2013, випуск 49

Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету

ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ШУСТ Р., ТАРНАВСЬКИЙ Р. Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку

КРІЛЬ М. Славістична книга у Львові в кінці XVIII ст

СУХИЙ М.  Львівський університет на рубежі ХІХ–ХХ ст.: організація, школи, громадське життя

ГОЛИК Р.  Alma mater leopolitana: Львівський університет в уявленнях галицької інтелігенції ХІХ–ХХ ст.

ЗАШКІЛЬНЯК Л.  Історична наука в Галичині на початку ХХ ст. та українсько-польські
взаємини

РУДА О. Українська проблематика в дослідженнях польських науковців Львівського
університету (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

КАЧАРАБА С.  Душпастирська опіка греко-католицької церкви над українською еміграцією у Боснії та Герцеговині (кінець ХIХ – початок ХХ ст.)

DĘBIŃSKI А., PYTER М. The Role of Jan Kazimiezh University in the Process of Development of Legal Studies at the Catholic University of Lublin (1918–1939)

БАРАН З.  Ян Каспрович: учений та громадський діяч

JAGIELSKA-BURDUK А.  Działalność Bolesława Orzechowicza – mecenasa sztuki nauki we Lwowie

МАТВІЄНКО Г.  Церковна історія у Львівському університеті: загальний огляд проблеми

КОНДРАТЮК К. Історична наука у Львівському національному університеті імені Івана Франка на порозі ХХІ століття: здобутки і перспективи

ЩОДРА О.  Проблеми середньовічної та ранньомодерної історії України в дослідженнях
істориків Львівського університету наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст

ГОЛУБКО В., СЕРЕДЯК А. Історичне краєзнавство у Львівському університеті 

КАЧМАР В.  Освітньо-наукові трансформації у Львівському університеті за роки незалежності України

ГУДИМА Ю.  Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка

ОСЕРЕДЧУК М. Діяльність архіву Львівського університету у радянський період (1939–
1990 рр.)

ГІЛЕВИЧ І.  Життєвий і науковий шлях етнолога, історика та мовознавця Василя Пастущина (1889–1958)

ВЄЖБЄНЄЦ В.  Мойсей Шорр і Майєр Балабан у львівському університетському середовищі кінця XIX – початку XX ст.

СПОГАДИ

КРИКУН М.  Як писалася історія Львівського університету в радянський час

ІСТОРІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ

СУЛИМ В. Іноземні мови у Львівському університеті

ПАСЛАВСЬКА А.  Асоціація українських германістів у Львові

МАКСИМЧУК Б., ПЕТРАЩУК Н., СУЛИМ В. Zur geschichte der lwiwer germanistik: generationen und traditionslinien

ЗОРІВЧАК Р.  Патрон Львівського університету як засновник перекладознавства в
Україні

ПОМІРКО Р.  Романське мовознавство у Львівському університеті

ДОМБРОВСЬКИЙ Р., ЧЕРНЮХ Б. Класична філологія у Львівському університеті (1946–2013)

ГЛУЩЕНКО Л. Неоелліністика на факультеті іноземних мов: сучасний стан та
перспективи розвитку

WIESINGER Р. Joseph Schatz (1871–1950) Sprachwissenschaftler, Dialektologe und Philologe an der Universitäten Innsbruck und Lemberg .

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ СТУДІЇ

СУХИЙ О. Krzysztof H. Szewczak. Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie. – Warszawa: Difin SA, 2013. – 424 s.