2016, випуск 20

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: проф., д-р іст. наук Л. Войтович (головний редактор), доц., канд. іст. наук Я. Онищук (заступник головного редактора), Я. Погоральський (відповідальний секретар), чл.-кор. НАН України, проф., д-р іст. наук В. Баран, проф., д-р габ. М. Волошин, проф., д-р габ. Д. Домбровський, проф., д-р іст. наук Л. Зашкільняк, проф., д-р іст. наук Л. Крушельницька, проф., д-р габ. М. Парчевський, проф., д-р іст. наук С. Пивоваров, проф., д-р іст. наук О. Ситник, проф., д-р іст. наук Р. Сілецький, проф., д-р іст. наук Р. Терпиловський, проф., д-р габ. С. Чопек, доц., канд. іст. наук О. Бандровський, доц., канд. іст. наук Н. Білас, канд. іст. наук Т. Милян.

СТАТТІ

БАНДРІВСЬКИЙ М.  Про необхідність пониження часу датування кістяних стрижнеподібних
псаліїв і поширення одноосьових колісниць на заході Українського Лісостепу (за  атеріалами розкопок 2015 р. кургану в Гусятині на Збручі)

ЯКУБОВСЬКА О.  Прядіння і ткацтво як елементи системи життєзабезпечення населення Українського Прикарпаття у VIII–Х ст

Публікація матеріалів

МИЛАШЕВСЬКИЙ О., ГОРБАНЕНКО С., СЕРГЄЄВА М., ПАНІКАРСЬКИЙ А., БІТКОВСЬКА Т., ДІДЕНКО С. Комплексні дослідження поселення вельбарської культури Хрінники-1 (за матеріалами об’єкту 3/2015)

ДОБРЯНСЬКИЙ В. Нововиявлена срібна печатка XIV ст. з Тернопільщини

З історії археологічної науки. Постаті

БАУКОВА А. 190 років Керченського музею: шлях від приватної збірки до бренду

ГУМЕННИЙ В.  Антикознавчі студії Казімєжа Міхаловського у Львівському університеті міжвоєнного періоду

ОНИЩУК Я. До історії вивчення пам’яток першої половини І тисячоліття н. е. на території Західного Поділля та Волині (друга половина ХІХ ст. – 1941 р.)