2016, випуск 17

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
д-р істор. наук, проф. Б. З. Якимович (головний редактор), канд. істор. наук, доц. І. І. Федик
(відповідальний редактор), канд. істор. наук, доц. Р. В. Масик (відповідальний секретар), д-р
габіліт., проф. В. Бонусяк, д-р істор. наук, проф. М. С. Глушко, д-р істор. наук, проф. В. Є. Голубко, д-р істор. наук, проф. Б. В. Гудь, д-р габіліт., проф. Р. Жерелик, д-р істор. наук, проф. Л. О. Зашкільняк, д-р істор. наук, проф. К. К. Кондратюк, д-р істор. наук, проф. Ю. І. Макар, д-р істор. наук, проф. І. Г. Патер, д-р істор. наук, проф. О. М. Петречко, канд. істор. наук, доц. Т. С. Полещук, д-р істор. наук, проф. Р. Б. Сілецький, д-р істор. наук, доц. І. Я. Соляр, канд. істор. наук, доц. Р. Б. Тарнавський, д-р габіліт., проф. С. Цяра, д-р габіліт., проф Р. Щиґєл

КОБРИН Н. Сторінки пісенних гармоній отця Михайла Вербицького

ДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ, ЕТНОЛОГІЯ

ЛОЗИНСЬКА С. Установлення військово-політичного контролю Римської Імперії в карпатському реґіоні

ПАРШИН І. Австрійська політика Романовичів і маловідома середньовічна байка ХІІІ ст.: несподівані паралелі

WAŁDOCH J. Vilnius under magdeburg law

ЦЕБЕНКО А., прот. ЦЕБЕНКО А.  Православна Церква в контексті державноцерковних процесів у Великому Князівстві Литовському, Руському Та Жемайтійському (1408–1448)

ГЛУШКО М. Традиційний санний транспорт волинян

ГАЛАЙЧУК В. Чорт як персонаж традиційної демонології Полісся

ЗІЛІНСЬКИЙ В. Інформаційний потенціал матеріялів із українських архівосховищ щодо висвітлення історії юденратів Дистрикту Галичина (1941–1943 рр.)

КАРПЕНКО А. Використання інформації про матеріяльну культуру з “Гуцульщини” Володимира Шухевича у карпатознавчих працях другої половини ХХ – початку ХХІ ст

ЩЕРБАНЬ О. Глиняний посуд Наддніпрянщини і технологія приготування страв у варистій печі (ХІХ–ХХ століття)

ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

МУЗИЧКО О. Розвиток візантиністики в історіографічному процесі на території Південної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

МАТУЛКІН Б. Джерела до вивчення українського спорту в Галичині кінця ХІХ СТ. – 1939 р.: приклади інтерпретацій у світлі історії повсякдення

ТЮТЕНКО Р. Встановлення влади ЗУНР в с. Гнильче, Підгаєцького повіту (за матеріялами щоденника Романа Заклинського)

ТИЧКА Г. Українські національно-визвольні змагання у творчості Анрі Ґраппена

БАРАН З. Проблема статусу Східної Галичини в рецепції львівського часопису Szczutek (1918–1923 рр.)

FEDYK І. The part of humanitarian education in the overcoming of historical stereotypes (basing on the patterns of ukrainian-polish relations)

МАСИК Р. Державне регулювання цін на товари першої необхідности у міжвоєнній Польщі (рецепція господарського середовища Східної Галичини)

ЦЕЛУЙКО  О. До історії створення та діяльности музею / кабінету допоміжних історичних дисциплін у Львівському Університеті

ЧУРА О. Львів напередодні перебудови: соціяльно-економічний і політичний дискурс

ДОРОШЕНКО О. Валерія Джулай: з біографії приватного та публічного

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

HUD B. Ukrainian Greek Catholic Church in Galicia (Halychyna): the creation, the ban, and the resurrection. General overview

БАБЕНКО Л. Політичні чинники посилення впливу органів ВЧК–ВУЧК–ГПУ–НКВД на суспільне життя в Україні (1920–1930-ті рр.)

ГОЛУБКО В., СЕРЕДЯК В. Загибель Головного Отамана армії УНР у дзеркалі львівської періодики

КЛЕБАН Л. Михайло Возняк В останні роки життя (1945–1954): критика та переслідування академіка

СІРОМСЬКИЙ Р. Позиція канади щодо порушення прав людини в УРСР на Бєлґрадській конференції країн-учасниць НБСЕ 1977–1978 рр.

ЯКИМОВИЧ Б. Військово-морські сили України від відновлення до анексії Криму (1991–2014)

ЯКИМОВИЧ Б. УВАГА: ПРОВОКАЦІЯ. Рец. на книжку: Чернышев Ю. И. ОДНОЙ КРОВИ: Рассказы, эссе, очерки, статьи/ Чернышев Юрий Иванович. – Ж[итомир]: АРП “Азъ есмь”, библиотека журнала “Ковчег”, Издательство “Рута”, 2016. – 156 с.

Відомості про авторів