2011, випуск 46

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Середньовічна та ранньомодерна історія

ВОЙТОВИЧ Л. Польський король Казимир ІІІ і боротьба за спадщину Романовичів

ПАПА І. Загадка походження князя Федька Несвіцького: давні та новітні дискусії

ЗАЯЦЬ О. Міські урядники Львова у реєстрах прийняття до міського права XV–XVIII ст.

Новочасна історія

ГЕРУН В. Іван Наумович і товариство “Просвіта”: дискусії над просвітницьким проектом в Галичині (1868–1874)

КАЧАРАБАС., ФРАНКІВ І. Греко-католицька церква у ставленні до української еміграції з Галичини наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст.

УСЬКА У. Українське національне питання у відносинах між Австро-Угорщиною та Ватиканом в роки Першої світової війни

ЖИВ’ЮК А. Технологія і наслідки ідеологічних кампаній номенклатури КПУ і КДБ проти “українського буржуазного націоналізму” (на прикладі села Дермань Рівненської
області)

БОДНАР Г. “Люди в основному були приїжджі”: мешканці вулиці О. Богомольця у Львові другої половини ХХ століття

ПІДКОВА І.“Замах на президентство”: участь демократичних сил у президентській кампанії 1991 року

Історіографія

ЛУКАЧУК О. Основні напрямки досліджень історії Великого князівства Литовського в сучасній українській історіографії

ЧУМА Б. Влада і касикізм в Іспанії часу Реставрації (1875–1923) у світлі сучасної іспанської історіографії

НАДУРАК Н. Становлення ОУН в українських зарубіжних дослідженнях: історіографічний огляд

Етнологія

СІЛЕЦЬКИЙ Б. Будівельна жертва в українців: нова інтерпретація

ГАЛАЙЧУК В. З народної демонології Богородчанщини: традиційні вірування про душі “безпірних дітей”

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Семантика терміна “толока” в заняттях і звичаєвості українців

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

КРИКУН М. Документи Брацлавського воєводства 1566–1605 років

ЛАЗОРАК Б. Декрет Антонія Левинського 1777 року для Братства Чесного Хреста у Львові

КРІЛЬ М., ЛЕШКОВИЧ Н. Товариство українських наукових викладів імені Петра Могили (1908–1939)

АРХІРЕЙСЬКИЙ Д. Протоколи засідань Української економічної наради як джерело з історії зовнішньої торгівлі та митної діяльності Радянської України (серпень–грудень 1922 р.)

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

КОНДРАТЮК К.  Федевич К. Галицькі українці у Польщі 1920–1939 (інтеграція галицьких  країнців до Польської держави у 1920–1930-і роки). Київ: Основа, 2009. 280 с

КИРИДОН А., ТРОЯН С. Вахудова А.М. Нерозділена Європа: демократія, важелі
впливу та інтеграція після комунізму / Анна Мілада Вахудова / Пер. з англ. Тараса Цимбала. Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. 379 с.

КАЧМАР В. Кріль М. М. Старосамбірщина: історія і культура. Львів: Піраміда,2009. 600 с.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

До ювілею професора Львівського університету Оксани Омелянівни Франко

СУХИЙ О. Інформація про захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 35.051.12 історичного факультету Львівського національного університету імені
Івана Франка за період з червня 2009 р. до грудня 2011 р.

ЧУМА Б. Міжнародний науковий семінар іспаністів “Іспанія – Східна Європа. Географічна віддаленість і культурна близькість” (Львів, 22 жовтня 2010 р.)

СУХИЙ О., СКОРЕЙКО Г. Презентація видання “Від депортації до депортації”: суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи” у Львівському університеті

Sic fata voluerunt (Світлої пам’яті Геннадія Миколайовича Кипаренка)

Світлої пам’яті Василя Олексійовича Шеремети