2011, випуск 12

Редакційна колегія: Головний редактор – С.А. Макарчук, д-р істор. наук, проф.;відповідальний редактор – І.І. Федик, канд. істор. наук, доц.;відповідальний секретар- Р. В. Масик, канд. істор. наук, асист.

Члени редколегії: М С. Глушко, д-р істор. наук, проф.; К. К. Кондратюк, д-р істор. наук, проф.; Р Б. Сілецький, канд. істор. наук, доц.; Р. М. Шуст, канд. істор. наук, проф.; Т. С Полещук, канд. істор. наук, доц.

КАЛИНЯК Л. УНДО, ОУН: еволюція міжпартійного конфлікту (1928–1932)

ХОМА І. Військово-політичне становище Окремого загону січових стрільців на листопад 1918 р.

КРАВЕЦЬКА О. Діяльність Сидора Голубовича на Тернопільщині (1899-1914 рр.)

КРІЛЬ М., ЦЕБЕНКО А. Православна церква в чеських землях і Словаччині: питання організаційного розвитку в 1945-1998 рр.

КУПИН Л. Міжвоєнна імміграція у Франції в громадській думці Західної України (За матеріалами газети “Діло”)

ЛУКАЧУК О. Україна та Литва: геополітичне партнерство на сторінках української преси (1991-2009 рр.)

МАРИСКЕВИЧ Т. Зовнішньополітичні зв’язки ОУН з “малими” європейськими державами та організаціями право-радикального спрямування

МАТВІЄНКО Г. Професійний та національний склад і матеріальне забезпечення викладачів теологічного факультету Львівського університету (1870-1918)

МРАКА І.  Британські правлячі кола щодо майбутнього Польської держави (вересень-листопад 1939 р.)

ОЛІЯРНИК В. Археологічні дослідження Львівського університету у 1991-2008 роках

ОЛІЙНИК М. Науково-публіцистична діяльність М. Лозинського в період еміграції

ШЕВЧЕНКО О. Тит Войнаровський: церковна діяльність

ЯГЄЛЬСЬКА–БУРДУК А.-М. Bolesjaw Orzechowicz  – mecenas shtuki i nauki we Lwowie 

УСЬКА У. Поліція офіційного Відня стосовно розвитку українського суспільно-політичного руху в Галичині під час Балканської кризи (1908-1909 рр.)

ВАХУЛА М. Партизанський рейд під керівництвом С. Мельничука і П. Шеремети 1922 р. та версії цієї події в історіографії

ФЕДИК І. Українська соціалістично-радикальна партія у ставленні до Польщі та її державних чинників у міжвоєнний період

ЮРЕЙКО О. Внутрішня організаційна структура Головної руської ради у Львові

СОВА А. З історії української сфрагістики: печатки закордонних частин Організації українських націоналістів

ЛЕСЬКІВ М. Індустріалізація західних областей України у повоєнні роки: мета, хід, наслідки

ГЕРУН В. Між Римом та Петербургом: Іван Наумович та церковно-релігійне питання у Галичині (1884-1885 рр.)

СІРОМСЬКА Г. Заснування театру у Львові крізь призму взаємин “Народного Дому” з “Руською Бесідою” (1861-1888 роки)

СІРОМСЬКИЙ Р. Еволюція імміграційної політики Квебеку після Другої світової війни

ПІДКОВА І. Демократична опозиція у процесах реформування виборчого законодавства Української РСР (серпень-жовтень 1989 р.)