2015, випуск 19

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: проф., д-р іст. наук Л. Войтович (головний редактор), доц., канд. іст. наук Я. Онищук (заступник головного редактора), Я. Погоральський (відповідальний секретар), чл.-кор. НАН України, проф., д-р іст. наук В. Баран, проф., д-р габ. М. Волошин, проф., д-р габ. Д. Домбровський, проф., д-р іст. наук Л. Зашкільняк, проф., д-р іст. наук Л. Крушельницька, проф., д-р габ. М. Парчевський, проф., д-р іст. наук С. Пивоваров, проф., д-р іст. наук О. Ситник, проф., д-р іст. наук Р. Сілецький, проф., д-р іст. наук Р. Терпиловський, проф., д-р габ. С. Чопек, доц., канд. іст. наук О. Бандровський, доц., канд. іст. наук Н. Білас, канд. іст. наук Т. Милян.

СТАТТІ

ІЛЬЧИШИН В. Кременеобробні поселення-майстерні висоцької культури на півночі Західного Поділля

ОНИЩУК Я. Римські монети та їх значення у середовищі племен вельбарської культури

МИЛЯН Т. Заселення верхівʼїв Західного Бугу в VI–VII ст

ВОЙТОВИЧ Л. Кордони Галицько-Волинської держави: продовження дискусії.

МИСЬКА Р. Літописні пункти Галицької землі (за писемними та археологічними джерелами)

Публікація матеріалів

ВОЙЦЕЩУК Н., ОСАУЛЬЧУК О., ПАВЛІВ Д., ЧОПЕК С., ТРИБАЛА-ЗАВІСЛЯК К., БОБАК Д.
Попередні результати археологічних досліджень (розкопок) в басейні річки Вишня в 2014–2015 роках

ВОЙЦЕЩУК Н. Археологічні дослідження басейну річки Вишня на Мостищині у 2011 році

ЛАЗУРКО О. Локалізація фундаментів Палацу рабинів у місті Белзі

ГОЩІЦЬКИЙ А. Нова знахідка петрогліфа біля села Ямельниця на Сколівщині

З історії археологічної науки. Постаті

БАУКОВА А. Роман в археології, або галицький вимір широкого захоплення античністю (ХVІІІ ст. – 30-ті роки ХХ ст.)

ЮХИМЧУК К. Ігор Свєшніков та Львівський історичний музей (1945–1959 роки)

КРАШАНОВИЧ О. Пам’ятки кам’яної доби у дослідженнях Львівського історичного музею

Рецензії. Огляди

ЛЯСКА В., ПУКІВСЬКИЙ Ю. Михайло Глушко. Історія народної культури українців : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 416 с., іл