2013, випуск 48

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
Середньовічна та ранньомодерна історія України

ВОЙТОВИЧ Л. Походження династії Рюриковичів: нові штрихи до старих суперечок

ПАРШИН І.  Галицькі війська у битві при Дюрнкруті 1278 року: факти і здогади

ПАПА І.  Джерела до генеалогії княжого роду Санґушків у краківських архівних зібраннях

Новочасна історія України

ВОВЧКО М. Конверсії євреїв у Львові (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

КАЧАРАБА С. “Бразилійський гаразд” Андрія Чайковського: історична реальність чи художній вимисел?

ВАСЬКІВ Н. Ставлення москвофілів до єврейської спільноти Галичини на зламі ХІХ–ХХ століть (за матеріалами москвофільської преси)

ЮРЕЙКО П. Структура навчально-наукових підрозділів медієвістичного спрямування
на філософському (гуманітарному) факультеті Львівського університету
міжвоєнного періоду (1918–1939)

МАРТИНЕНКО Т.  Українська Допоміжна Поліція в окрузі Львів-місто: штрихи до соціального портрета

Всесвітня історія

КРІЛЬ М., ЯРЕМКО М. Британські військові місії в Югославії (штаб Драже Михайловича) у
1941–1944 роках

СІРОМСЬКИЙ Р.  “Не може бути жодних судових переслідувань з метою позбавлення членів
Дивізії “Галичина” громадянства чи їхньої депортації”: документи та коментарі до історії діяльності “Комісії з виявлення військових злочинців” у Канаді (1985–1987)

СИПКО Б. Проблема інституціоналізації “французького ісламу” у 1990–2003 роках

Історіографія

КОНДРАТЮК К. Радянська Україна 20–30-х років ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс

КИРИДОН П. Партійно-державна номенклатура Української РСР у 1945–1964 роках: огляд
історіографії радянської доби

ЩОДРА О. Історична географія: еволюція поглядів на предмет і завдання студій

Етнологія

ГЛУШКО М. Підгір’я – окрема етнографічна одиниця України?

СІЛЕЦЬКИЙ Р. Народні будівельні звичаї та обряди мешканців південної Волині (за матеріалами Кременецького району Тернопільської області)

ГАЛАЙЧУК В. Традиційні уявлення про домовика на історико-етнографічній Волині

РАДОВИЧ Р.  Відкрите вогнище в системі опалення стаціонарного житла поліщуків

ТАРНАВСЬКИЙ Р.  Ян Фальковський: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

ВІННИЧЕНКО О. “Ґвалт поневольний”: дві скарги про сексуальне насильство над селянками-підданками 1637 і 1648 років

ДУХ О.  Подільський канцелярист у Руському воєводстві. Декілька документів до біографії
Кам’янецького і Жидачівського ґродського реґента Михайла Маскевича

ЛАЗОРАК Б. “Я, убога недостойна грішниця…”: тестамент львівської міщанки Анни Красовської 1714 року

ЧУМА Б.  “Невинна жертва” Кримської війни: (1853–1856): Історія іспанського консула Ф. Бакера-і-Рібаса

ДУДЯК О.  Львівські підприємці за даними перепису 1931 року: чисельність, етноконфесійна структура, галузь зайнятості

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

РОЖИК М. Piotrowski W. Od “Siczy” do “Sianu”. Zarys ukraiсskiego ruchu sportowego w latach
1868–1944 na terenie ziemi Przemyskiej. Przemyśl: [s.n.], 2010. – 633 s.

ТРОЯН  С.  Космина В. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного
процесу: Монографія. Запоріжжя: Запорізький національний
університет, 2011. – 310 с

ЗАШКІЛЬНЯК Л. Козицький А. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ столітті (причини, особливості, наслідки). Навчальний посібник. Львів:
Літопис, 2012. – 608 с.

ОГЛЯД МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

СУХИЙ О. Macierzyński W. L. Public Relations w opinii polaków. Perspektywa czasu
niepewności. – Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji
PIB, 2008. – 212 s.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

СУХИЙ О. Інформація про захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді
К 35.051.12 історичного факультету Львівського національного університету
імені Івана Франка за період з січня 2012 р. до травня 2013 р

LETUM NON OMNIA FINIT (Світлої пам’яті Михайла Миколайовича ШВАГУЛЯКА)