2017, cпецвипуск до 60-річчя  професора Олексія Сухого

Редакційна колегія:  д-р іст. наук, проф. Костянтин Кондратюк (головний редактор); д-р іст. наук., проф. Степан Качараба (заступник головного редактора); канд. іст. наук, доц. Володимир Качмар (заступник головного редактора); канд. іст. наук., доц. Богдана Сипко (відповідальний секретар); д-р іст. наук, проф. Валентина Борисенко; д-р іст. наук, проф. Леонтій Войтович; д-р іст. наук, проф. Михайло  Глушко; д-р іст. наук, проф. Віктор Голубко; д-р іст. наук, проф. Ярослав Грицак; д-р іст. наук, проф. Богдан Гудь, д-р іст. наук, проф. Леонід Зашкільняк; д-р іст. наук, проф. Мирон Капраль; д-р іст. наук, проф. Іван Крупський; д-р іст. наук, проф. Степан Павлюк; д-р габ., проф. Вацлав Вєжбєнєць; д-р габ., проф. Магдалена Питер; д-р. іст. наук, проф. Роман Сілецький; д-р іст. наук, проф. Олексій Сухий; канд. іст. наук, проф. Роман Шуст; канд. іст. наук, доц. Ігор Підкова, д-р іст. наук, проф. Богдан Якимович.

КАЧМАР В. Слово про Товариша

СТАТТІ
Теоретико-філософські та історіографічні студії

МЕЛЬНИК В. Наукове пізнання як вид духовної практики і єдність раціональних та ірраціональних чинників

ЗАШКІЛЬНЯК Л. Про українську ідентичність вчора, сьогодні і завтра (із приводу виходу чотиритомника Василя Ткаченка про сучасну Україну)

КАПРАЛЬ М.  Дослідницька майстерня Михайла Грушевського при роботі над п’ятим томом “Історії України-Руси”: історіографія та джерелознавство

КУЛЬЧИЦЬКИЙ C. Володимир Винниченко – політик, письменник, людина

ЛЕХНЮК Р.  Методологічні дилеми дослідження українських консервативних середовищ у Галичині на початку ХХ столітті

ФЕДИК І. Національна політика урядів міжвоєнної Польщі в оцінці української громадськості. Історіографія проблеми

ТУРЕГА Ю. Історіографія історії міста Броди (до 1772 року)

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Народознавчі студії у Львівському університеті наприкінці XVIII – у першій половині XX ст.: причинки до історіографії питання

НАДРАГА М.  Історіографічний огляд діяльності бібліотек педагогічних  установ і товариств м. Львова 1918–1939 рр.

Давня, середньовічна і ранньомодерна історія

БАНДРОВСЬКИЙ О. Повернення Кремуція Корда: античність і сучасність

ВІННИЧЕНКО О.  Чи Александр Скотницький мав мотиви приїжджати на сеймик?  (соціально-психологічна характеристика галицького шляхтича на підставі його тестамента з 1640 року)

ВОЙТОВИЧ Л.  Штурм Ізмаїла: як це було насправді

ЗАЯЦЬ А.  Міське суспільство ранньомодерної України в оцінці Михайла Грушевського

ЩОДРА О.  “Звідки пішла Руська земля …”: історія проблеми та сучасні дискусії про походження Русі в російській історіографії

ПАРШИН І.  Дві “Галатії” у творах Бартоломео Фіадоні: труднощі ідентифікації

ОНИЩУК Я.  Римські імпортні вироби з могильника перших століть нашої ери Карів-I у Західному Побужжі

ЛИЛЬО І.  Історія роду Корняктів у XVI–XVII ст.

Новітня історія України

БОДНАР Г.  Між історією та пам’яттю: (не)конструювання образу Михайла Грушевського в сучасних друкованих медіа України

ГЕНЕГА Р.  Поміж їжею та насолодою (алкогольні та безалкогольні особливості радянського Львова 1944–1953 рр.)

ГОЛУБКО В.  Висвітлення процесу над “Спілкою визволення України” на сторінках тижневика “Тризуб”

ДАЦКІВ П.  Діяльність академіка І. Юхновського на посаді голови Українського інституту національної пам’яті (2005–2010 рр.)

