2008, випуск 11

ГІПОТЕЗИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

ХОМЕНКО С. Досвід пояснення семантики палеолітичних “венер” у світлі східнослов’янських етнографічних матеріалів

ЯКОВИШИНА Я. Поселення Бучач-І та його місце серед трипільських пам’яток середнього Придністров’я

ВОЙТОВИЧ Л.  Готи на території України: результати досліджень на початок ХХІ століття

ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Я. Просторова орієнтація ранньосередньовічного слов’янського житла (за матеріалами пам’яток Дніпро-Дністровського межиріччя другої половини І тис. н. е.)

ЛЯСКА В. Розвиток поселенської структури Равського Розточчя у ІХ–ХІІІ ст.

БЕРЕСТ Р. Еволюція середньовічного чернечого житла (ХІ–XVIІ ст.) на землях українського Прикарпаття

РУДИЙ В. Осідок Даниловичів та Виговських у с. Руда Жидачівського району Львівської області в світлі археологічних та архівних матеріалів

ІЛЬЧИШИН В., ГОШКО Т. Могильник Висоцької культури біля с. Мильне на Тернопільщині

ОЛІЙНИК В., ДЕРЕХ О. Рятівні дослідження багатошарового поселення Заліщики-ІІІ в ур. Ущилівка у м. Заліщики Тернопільської області у 2005 році

ЦИГИЛИК В., КАСЮХНИЧ В., ВІТВІЦЬКА Г. Три роки досліджень поселення Стрілки-II

ГУПАЛО В. Унікальний хрест-релікварій XVII ст. з Дубна

ОНИЩУК Я. Археологічні пам’ятки Бродівського району Львівської області (за матеріалами Бродівського історико-краєзнавчого музею)

 ТКАЧ В. Археологічні пам’ятки верхів’я р. Розинки

З ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЇ

БУЛИК Н. Археологічні осередки Львова (1875–1914): наукові пошуки та польові здобутки

ТОМЕНЮК О. Історіографічні аспекти наукової діяльності Юрія Полянського

СИТНИК О.  “Епоха Черниша” у вивченні палеоліту Західної України (до 90-річчя з дня народження Олександра Панкратовича Черниша, 1918–1993)

17

ГУЛА О. З історії формування археологічних збірок Львівського історичного музею (40–80-ті роки ХХ ст.)

БАУКОВА А. Сторінки історії музейництва України: Микола Іванович Литвиненко

ДОДАТКИ