2005, випуск 8

ДО 100-РІЧЧЯ КАФЕДРИ АРХЕОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ
СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ
Історія археологічної науки у Львівському університеті

СИТНИК О. Постаті археології Львівського університету у фокусі столітньої історії

БІЛАС Н. Археологічна наука у Львівському університеті (ХІХ – 30-ті роки ХХ СТ.)

БАНДРОВСЬКИЙ О. Вивчення історії стародавнього світу у Львівському університеті

МИЛЯН Т. Дослідження пам’яток ранньослов’янського періоду вченими Львівського університету

ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Я. Пам’ятки доби Київської Русі у дослідженнях археологів Львівського університету

БУЛИК Н. Кароль Гадачек (1873-1914 рр.): нові матеріали до наукового портрету

ЦИГИЛИК В. Маркіян Смішко як науковець і педагог 

ҐУРБА Я. Казимир Маєвський – польський дослідник Трипільської культури

РОМАНЮК Т. Наукова діяльність Ярослава Пастернака у період Другої світової війни (1939-1944 рр.)

БЕРЕСТ Р., ПЕЛЕЩИШИН Н. Творчий шлях в археології професора Миколи Пелещишина

РУДИЙ М. Микола Пелещишин – дослідник археологічних пам’яток Розточчя

Структурні підрозділи та видання

КАСЮХНИЧ В. Двадцять років у пошуках скарбів давньої історії 

МИЛЯН Т. Музей археології Львівського університету

ФИЛИПЧУК М. Інститут археології ЛНУ імені Івана Франка в 2000-2005 рр.

БЕРЕСТ Р. Науковий збірник “Археологічні дослідження Львівського університету”: основні підсумки першого десятиліття

КОРОПЕЦЬКИЙ Р. Пам’ятка Кременець і у дослідженнях В. Савича (1968-1989 рр.)

МАЦКЕВИЙ Л. Питання заселення та оточуючого природного середовища території сучасного Львова у кам’яну добу

ОНИЩУК Я. З історії дослідження пам’яток Висоцької культури в межиріччі Західного Бугу та Ікви

ТЕРСЬКИЙ С. Дослідження та колекціонування старожитностей Галицько-Волинської Держави в Галичині у XIX ст.

МИСЬКА Р. Історія досліджень пам’яток княжого періоду в межиріччі Стрипи та Збруча

БАНДРІВСЬКИЙ М. Проблема Білогрудівки і Чорнолісся – реабілітація “Культури Українського Гальштату”?

КОЗАК Д.  Етнічна історія Волині й Галичини в ранньоримський час

КОТИГОРОШКО В. Населення верхнього Потисся В VI – IX ст.

ПРОХНЕНКО І. Давні угри у верхньому Потиссі

ГУПАЛО В. До проблеми дослідження криптових поховань

З АРХІВУ. СПОГАДИ

СТАРЧУК І. Йосип Пеленський

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Л.Спогади зі студентського життя

ШУСТ Р. Слово про вчителя

ХРОНІКА. НЕКРОЛОГИ

ГОРЛАЧЕНКО О. Лідія Йосипівна Квіт

ДОВГАНЬ П. Пам’яті Романа Михайловича Чайки