2019, спеціальний випуск : на пошану професора Романа Шуста

За редакцією Ігора Підкови, Руслана Сіромського, Романа Тарнавського

Редакційна колегія:
д-р іст. наук, проф. Костянтин Кондратюк (головний редактор); канд. іст. наук., доц. Олексій Вінниченко (заступник головного редактора); канд. іст. наук., доц. Богдана Сипко (відповідальний секретар); д-р іст. наук, проф. Валентина Борисенко; д-р іст. наук, проф. Леонтій Войтович; д-р іст. наук, проф. Михайло Глушко; д-р іст. наук, проф. Віктор Голубко; д-р іст. наук, проф. Ярослав Грицак; д-р іст. наук, проф. Богдан Гудь, д-р іст. наук, проф. Леонід Зашкільняк; д-р іст. наук, проф. Мирон Капраль, д-р іст. наук, проф. Степан Качараба; д-р іст. наук, проф. Іван Крупський; д-р іст. наук, проф. Степан Павлюк; д-р іст. наук, проф. Мирослав  Романюк; д-р. іст. наук, проф. Роман Сілецький; д-р іст. наук, проф. Олексій Сухий; д-р іст. наук, проф. Оксана Франко; канд. іст. наук, проф. Роман Шуст, д-р іст. наук, проф. Богдан Якимович.

СУХИЙ О. Карби на гранях: слово про Ювіляра

Матеріали до бібліографії професора Романа Шуста

СТАТТІ
Нумізматика

MIELCZAREK М. Gospodarowanie pieniądzem w greckim Nikonion

БАУКОВА А. Історія крізь символи: пропаганда римських цінностeй в монeтному карбуванні римської провінції Азія в І ст. до н.e. – І ст. н. e.

НЕЧИТАЙЛО В. Знаки Рюриковичів, що належали Великим князям Київським

ВОЙТОВИЧ Л. Боротьба за спадщину Романовичів (1340–1434 рр.): нумізматичний аспект

ШЛАПІНСЬКИЙ  В. Про етимологію нумізматичних термінів “шаг” та “ізрой”

КРИЖАНІВСЬКИЙ А. Нові дослідження львівських монет XIV–XV ст.

САВВОВ Р. Наслідувальне карбування подільських півгрошів

ДЕРГАЧЕВА Л. Государственная и династическая эмблемы на первых молдавских эмиссиях XIV века (к вопросу о том, что считать аверсом, а что реверсом монет Пeтра I)

ТУРМИС Н.  Ґенуезько-кримські аспри та ґірейські акче в грошовому обігу українських земель Великого князівства Литовського другої половини XV – початку XVI ст. у світлі історіографії

ОРЛИК В.  Монети держави Тевтонського ордену в Пруссії у скарбах, виявлених на території України (ХІХ – початок ХХІ ст.)

ŠUSTEK Z. Wprowadzenie waluty radzieckiej na Ukrainie Zakarpackiej w 1945 r.

БОЙКО-ГАГАРІН А. Відзнаки львівської бригади льотчиків кулеметників у колекції Національного музею історії України.

PASZKIEWICZ В.Uwagi o mennictwie Wielkopolskim w okresie kwartnikowym

САЯУСКАС С. День незалежності Литви і нумізматика

Давня, середньовічна та
ранньомодерна історія

ОНИЩУК Я. Господарство населення волинсько-подільського пограниччя другої чверті І тис. н. е. (за археологічними матеріалами)

ГУДИМА Ю. Галицько-волинське пограниччя у матеріалах і публікаціях про село Йосипівку Буського району Львівської області

КАПРАЛЬ М. Упокій душі по-вірменськи: заповіт львівського купця Вартікавід 10 серпня 1461 р.

ЗАЯЦЬ А.Міське судочинство на Волині у XVI –першій половині XVII ст. 

ОВСІНСЬКИЙ Ю. Продукція подільських фільварків на галицькому ринкув 40–70-х рокахXVIII cт. (за матеріалами маєтків Міхала Жевуського)

Новітня історія України

КАЛИНЯК Л. Регіональні осередки польських селянських партій Волинського воєводства (1921–1929 рр.)

ГАВРИЛІВ І., МАРИСКЕВИЧ Т.Боротьба увістів і комуністів за українську державність:спроба порозуміння на початку 1920-х років

FEDYK I. Ideological reasons of conflict between Ukrainian peasant-labor socialist union and Polish law enforcement structures during interwar period

КОНДРАТЮК К.Волинь і Галичина під німецькою окупацією 1941–1944 рр.: соціально-економічний і культурно-освітній аспекти

ZILINSKYI V.They were killed on the spot: the destruction of Jews during the nazi occupation in the territory of the Lviv region

БІГУН І. Переговори командування загону ім. Богуна з німецьким окупаційним керівництвом  Володимир-Bолинського гебіту (грудень 1943 р.)

