2017, випуск 53

МЕЛЬНИК В. Шляхом звитяги: від Січових стрільців і Української Повстанської Армії до державної незалежності України

УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ

СУХИЙ О. Cучасна українська історіографія національно-визвольного руху періоду Другої світової війни: рецепції та виклики

КАЧМАР В. Юрій Киричук: життєвий шлях і наукові інтереси історика Volodymyr Kachmar

УХАЧ В. Антинімецький фронт бандерівської ОУН: інтерпретації сучасних вітчизняних істориків

ПАПАКІН Г. Джерельна база дослідження українського визвольного руху середини ХХ ст.: методологія і сучасні проблеми

ШМІҐЕЛЬ М. СИРНИ М. Великий рейд УПА на Захід у 1947 році: “чехословацький шлях” у збірцi  протоколiв полонених вояків УПА і членів цивільної сітки ОУН (джерелознавчі  аспекти дослідження)

КУЧЕРУК О. Ярослав Горбовий – нові документи старої справи

КОВАЛЬЧУК В.“Езопова мова” і тайнопис у документах повоєнної ОУН-Б: нові знахідки

РУСНАЧЕНКО А. Василь Охримович у 1951–1954 роках (за матеріалами кримінальної справи)

КАЧМАР В. Ідея національної держави в середовищі українського студентства Галичини на початку ХХ століття

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

ЧУПРІЙ Л. Гeoпoлiтичнi cтpaтeгiї дiячiв укpaїнcькoгo визвoльнoгo pуху пoчaтку –cepeдини XX cтoлiття в контексті забезпечення регіональної безпеки

ЛИТВИН М. Західно-Українська Народна Республіка: державно-політичне та соціально-економічне реформування в умовах визвольної війни

ПАВЛИШИН О. “Диктатор в екзилі”: політичні впливи Євгена Петрушевича в Західній Україні у 1920-х роках

FEDYK І. The Domestic Policy of Interwar Poland in the Opinions of Ukrainian Conservatives

БАРАН З. Участь родини Степана Федака в українському національно-визвольному русі

ОНИШКО Л. ОУН: реакція на Голодомор в УСРР

КРАСНОДЕМСЬКА І. “Карпатська Січ” в обороні української державності

РОМАНИШИН Н. Діяльність ОУН у документах польських спецслужб доби Карпатської України

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА ОУН І УПА ПРОТИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ЗАШКІЛЬНЯК Л. Польський вектор у політиці українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни

ГАЙ-НИЖНИК П. Самолегітимізація ОУН-Р і визначення моделі майбутньої української держави на ІІ Великому зборі ОУН (квітень 1941 р.)

ГУБСЬКИЙ С. Діяльність структур ОУН і УПА на Київщині в 1941–1952 роках в історіографічному дискурсі

В’ЯТРОВИЧ В. УПА проти АК: польсько-українська війна в Галичині 1943–1944 років

ЗЕК Б.Невідомий керівник ОУН-М Василь Штуль (1921–1943)

ZILINSKYI V. The Interrogation Protocols of SD Kaukasier Kompanie from the Security Service of Ukraine Branch-Wise State Archive as a Source to the Studies of the Holocaust in the Territory of the District of Galicia

КАПУСТЯН Г. Повсякдення в окупованому Кременчуці (1941–1943)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СПРОТИВ ТОТАЛІТАРНОМУ РАДЯНСЬКОМУ РЕЖИМУ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС

АНТОНЮК Я. Діяльність підпілля УНРА на теренах України у післявоєнний період

ІЛЬНИЦЬКИЙ В. Методологічні засади здійснення підрахунків цифрових даних функціонування українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945–1954)

СТАСЮК О. Критика радянської виборчої системи ідеологами і публіцистами ОУН

СІРОМСЬКИЙ Р. СІРОМСЬКА Г. Операція з ліквідації боївки Володимира Табаки-“Багряного” на Заставському передмісті Городка у лютому 1949 року

ДЕРЕВІНСЬКИЙ В. Висвітлення боротьби ОУН і УПА у відкритому листі В’ячеслава Чорновола до генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова

ПІДКОВА І.“Малоросійська комедія чи драма?”: до питання участі В’ячеслава Чорновола у президентській кампанії 1991 р.

ДАЦКІВ П. Академік Ігор Юхновський як голова Західного наукового центру (1990–1998)

ГУЛЬОВАТА Л. Міжнародна діяльність Львівського національного університету імені Івана Франка під час Помаранчевої революції 2004 року