2004, випуск 7

Слово про Ювіляра (До 60-річчя Д. Козака).

Статті

СИТНИК О. Малашівецька група палеолітичних пам’яток.

ЦИГИЛИК В., КАСЮХНИЧ В. Гончарна і залізоробна справа на Прикарпатті на початку та наприкінці І-го тисячоліття нашої ери.

ШКОРОПАД В., ВОЙЦЕЩУК Н. Біосоціальний простір селищ як джерело до реконструкції соціальних інститутів сім’ї та общини первісності.

ОНИЩУК Я. Фізико-хімічні дослідження металевих виробів з поселення Дудин-ІІ на Волино-Подільському пограниччі (за матеріалами розкопок 2002 р.).

БІЛАС Н. Кафедра доісторичної археології зі спеціальним оглядом праісторії польських земель: напрямки наукових досліджень.

СМИНТИНА О. Взаємодія давньої людини і ландшафтів: сучасні підходи до проблеми.

МИЛЯН Т. Ранньослов’янська кераміка у Галичині та Волині.

ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Я. Слов’янське житло Дніпро-Дністровського межиріччя (V–X ст.): історія досліджень та історіографія.

ВОЙЦЕЩУК Н. Історія досліджень пам’яток Райковецької культури у басейні Західного Бугу.

ПАНИШКО С. Формування сільськогосподарської округи Луцька в давньоруський період.

ЧАЙКА Р. Керамічні люльки із Жовківщини.

БУЛИК Н. Археологічна виставка 1885 року у Львові.

БАУКОВА А. Поль Дюбрюкс та Іван Стемпковський – перші археологи-дослідники Пантікапея.

СІЛАЄВ О. Матеріали до історії та археології південного порубіжжя Галицького князівства.

Дослідження

ЦИГИЛИК В., КАСЮХНИЧ В., ГРИБОВИЧ Р. Поселення Стрілки-І: результати дворічних досліджень. 

БЕРЕСТ Р. Археологічне дослідження давнього Унівського монастиря під час польового сезону 2003 року.

РУДИЙ В. Селища древлян на Житомирщині (за матеріалами досліджень 1999 року). 

ВЕРЕМЕЙЧИК О., ПАШКЕВИЧ Г. Своєрідність давньоруського поселення в урочищі Овраменків круг. 

ОСАУЛЬЧУК О., ВОЙЦЕЩУК Н., ІВАНОВСЬКИЙ В., МИЛЯН Т. Результати археологічних вишукувань в зоні будівництва нафтопроводу Броди-Плоцьк (українська частина) у 2003 році.

ЧАЙКА Р. Античні знахідки у фондах музею археології Львівського національного університету імені Івана Франка. 

ПРОХНЕНКО І. Кремаційні поховання біля села Чома Берегівського району Закарпатської області.

ПОЗІХОВСЬКИЙ О. Поселення лендель-полгарської культурно-історичної спільноти біля с. Вільбівне на Волині (за матеріалами розкопок 2002 року). 

МИСЬКА Р. Розвідки на городищі в селі Зеленче поблизу Теребовлі. 

ТЕРСЬКИЙ С. Старий Ринок у Львові (деякі підсумки археологічного вивчення). 

КОРОПЕЦЬКИЙ Р. Верхньопалеолітична пам’ятка Кременець-І (Куличівка): проблеми виділення та інтерпретації культурних шарів. 

ШИШАК В., АНДРЄЄВ С., ЛАЗУРКО О. До історії Львівського водопроводу (за археологічними матеріалами 2002–2003 рр.). 

Законодавство

Закон України “Про охорону археологічної спадщини” та Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута). 

Хроніка, події.