1998, випуск 3

ДОСЛІДЖЕННЯ 1997 РОКУ

ПЕЛЕЩИШИН М. Археологічні роботи у Винниках

БЕРЕСТ Р. Дослідження городищ біля сіл Підгородище і Мостище

БЕРЕСТ Р., КАСЮХНИЧ В.  З історії сільської округи літописного Звенигорода

ДОВГАНЬ П., ОНИЩУК Я.  Археологічні дослідження біля с. Підлисся (1995–1997)

 СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ПЕЛЕЩИШИН М. Пізньотрипільські поселення в околицях с. Хорів на Волині (Хорів-ІІ, ІІІ, IV).

ПЕЛЕЩИШИН М., ПОЗІХОВСЬКИЙ О. Л. Поселення лендельської культури біля с. Хорів у Середньому Погоринні.

ПОЗІХОВСЬКИЙ О. Поселення лендельсько-полгарської культурно-історичної спільноти в м. Острозі.

ЧАЙКА Р. Могильник Листвинського городища.

ПЕЛЕЩИШИН М. Нові археологічні пам’ятки на Львівщині.

КОБАЛЬ Г. Проблеми історії кельтів у новітній українській історіографії.

ВОЙЦЕЩУК Н. Нові матеріали до археологічної карти Хмельниччини.