2009, випуск 12

СТАТТІ

КІОСАК Д. Радіовуглецева хронологія мезоліту південно-східної Європи

СТРАТОНОВА А. Екологічні кризи в ранньопервісних суспільствах: факти та гіпотези

ОХРІМЕНКО Г. СКЛЯРЕНКО Н. Західна Волинь У ІV–II тисячоліттях до Р. Х.

ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Я. Опалювальні споруди у житлах v–x ст. з порубіжжя волині і прикарпаття

ВОЙТОВИЧ Л. Вікінги в центрально-східній Європі: загадки Ладоги і Пліснеська

БЕРЕСТ Р. Археологічна наука про форми, види та типи існування середньовічного чернецтва в Галичині

СИТНИК О. Нові пам’ятки мезоліту Західного Поділля

МАРКУС І. Знахідки металевих сокир енеоліту – доби бронзи на Західній Волині

БАУКОВА А. Пам’ятки з сарматськими знаками з розкопок 1947 р. у Керчі

ПИВОВАРОВ С. ОНИЩУК Я. Скарб римських республіканських монет із с. Почапи у верхів’ях Західного Бугу

ЛЯСКА В. МІНЕЙКО О. ВІТВІЦЬКА Г. Галицькі керамічні плитки з колекції археологічного музею Львівського університету (матеріали до каталогу)

САВИЦЬКИЙ В. Денарії Любарта-Дмитрія (1340–1384)

З ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЇ

ЛЯСКА В. Станіслав Кунасєвіч і пам’яткоохоронна справа у Львові (60–70-ті роки ХІХ ст.)

БІЛАС Н. Організація навчального процесу на кафедрі праісторії львівського університету у 1921–1939 рр.

ЛЕНАРТОВИЧ О. Культура лінійно-стрічкової кераміки на території України: історія дослідження

МАЯРЧАК С. Історія вивчення давньоруського минулого лівобережжя середнього Подністров’я (у межах Хмельниччини)

ДОДАТКИ