Данилів Наталія Романівна

Тема дисертаційної роботи: Політика США щодо єврейської еміграції з СРСР (1967-1989)

Науковий керівник: доц. Сіромський Р. Б.

Публікації: 

Данилів Н. Виникнення та особливості єврейської еміграції «Нешира» (1970-ті рр.) / Наталія Данилів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – №1. – С. 120–125.

Данилів Н. Ухвалення поправки Джексона-Веніка як реакція заборони еміграції євреїв з СРСР/ Наталія Данилів // Емінак. – Київ-Миколаїв, 2016. – №1. – С. 99–105.

Данилів Н. Радянсько-американський обмін в’язнями 1979 р.: передумови, особливості та наслідки / Наталія Данилів // Наукові записки національного університету «Острозька академія ». – Острог, 2016. – № 25 . – С. 255–261.

Данилів Н. Захист інтересів єврейських переселенців із СРСР в імміграційному законодавстві США (1965-1989) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2017. – Вип. 18. – С. 310–322.

Данилів Н. «Великий обмін» 1979 р.: роль президента Дж. Картера у звільненні Георгія Вінса // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Реформація як суспільне явище: український вимір» (Львів, 3-4 жовтня 2017 року). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 219–226.