2000, випуск 4

ДОСЛІДЖЕННЯ 1998 РОКУ

ПЕЛЕЩИШИН М. Повідомлення про розкопки у Винниках на горі Жупан у 1998 р.

ПЕЛЕЩИШИН М., РУДИЙ В. Нові дані про пізньотрипільське поселення біля с. Суйми на Волині.

БЕРЕСТ Р. Поселення липицької культури біля с. Ганачівка на Перемишлянщині.

ОНИЩУК Я., ДОВГАНЬ П. Археологічні дослідження біля с. Накваша у верхів’ях р. Ікви.

БІЛИК М., ПЕЛЕЩИШИН М., ЧАЙКА Р. Археологічні матеріали з с. Жуків на Бережанщині (З історії населення висоцької культури).

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ЧАЙКА Р. Вироби прикладного мистецтва з городища в с. Листвин.

ЧАЙКА Р., ДОВГАНЬ П. Керамічний комплекс з городища в с. Листвин.

РУДИЙ В. Сакральні пам’ятки Перемишльської землі ІХ – середини XIV ст.

КОПИТКО А. Речі близькосхідного походження на території Галицької і Волинської земель (Х–ХІІІ ст.).

КАЗАКЕВИЧ Г. Військове виховання у стародавніх кельтів.

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ

КОБАЛЬ Г. Проблеми антропології кельтів у чеській та словацькій історіографії першої пол. 80-х рр. ХХ ст.

ОНИЩУК Я. До питання історіографії та історії вивчення археологічних пам’яток Волино-Подільського пограниччя (перша пол. І тис. н. е.).

КИРИЧУК О. Археологічні дослідження Ставропігійського Інституту в 70–90-х роках ХІХ ст.

КИРИЧУК Ю. О. Ольжич-Кандиба – археолог, поет, політик.

БЕРЕСТ Р., ТАРАВСЬКА Л. До питання про формування археологічних збірок музею НТШ у Львові в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.