ГАЙ-НИЖНИК П. ОУН-Б за умов нової військово-політичної дійсності на теренах України (кінець 1943 р. – початок 1950-х років).

БОДНАР Г. Жіночий досвід війни: біографічні наративи жінок у листах до влади міста Львова другої половини 1940-х років

ГЕНЕГА Р. Між капіталізмом та соціалізмом: львівські продуктові базари в часи пізнього сталінізму

ДАЦКІВ П. Участь Академіка Ігоря Юхновського в проголошенні незалежності України

ПІДКОВА І.Соціально-політичний портрет парламентської опозиції Верховній Раді України 12 (1) скликання

РУДЕНКО О. “Інтердрук/Interprint” – міжнародна бієнале, що відкрила українську графіку для світу

Історія Львівського університету

ЮРЕЙКО П.Львівська наукова школа суспільно-економічної історії (1921–1939 рр.)

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Діяльність професора Адама Фішера на кафедрі фольклору
й етнографії Львівського університету

ШВЕЦЬ В.Використання бон у Львівському університеті

ЦЕЛУЙКО О. Пригоди 300-річного ювілею Львівського університету, або причинок до історії радянських святкувань

ДУДЯК О.Викладання архівознавства на історичному факультеті Львівського університету в радянський період (друга половина 1940-х – кінець 1980-х років)

Всесвітня історія
та міжнародні відносини

БАНДРОВСЬКИЙ О. “Pax Romana”: сучасні геополітичні міфи та історична сутність

KOZLOVSKYI S.Womens in the traditional Chinese clerk family of the Song dynasty era (960–1279): gender relations and legal status

СИНЧУК И., ПОЧОБУТ Н. Текстильная пломба XVI–XVII вв. из раскопок феодального двора Березовец (Беларусь).

FILIPOW K. Artyści medalierzy w służbie Legionów Polskich

МРАКА І.Дезертирство військовослужбовців польської армії до УСРР/УРСР (1922–1939 рр.)

СИРОТА Р. Українське лобі у міжвоєнній Великій Британії: політика історичної  реконструкції

ПАТРИЛЯК І. “За лаштунками «Празької весни»”, або переговори службовців радянських і чехословацьких спецслужб у світлі звітної документації КДБ УРСР (весна-літо 1968 р.).

СІРОМСЬКИЙ Р.“Вживаються необхідні заходи з виявлення і запобігання можливихворожих акцій”: канадські туристи в полі зору КДБ (1970-ті роки)

СИПКО Б. Мусульманська спільнота в освітньому просторі Квебеку (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.).

Історіографія та історія ідей

ЩОДРА О. Між норманізмом та антинорманізмом: дискусії про походження Русі у світлі археологічних джерел

БАРАН З.Слов’янська ідея на зламі ХІХ–ХХ ст. у трактуванні вченого та публіциста Яна Бодуена де Куртене

ПОЛЕЩУК Т. Українська чи “спільноросійська” (“общерусская”) культура: з історії українсько-російських інтелектуальних дискусій останніх десятиліть ХІХ – початку ХХ ст.

КОЗИЦЬКИЙ А.Ян Ґжеґожевський (1846–1922 рр.): забутий галицький славіст та сходознавець.

ЛАПАН Т., ПАЧКОВСЬКИЙ Ю., КАЛИНЯК О. Михайло Грушевський і українська соціологія: від інституціоналізації до історико-соціологічного синтезу

ГУБСЬКИЙ С. Історіографічні дослідження формування та діяльності Армії УНРдоби Директорії на сучасному етапі

ЗАШКІЛЬНЯК Л.Українська історіографія, постмодерн і національний гранд-наратив

Етнологія

РАЧКОВСЬКИЙ Г.Списки поселень Волинської губернії другої половини XIX – початку XX століття як джерело до вивчення сільських поселень.

ГЛУШКО М., КРИКУН М.Традиційне житло населення історико-етнографічної Волині(за архівними джерелами кінця XIX ст.)

СІЛЕЦЬКИЙ Р. Відображення еволюції українського народного житла в традиційній будівельній обрядовості

СИНЧУК И.Сельский некрополь Полесья: Борисовское кладбище (Кобринский р-н Брестской обл. Республики Беларусь)

ГАЛАЙЧУК В., СОЛОП Б.Традиційні уявлення про самогубців на теренах історико-етнографічної Волині

ГІЛЕВИЧ І.Постчорнобильські експедиції 1993–2018 рр. на тлі польових досліджень Полісся України другої половини XX – початку XXI ст.