Бойко Володимир Григорович

Тема дисертаційної роботи: Суспільно-політичні еліти Речі Посполитої  і Російська імперія в останній чверті XVIII ст.: інтелектуальні рецепції

Науковий керівник: доц.  Лешкович Н. О.

Публікації:

Бойко В. Г. Неформальні угрупування польсько-литовської еліти напередодні та під час Чотирилітнього Сейму // Каразінські читання (історичні науки). – Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2018. – С. 81 – 82.

Бойко В.Г. Королівська елекція 1764 р. в Речі Посполитій: зовнішньополітичний аспект // Проблеми слов’янознавства. – № 66. – Львів, 2017. – С. 69 – 80.