2008, випуск 43

Від редакції

Статті та повідомлення

ГЛУШКО М. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України:
локалізація, межі (За матеріалами наукових досліджень другої половини XX – початку XXI
ст.)

ГІЛЕВИЧ І. Українська етнографічна наука у першому повоєнному десятилітті та
польові дослідження Полісся.

РАЧКОВСЬКИЙ Г. Поселення Середнього Полісся (середина XIX – середина XX
ст.).

РАДОВИЧ Р. Розвиток поліського житла: проблема генезису стелі

СІЛЕЦЬКИЙ Р. Опалювальні пристрої народного житла Середнього Полісся:
конструктивно-функціональний та світоглядний аспекти

РАДОВИЧ Р. Поліський “ток”

ГЛУШКО М. Санний транспорт поліщуків: джерела, походження, етапи розвитку.

НЕСЕН І. Весільний ритуал Середнього Полісся: традиційна структура та реліктові
форми (середина ХІХ–ХХ ст.)

ГАЛАЙЧУК В. Демонологічні уявлення про русалок населення Середнього
Полісся

СІЛЕЦЬКИЙ Р. Обрядове будівельне деревце (“вільце”) на Поліссі

ВАСЯНОВИЧ О. Загальна та реґіональна характеристика короткотермінових
метеорологічних знань українців Середнього Полісся.

Рецензії та огляди

 СІЛЕЦЬКИЙ Р. Юрій Жаткович. Етнографическій очерк угро-русских: комплексне
видання / Упорядкування і передм. О. С. Мазурка. Ужгород: Мистецька лінія, 2007. 392 с.,
іл.

ПОТІЧНИЙ М. Тетяна Ястремська. Традиційне гуцульське пастухування. Львів:
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. 423 с., табл., карти (Серія
“Діалектологічна скриня”).

ГЛУШКО М. Тетяна Пархоменко. Календарні звичаї та обряди Рівненщини. Рівне:
Видавець Олег Зень, 2008. 199 с., іл., ноти.