2015, випуск 51

IN MEMORIAM

КОНДРАТЮК К. Видатний  етнолог,  історик  та  джерелознавець

МАКАРЧУК В. Степан Арсентійович Макарчук: біографічні та етнографічні етюди

ФЕДОРЧУК О. Степан Арсентійович Макарчук – мій батько і вчитель

ФРАНКО О. Людина надзвичайної шляхетності

РОЖИК М. Незабутнє. Пам’ять належить живим

СУХИЙ О. Професор Степан Арсентійович Макарчук: спогади учня

ДАНИЛИХА Н. Спогади про Дидаскала

ТАРНАВСЬКИЙ Р., МОРОЗ М. Фонд професора Степана Макарчука в Архіві Львівського університету

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Степан Макарчук і тяглість традиції етнологічних студій у Львівському університеті

ГУЛЬОВАТА Л. Leszek Dzięgiel’s and Stepan Makarchuk’s correspondence as a source for research of the scientific contacts of Krakow and Lviv ethnologists

КАЧМАР В. Вклад професора Степана Макарчука у дослідження історії Львівського університету

ЛОЗИНСЬКИЙ М. Історія релігії та Церкви у науковому доробку Степана Макарчука

ІСТОРІЯ ЕТНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ, ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ГІЛЕВИЧ І. Фольклорно-етнографічні дослідження Якова Миколаєвича на галицькійВолині наприкінці ХІХ ст.

ДЯКОВИЧ Р. Сучасний стан дослідження традицій дошлюбного спілкування української молоді

ЗАЯЦЬ А. Луцькі війти у XV – першій половині XVII ст.

ГАРАСИМЧУК М. Функціонування Самбірської замкової та Старосольської жупної канцелярій на території Самбірської економії в XVII ст.

КАЧАРАБА С. Німецька еміграція з Волинського воєводства (1919–1939)

РАЧКОВСЬКИЙ Г. Поселення Острозького повіту в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.

ТЕРЛЮК І. Росіяни в Україні: історичні особливості заселення та формування соціального і політико-правового статусу

МАКАРЧУК О., ЗАХАРЧИН Н. Західноукраїнська партійна преса як джерело до вивчення суспільно-політичних процесів у Королівстві Галичини та Лодомерії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

ПІДКОВА І. За крок до свободи: демократична опозиція у парламетській виборчій кампанії 1990 р. 

СТУДІЇ НАД ТРАДИЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ УКРАЇНЦІВ

РАДОВИЧ Р. Динаміка розвитку крокв’яного даху на Поліссі (форма, конструктивні особливості, покрівельні матеріали)

СІЛЕЦЬКИЙ Р. Камінь в традиційних повір’ях, звичаях та ритуальних заборонах українців

ZIUBROVSKYI R. The Volhynian traditions of the daily bread baking process (on the materials from Hoshcha and Ostroh districts of Rivne region)

ГАЛАЙЧУК В. Традиційна календарно-побутова обрядовість історико-етнографічної Волині (на польових матеріалах з Гощанського району Рівненської обл.)

ПУКІВСЬКИЙ Ю. “То старше свято, як Великдень” – Благовіщення у звичаях та обрядах українців Волині

ПОЖОДЖУК Д, Скотарські мотиви в календарно-побутовій обрядовості волинян (на польових матеріалах із сіл Житомирської та Вінницької областей)

БАГЛАЙ М. Традиції молодіжного дозвілля волинян у період Петрівчаного посту

ГАНУС Д. Традиційні методи лікування дітей на Волині (на матеріалах польових досліджень)

NYEMYETS V.  The rituality of post-wedding stage on the territory of Hoshcha district,  Rivne region

КРИВЕНКО А. З народної демонології Гощанщини: уявлення про відьму

МАТЕРІАЛИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

ГЛУШКО М. Народна медицина волинян (із записів у с. Дубрівці Баранівського району Житомирської обл.)

БОРИСЕНКО В. Традиційна культура українців – переселенців з Холмщини (на матеріалах усної історії)

ЛИЛЬО І. До питання про щоденне життя львівських міщан XVI ст. (за інвентарем особистих речей Софії Афендик)

БАРАН З. Emilian Wiszka, Emigracja ukraińska w Polsce. 1920–1939 (Toruń: Wydawnictwo MADO, 2004), 752 s.