ЗІЛІНСЬКИЙ В.  Геттоїзація на території дистрикту “Галичина” у світлі матеріалів із українських архівосховищ

ЗУЛЯК І., ЗУЛЯК М., КЛІШ А. Антін Крушельницький – від націоналізму до радянофільства

ІЛЬНИЦЬКИЙ В. Реалізація депортаційної політики радянською репресивно-каральною системою у Карпатському краї ОУН (1944–1952 рр.)

КАЛИНЯК Л.  Львівська повітова організація Українського національно-демократичного об’єднання

КНИГИНИЦЬКА О. “Жіночий організаційний комітет” у Галичині напередодні Першої світової війни

КОНДРАТЮК  К.  Парламентаризм у західних землях України: революційні 1918–1919 рр.

ЛАГОЦЬКИЙ В.  Відображення процесу реформування ЧСВВ (1882–1904 рр.) у суспільно-політичній та громадській думці Галичини

ХАРКЕВИЧ Н.  Українсько-польські переселенські акції 1944–1946 років (на матеріалах Волинської та Рівненської областей)

УСЬКА У.  Політико-правове регулювання мовного обігу в управлінських структурах галицької автономії (1861–1914 рр.): захист прав національних спільнот

СІРОМСЬКИЙ Р., СІРОМСЬКА Г. “Ідеологічні зриви” або справа “Москіти”: архівні документи  про реакцію КДБ і комсомольсько-партійних органів Львівського університету на антирадянську діяльність студентів-істориків  (1972–1973 рр.)

ПІРКО М. Українське книговидання у міжвоєнній Галичині в ретроспективі літературно-наукового журналу “Дзвони”

ПІДКОВА І., БАРАБАН М. “Уроки демократії”: досвід і висліди парламентської кампанії 1990 р.

Історія Львівського університету

КОЗИЦЬКИЙ А. Польське орієнталістичне товариство (1922–1939 рр.)

ШЕЛЕСТАК Л. Джерела до дослідження історії військової кафедри Львівського університету (1944–1991 рр.)

ЦЕЛУЙКО О.  Кафедра історії України у 1944–1949 роках: від учнів Михайла Грушевського до апологетів радянського світу

ПУГАЧ Д. Кафедри історії України Львівського університету: специфіка створення та діяльності (1894–1949 рр.)

Всесвітня історія і міжнародні відносини

ДАНИЛІВ Н. Політика Держави Ізраїль із питань інтеграції репатріантів: особливості та характерні риси

КОНЦІЦКА Ґ. Проблеми безпеки у Центральній та Східній Європі: політичний аспект

РЕЙМАН К.,  ЗАВАДСКІ А.  Роль судового куратора в соціальній системі держави: вибрані питання

МАЦЄЖИНСЬКІ В. Умови розвитку пресової реклами в Королівстві Польському і Галичині з половини XIX століття до початку XX століття

ГЕЛІАШ М., РАТУШНА О. Актуальні проблеми країн Вишеградської групи: безпекова політика і ставлення до емігрантів

СЛЮСАРЕНКО А. Cили спеціальних операцій сухопутних військ США: склад, функції, особливості комплектування, бойові можливості

СИПКО Б. Політичне життя французьких мусульман: від участі у виборах до урядових посад (1995–2007 рр.)

ПАВЛЮК В.  Польське питання у політиці європейських держав на початку XIX століття

ПАНАСТЬ С. Безробіття як соціально-економічне явище: альтернативні шляхи вирішення проблем безробіття і бідності

МЕДВІДЬ Ф.  Національна безпека і національні інтереси України в глобалізованому світі

МАСИК Р. Нафтовидобування у міжвоєнній Польщі

Етнологія

ГАЛАЙЧУК В. Зимова календарна обрядовість Богородчанщини

ІГНАТЕНКО І.  Краса по-українськи: канони краси в українській традиційній культурі, або що означало бути красивою/им понад 200 років тому

ПОЖОДЖУК Д. “Йде в божу путь!”: традиція першого вигону худоби у волинян