2014, випуск 50

До 75-річчя  історичного факультету

ШУСТ Р. Vestigia semper adora 

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
Історичні середовища та студії

АРКУША О., МУДРИЙ М.  Історичні дослідження в інтелектуальних та політичних контекстах підавстрійської Галичини

ГЛУШИК І. Фахова підготовка істориків Львівського історичного середовища другої половини ХІХ століття

ЗАШКІЛЬНЯК Л. Українська історіографія у міжвоєнній Польщі: організаційні та методологічні аспекти

ГЛУШКО М. Наукові зв’язки викладачів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з Науковим Товариством імені Шевченка в Україні (1989–2013)

Напрями наукових досліджень

МАТВІЄНКО Г.  Церковна історія у Цісарсько-королівському університеті імені Франца І
у Львові

БАУКОВА А.  Антична археологія у Львівському університеті

ЮРЕЙКО П.  Медієвістика як основна компонента історичних студій кафедри загальної історії середніх віків та Інституту допоміжних історичних наук Львівського університету (1919–1939)

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Етнологічний інститут Львівського університету: формування колективу
та напрямів діяльності (1924–1939)

Біографічний вимір історичної науки

КОВТУН Х., СИНИЦЯ А. Андрій Брагінець – перший декан історичного факультету Львівського університету

ГІЛЕВИЧ І.  Михайло Скорик – етнолог, історик, фольклорист

ЮХИМЧУК К. Ігор Свєшніков: нові штрихи до наукового портрета

КАЧМАР В.  Теофіл Коструба: життєвий шлях і наукові пошуки історика та богослова

КЛЕБАН Л. Питання української національної ідеї, державності та мови у працях Михайла Возняка

З нагоди 200-річчя Тараса Шевченка
(передрук публікацій “Наукових записок
історичного та філологічного факультетів”, 1940, вип. 1)

З історії видання “Записок історичного та філологічного факультетів” Львівського університету

КРИП’ЯКЕВИЧ І.  З минулого Шевченкової батьківщини

ВОЗНЯК М. Літературна атмосфера “Івана Підкови” Т. Г. Шевченка

СПОГАДИ

МАКАРЧУК С.  Історичний факультет Львівського університету у 1951–1956 роках

МОВЧАН С.  Студенти і викладачі історичного факультету в роки “хрущовської відлиги”

ФРАНКО О. “Ми були дітьми війни”: спогади про випускників історичного факультету 1960 року

КОНДРАТЮК К. Окремі спогади про історичний факультет (1964–1990)

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

БОНДАР О., ТАРНАВСЬКИЙ Р. Тематика історичних дисциплін у Львівському університеті (1930–1939)

КАЧМАР В., ПРИТУЛА Я. Історичний факультет у структурі Львівського університету:
1940 рік

СИПКО Б.  Викладацький склад історичного факультету Львівського  університету у 1940 р. крізь призму службових характеристик

ЦЕЛУЙКО О. Нарада у відділі історії України Інституту суспільних наук  АН УРСР “Про стан і завдання розвитку допоміжних історичних дисциплін” (31 січня 1959 р.)

СІРОМСЬКА Г., СІРОМСЬКИЙ Р. “Це прояви ідеологічної боротьби, а ми інколи недооцінюємо їх”: архівні матеріали до справи професора Олександра Карпенка
(1968–1973)

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

БАРАН З.  Cichoracki P. Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939 / Piotr Cichoracki. Kraków, 2005. 412 s

ПОЛЕЩУК Т.  Марчуков А. В. Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время / Андрей Марчуков. Москва: REGNUM, 2011. [Серия: SELECTA]. 294 с.

КУПИН Л. Наріжний камінь для дослідження історії Львівського університету. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

РАЧКОВСЬКИЙ Г.  Польові етнографічні дослідження кафедри етнології  Львівського університету (1998–2013): географія, тематика, здобутки

ГУДИМА Ю. Уроборос, або вибрана бібліографія до історії розвитку історичної науки у Львівському університеті

СІРОМСЬКИЙ Р. Публікації у “Віснику Львівського університету. Серія історична”  за 2002–2013 роки

РАЧКОВСЬКИЙ Г., ВАСЬКІВ Н. Список монографій, навчальних посібників та підручників
авторства викладачів історичного факультету Львівського університету за 2000–2014 роки

ЛОЗИНСЬКИЙ М. Дослідження історії Чину Святого Василія Великого у Литві у науковій та громадсько-культурній діяльності Алдони Васіляускєне

Homo locum ornat, non hominem locus (Світлої пам’яті Лесі Федорівни Буденко)

Feci quod potui, faciant meliora potentes (Світлої пам’яті Модеста Ігоровича Чорного)