2013, випуск 17

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: проф., д-р іст. наук Л. Войтович (головний редактор), доц., канд. іст. наук Я. Онищук (заступник головного редактора), Я. Погоральський (відповідальний секретар), чл.-кор. НАН України, проф., д-р іст. наук В. Баран, проф., д-р габ. Д. Домбровський, проф., д-р іст. наук Л. Зашкільняк, проф., д-р іст. наук Д. Козак, проф., д-р іст. наук Л. Крушельницька, проф., д-р іст. наук М. Крикун, проф., д-р іст. наук С. Макарчук, проф., д-р габ. М. Парчевський, д-р іст. наук О. Ситник, доц., канд. іст. наук О. Бандровський, доц., канд. іст. наук Н. Білас, канд. іст. наук Т. Милян.

МИЛЯН Т. Роман Чайка – археолог, музейник, краєзнавець

СТАТТІ

ПРОКОПІВ В. Кістяні прикраси в археологічних комплексах черняхівської культури

ҐОЛЕМБІОВСЬКА-ТОБІАШ А. Культово-жертовні конструкції
у ранніх тюрків, кипчаків і половців

МИСЬКА Р. Середньовічні шляхи в Українських Карпатах (стан та перспективи дослідження)

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

ГУПАЛО В., ВОЙЦЕЩУК Н. Дослідження праісторичних об’єктів на городищі літописного Звенигорода у 2010 році

Додатки

ФИЛИПЧУК А. Нові пам’ятки празької культури на Дністрі і Нічлаві (за матеріалами обстежень 2012 року)

ШИШАК В., ЛЯСКА В. Ранньосередньовічний поселенський комплекс поблизу села Добростани на Розточчі

ЛАЗУРКО О., ШНІЦАР М., ТКАЧ Є. Результати археологічних досліджень на Львівському передмісті в м. Белзі

ТЕРСЬКИЙ С. Забудова центрального майданчика на дитинці літописної Пересопниці (за матеріалами досліджень 1993 р.)

ВОЙЦЕЩУК Н. Скляні намистини зі Звенигорода (за матеріалами розкопок 2010 року)

БАЮК В. Археологічні дослідження подвір’я Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря у 2012 році