2016, випуск, 52

За редакцією Руслана Сіромського

Редакційна колегія: д-р іст. наук, проф. Костянтин Кондратюк (головний редактор); канд. іст. наук., доц. Олексій Вінниченко (заступник головного редактора); канд. іст. наук., асист. Богдана Сипко (відповідальний секретар); д-р іст. наук, проф. Валентина Борисенко; д-р іст. наук, проф. Леонтій Войтович; др іст. наук, проф. Михайло Глушко; д-р іст. наук, проф. Віктор Голубко; д-р іст. наук, проф. Ярослав Грицак; д-р іст. наук, проф. Богдан Гудь, д-р іст. наук, проф. Леонід Зашкільняк; д-р іст. наук, проф. Мирон Капраль, д-р іст. наук, проф. Степан Качараба; д-р іст. наук, проф. Михайло Кріль; д-р іст. наук, проф. Іван Крупський; д-р іст. наук, проф. Степан Павлюк; д-р іст. наук, проф. Мирослав Романюк; д-р. іст. наук, проф. Роман Сілецький; д-р іст. наук, проф. Олексій Сухий; д-р іст. наук, проф. Михайло Тиводар; д-р іст. наук, доц. Оксана Франко; канд. іст. наук, проф. Роман Шуст, д-р іст. наук, проф. Богдан Якимович

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
Середньовічна та ранньомодерна історія

ЛЯСКА В. Від племінного союзу до князівського уділу: Бужеська волость у Середньовіччі

ПАРШИН І.  Голод та епідемії у Галицько-волинській державі: нотатки на полях політичної історії Русі

BALSYS R.  Paganism of Prussian: sacred caste tulissones, ligaschones

Новітня історія

МАЛАНІЙ З.  Габсбурзька спадщина в публічному просторі міжвоєнної Галичини:
модель влади

КУПИН Л.  З Польщі до Франції: організація роботи збірних станцій для емігрантів у міжвоєнне двадцятиліття

МРАКА  І. “Свої” чи “чужі”: українці у війську міжвоєнної Польщі

СІРОМСЬКИЙ Р.
“The West must speak out…”: Джон Діфенбейкер про національні права
українців у Радянському Союзі

Історіографія

SYROTA R. A History from Olympian heights? Arnold J. Toynbee’s vision of Ukraine

ЦЕЛУЙКО О. Про одну ненаписану дисертацію. Причинок до вивчення історії
Галицько-волинської держави у повоєнну добу

СУХОВЕРСЬКА І.  Мотиви підписання пакту Молотова-Ріббентропа у науковому дискурсі
сучасної російської історіографії

Етнологія

КАРПЕНКО А.  Паспортизація польових етнографічних матеріалів з “Гуцульщини”
як основа визначення територіального засягу праці Володимира Шухевича

ІГНАТЕНКО І.  Чоловіче тіло як вмістилище для духа-коханця (“перелесника”)

СОЛОП Б.  Звичаєво-обрядовий супровід винесення померлого з рідної оселі  у похоронній традиції волинян (на матеріалах з Житомирської та Вінницької областей)

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ПОЛЕЩУК Т.  Юрчак, Алексей. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. Пер. с англ. Москва: Новое литературное обозрение, 2014. 664 с.; ил

ЛОЗИНСЬКИЙ М. Публікації викладачів історичного факультету у Видавничому центрі Львівського університету за 2001–2016 роки

ACTA NON VERBA. Світлої пам’яті Михайла Филипчука (1955–2016)