Збірники наукових праць

Вісник Львівського університету. Серія історична

Вісник Львівського університету. Серія соціологічна

Наукові зошити історичного факультету

Археологічні дослідження Львівського університету

Записки Львівського медієвістичного клубу

Феномен Європи від традиційного до сучасного