2012, випуск 47

За редакцією Володимира Галайчука

Редакційна колегія: д-р іст. наук, проф. Костянтин Кондратюк (головний редактор), канд. філол. наук, доц. Володимир Галайчук (заступник головного редактора), канд. іст. наук, доц. Богдан Чума (відповідальний секретар), д-р іст. наук, проф. Валентина Борисенко, д-р іст. наук, проф. Леонтій Войтович, д-р іст. наук, проф. Михайло Глушко, д-р іст. наук, проф. Віктор Голубко, д-р іст. наук, проф. Ярослав Грицак, д-р іст. наук, проф. Леонід Зашкільняк, д-р іст. наук, проф. Степан Качараба, д-р іст. наук, проф. Микола Крикун, д-р іст. наук, проф. Михайло Кріль, д-р іст. наук, проф. Іван Крупський, д-р іст. наук, проф. Степан Макарчук, д-р іст. наук, проф. Степан Павлюк, д-р іст. наук, проф. Мирослав Романюк, д-р іст. наук, проф. Олексій Сухий, д-р іст. наук, проф. Михайло Тиводар, д-р іст. наук, проф. Оксана Франко, д-р іст. наук, проф. Михайло Швагуляк, канд. іст. наук, проф. Роман Шуст, канд. іст. наук, доц. Роман Сілецький, канд. іст. наук, доц. Григорій Рачковський, канд. іст. наук, доц. Юрій Овсінський, канд. іст. наук, асист. Галина Боднар.

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ГЛУШКО М. Співпраця Василя Доманицького з Науковим товариством імені Шевченка у Львові

ЛОЗИНСЬКИЙ М. Юліян Буцманюк – великий майстер релігійного живопису

МАКАРЧУК С. Етнографічні дослідження побуту робітників України в 50-х – 60-х рр. ХХ ст.

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Толока як відробіткова рента у господарствах великих емлевласників

РАЧКОВСЬКИЙ Г. Поселення Старосамбірщини

РАДОВИЧ Р. Традиційне житлобудівництво Західного Полісся (особливості та динаміка розвитку)

СІЛЕЦЬКИЙ Р. “Дай, Боже, в добру пору, в добрий час…” (Традиційні уявлення  країнців про час на матеріалах будівельної обрядовості)

ДАРМІЦЬ Р. Народні гігієнічні знання і повір’я, пов’язані з народженням і вихованням дитини (За матеріалами з сільського побуту Карпат)

ГЕРУС Л. Хліб у весняній обрядовості українців

НЕСЕН І. Поліське бортництво як галузь традиційних чоловічих знань (друга половина ХІХ – ХХІ ст.)

ГАЛАЙЧУК В. Демонологія Кременеччини

ЛЕВКОВИЧ Н. Традиційні уявлення бойків про душі померлих дітей (За польовими матеріалами)

КУЗЬМІНСЬКА Б. Традиційні уявлення опілян про вроки та “урекливих”

МАТЕРІАЛИ

ГЛУШКО М. Весілля у селі Дубрівці Баранівського району Житомирської області

ГАЛАЙЧУК В., ПИЛИПЧУК С., СІЛЕЦЬКИЙ Р. Весілля у селі Сапанові Кременецького району Тернопільської області

ГАЛАЙЧУК В. З особистого архіву Адама Фішера: великодня  обрядовість Бойківщини та Поділля у записах Калістрата Добрянського і Г. Танчаковської

МАТІЙЧУК  М. Традиційні техніки покриття дахів на Бойківщині

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

МАКАРЧУК С. Кожолянко Георгій. Етнографія Буковини. Чернівці: Золоті литаври, 1999. Т. 1. 384 с., іл.; 2001. Т. 2. 424 с., іл.; 2004. Т. 3. 392 с., іл.

МАКАРЧУК С. Кісь Роман. Фінал Третього Риму. Книга друга. Осторонь Азіопи. Львів: Літопис, 2007. 506 с.