польські правоохоронні органи та комуністичні осередки в Західній Україні в міжвоєнний період. Доц. Федик І.І.
 6. До питання про житлове будівництво у міжвоєнному Львові. Проф. Голубко В.Є.
 7. Перша зустріч з більшовиками: Червона армія очима львів’ян. Доц. Мрака І.Б.
 8. Розвиток транспорту у Львові в перші повоєнні роки. Доц. Генега Р.Я.
 9. Участь компартійних структур Львова в заколоті ДКНС 1-24 серпня 1991 р. Доц. Чура В.І.
 10. Оборонні споруди Львівщини: стан збереження та використання. Доц. Марискевич Т.Г.
 11. Свято-Михайлівський храм у с. Мужиловичі на Яворівщині: стан збереження та використання. Асист. Цебенко А.М.

 

ПІДСЕКЦІЯ НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Аудиторія 332, вул. Університетська, 1  

Керівник підсекції – проф. Сухий О.М.

Секретар підсекції – доц. Боднар Г.А.

З а с і д а н н я – 2 лютого, 12 год 00 хв

 1. Русофільський осередок у Львові наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проф. Сухий О.М.
 2. Модернізація українського суспільства на початку ХХ ст.: приклад підросійської України. Доц. Аркуша О.Г.
 3. Всеукраїнська Національна Рада в Кам’янці на Поділлі (1920). Доц. Павлишин О.Й.
 4. Участь “кавказької роти СД” у масових вбивствах ув’язнених концентраційних таборів на території дистрикту Галичина. Асп. Зілінський В.Т.
 5. Академічний дім у Львові як осередок українського студентства в міжвоєнні роки. Асист. Яцикович Р.І.
 6. Система освіти у Львівському університеті в перше повоєнне десятиліття. Доц. Качмар В.М.
 7. Специфіка освітнього процесу у Львівському університеті в 1944-1965 роках: навчальні плани та статистика кількості випускників. Асп. Зьолковський Н.В.
 8. Поповнення фондів Музею історії Львівського національного університету імені Івана Франка у 2015 р. Асист. Гудима Ю.В.
 9. Формування багатопартійної системи в УРСР: участь депутатів-народорадівців у становленні Української Республіканської Партії. Доц. Підкова І.З.
 10. Майдан в усних свідченнях мешканців Львова та області: події, пережиття, осмислення (проект “Майдан: усна історія”). Доц. Боднар Г.А.
 11. Даля Ґрібаускайте: констуювання медіаобразу сучасного політика в українській громадській думці 2000-х років. Доц. Лукачук О.В.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Аудиторія 334, вул. Університетська, 1  

Керівник підсекції – проф. Качараба С.П.

Секретар підсекції – асист. Сипко Б.В.

З а с і д а н н я – 2 лютого, 12 год 00 хв

 

 1. Німецька еміграція з Західної України (1919-1939). Проф. Качараба С.П.
 2. Велика Британія і питання повернення у ФРН архівів німецького МЗС в 1948-1960роках. Доц. Сирота Р.Б.
 3. Захист національних прав українців у діяльності Джона Діффенбейкера. Доц. Сіромський Р.Б.
 4. Наслідки алжирської війни для Корсики: чорноногі й інсуляризм. Асист. Сипко Б.В.
 5. Сходознавчі дослідження Сиґізмунда Смогожевського. Доц. Козицький А.М.
 6. Єврейське питання у публіцистичній спадщині Теофіла Меруновича. Доц. Васьків Н.А.
 7. Концепт “Центрально-Східна Європа”: історіографічна традиція та сучасні реалії. Доц.Лешкович Н.О.
 8. Славістика в наукових працях єпископа Івана Хоми. Проф. Кріль М.М.
 9. Міф “Великої Вітчизняної війни” в пострадянській Росії: генеза та еволюція. Доц. Полещук Т.С.
 10. Українська політична думка в сучасній польській історіографії. Доц. Баран З.А.
 11. Митрополит Сава (Грицуняк) як очільник Польської Автокефальної Православної Церкви. Асп. Хомич М.В.
 12. Нацистська расова політика стосовно ромів на теренах Югославії в роки Другої світової війни. Асист. Яремко М.В.
 13. “Русинська справа” в працях Анрі Граппена. Асп. Тичка Г.-М.І.

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

Аудиторія 313, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Черниш Н.Й.

Секретар підсекції – доц. Козаченко О.О.

З а с і д а н н я – 2 лютого, 12 год 00 хв

 1. Інтегральний соціальний статус у суспільстві: напрями та індикатори вивчення. ПрофКоваліскоН.В.
 2. Гейткіпінг у системі охорони дитинства: особливості, проблеми, перспективи. Проф. Кривачук Л.Ф.
 3. Волонтерство як соціальний інститут у сучасному українському суспільстві. Доц. Бень О.Т.
 4. Соціологія революції Лайфорда Едвардса. Доц. Лапан Т.Д.
 5. Стигматизація як чинник ресоціалізації колишніх ув’язнених в сучасному українському суспільстві. Доц. Демків О.Б.
 6. Самоорганізація громади м. Львова та волонтерський рух в умовах проведення АТО (Hand Made по-львівськи для Армії руками волонтерів як case study). Доц. Козаченко О.О.
 7. Специфіка використання візуального методу в дослідженні військової організації. Доц. Костишин Е.І.
 8. Організаційні аспекти соціальної комунікації в контексті підготовки наукових конференцій. Доц. Кудринська А.І.
 9. Соціальна мобільність у просторі великого міста. Доц. Cенюра О.В.
 10. Феномен суб’єктності в процесі соціальних змін. Доц. Савчинський Р.О.
 11. Довіра до правоохоронних і судових органів як складова правосвідомості в сучасному українському суспільстві. Асист. Марусяк Т.С.
 12. Особливості соціокультурної адаптації сучасних українських мігрантів у Німеччині. Асист. Ровенчак О.А.
 13. Профілактика соціального сирітства: міжнародний досвід. Асп. Чорнописька Х.В.

 

Аудиторія 313, вул. Університетська, 1

З а к л ю ч н е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 10 хв

 

 1. Між поясненням, виправданням і осудом: образ “русинів польської нації” в галицькій публіцистиці з передодня Першої світової війни. Доц. Мудрий М.М.
 2. Заключна дискусія. Підведення підсумків.