2009, випуск 3

Редакційна колегія: д. соц. н., проф. Н. Черниш – головний редактор; д. соц. н., проф. Ю. Пачковський – заступник головного редактора; д. філос. н., проф. А. Карась – заступник
головного редактора; к. соц. н. Т. Бурейчак – відповідальний секретар; д. соц. н., проф. В. Бакіров; д. соц. н., проф. Н. Костенко; д. соц. н., проф. П. Кутуєв; д. соц. н., проф. О. Куценко; д. соц. н., проф. А. Маковецький; д. соц. н., проф. В. Піча; д. соц. н., проф. О. Стегній; д. соц. н., проф. Ю. Яковенко; к. соц. н., доц. О. Демків; к. соц. н., доц. В. Середа; к. соц. н., доц. В. Сусак; д. політ. н., проф. В. Денисенко; д. філософ. н., проф. В. Мельник; д. філософ. н.,  проф. Є. Головаха; д. і. н., проф. Я. Грицак; д. і. н., проф. Л. Зашкільняк; д. філос. н., проф. А. Ручка; д. соц., проф. К. Вудз; д. соц., проф. М. Кеннеді; к. психол. н. В. Магун; д. соц. психол. О. Маланчук; д. соц. психол. М. Наджафізадег; д. соц., проф. В. Стейплз.

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СУСПІЛЬСТВА

Козаченко О. О. Стиль життя: основні підходи до визначення 

Малес Л. В. Соціокультурний аналіз ґендерних стратегій: особливості сприйняття та викладання

Щур М. В. Виміри факторного впливу мовної диференціації на соціокультурну ситуацію міста Львова

Вашрова Н. Тенденції розвитку релігійного життя в сучасній Україні

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Рущенко І. П. Кланова структура українського суспільства (соціологічний нарис)

Ващинська І. І. Групові ідентичності: до проблеми дефініції поняття та конструювання класифікатора

Ярема А. І. Символічний капітал: підходи до інтерпретації поняття

Марченко А. М. Соціальний престиж суб’єктів влади в українському суспільстві

Антоначіо О., Тітл Ч. Р. Моральність, самоконтроль та злочинність

ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Кеннеді М. Д. Публічна соціологія в демократіях, що розвиваються: революція, ґендерні нерівності та енергетична безпека

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ровенчак О. А. Міжнародна міграція крізь призму її причин та наслідків

Підлужна О. Проведення соціальних та маркетингових досліджень у процесі створення нових продуктів

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТІЛА ТА ТІЛЕСНОСТІ

Стейплз В. Дж., Декер С. К.  Домашній арешт як неоліберальне управління

Пйонтковський В., Мажак І.М. Соціологія тіла як новий напрям соціології медицини

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ

Марікян С. В. Ратифікація болонської угоди в Україні: протиріччя сприйняття

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Судин Д. Ю. Теорія нації в працях теоретиків структурного функціоналізму

ПЕРШІ СПРОБИ

Борачок О. Р. Чоловіча гомосексуальність крізь призму стереотипів та установок жителів  міста Львова (2007-2008 рр.)

Зіятдінова Е. Б. Компаративний аналіз соціальних уявлень про утворення сім’ї в чоловіків 20-25 р. кримськотатарської та української етнічних груп