2003, випуск 6

БЕРЕСТ Р., ЧАЙКА Р., РУДИЙ В. Пам’яті Миколи Андрійовича Пелещишина.

СТАТТІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

РУДИЙ В., КАСЮХНИЧ В., ВІТВИЦЬКА Г. Археологічні дослідження НДЛ-81 Львівського університету на Стрийщині в 2000–2001 роках.

ЦИГИЛИК В., КАСЮХНИЧ В., ГРИБОВИЧ Р. Поселення римської доби біля с. Свірж Перемишлянського р-ну Львівської обл.

РУДИЙ В. Поселення городоцько-здовбицької культури в с. Дермань І Рівненської обл.

ПОЗІХОВСЬКИЙ О., РОМАНЧУК О. Нова археологічна пам’ятка на Березнівщині.

МАЦКЕВИЙ Л. Археологічні роботи Львівської обласної експедиції у 2001 р.

КУЧИНКО М., ПЕТРОВИЧ В. До питання про природні та історичні передумови виникнення Володимира-Волинського.

КОНОПЛЯ В., ОНИЩУК Я., ФЕДОТОВ В. Археологічні матеріали з Ізяслава на Хмельниччині.

БЕРЕСТ Р. Давні монастирі Прикарпаття.

РУДИЙ В. Городи та укріплені пункти Перемишльської землі в системі оборони Руської держави.

ОНИЩУК Я., ВОЙЦЕЩУК Н. Дослідження на поселенні Дудин ІІ у 2001 р.

КОНОПЛЯ В., ЧАЙКА Р. Бронзовий скарб культури фракійського гальштату з Яргорова.

ЧАЙКА Р., ДОВГАНЬ П. Листвин та його округа

БУЛИК Н. Діяльність Крайового Археологічного Товариства у Львові в останній чверті ХІХ ст.

БАНДРІВСЬКИЙ М. Поселення ранньозалізного віку у Винниках та проблема завершального етапу існування висоцької культури.

КОПИТКО А. Економічні зв’язки галицьких та волинських земель з Візантією у Х – ХІІ ст.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

СТЕБЛІЙ Н. Методика фізико-географічного опису археологічних пам’яток (за матеріалами з Верхнього Подністер’я другої чверті І тис. н. е.).

РЕЦЕНЗІЇ

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Л. Teresa Węgrzynowycz. Zabytki epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Ukrainy i Białorusi w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Warszawa, 2001.