Гульовата Лілія Іванівна

Тема дисертаційної роботи: Міжнародна діяльність Львівського університету (1991-2016 рр.)

Науковий керівник:  доц. Качмар В. М.

Публікації:

Hulovata L. Leszek Dziegiel ҆s and Stepan Makarchuk ҆s correspondence as a source of scientific contacts of Krakow and Lviv ethnologists / LiliyaHulovata // Вісник львівського університету. Серія історична. – Львів, 2015.  – Вип.51. – с. 96-103.

Гульовата Л. Співпраця історичного факультету Львівського університету з науковим середовищем Польщі у 2000 – 2010-х роках: головні тенденції / Лілія Гульовата// Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sclodovska University in Lublin, 2017. – Vol. XVI. – S. 521-528.

Гульовата Л. Міжнародна діяльність Львівського національного університету імені Івана Франка під час помаранчевої революції 2004 року / Лілія Гульовата // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2017. – Вип 53. – с.482