Івашко Роман Володимирович

Тема дисертаційної роботи: Львівська латинська архідієцезія в унійних процесах зі східним християнством у 1410-х-1460-х роках

Науковий керівник: доц. Файда О. В.

Публікації:

Івашко Р. Становлення Римо-католицької єпископської та митрополичої катедри у Королівстві Русі в середині XIV – на початку XV століття. Княжа доба: історія і культура. 2014. Вип. 8. С. 326–338.

Івашко Р.  Владислав Абрагам – дослідник історії Львівського латинського архієпископства. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2017. Вип. 18.  С. 165–179.

Івашко Р. Ставлення до «схизматиків» у Львівській латинській архідієцезії напередодні Флорентійської унії. Східноєвропейський історичний вісник. 2018. Вип. 6. С. 15-21.

Івашко Р. Проведення Ювілейного року середини XV століття у Короні Польській. Архіви України. Науково-практичний журнал. 2018 № 2-3 (313–314). С. 62-72.

Івашко Р. Визначення права світської інвеститури на теренах спадщини Романовичів у 1412 році Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2018. Вип. ’15. С. 19–24.

Івашко Р. Графіті Софії Київської ХІ ст. про руських князів. Повідомлення. Українськи медієвістичний журнал. Вип. №2. Українське та європейське середньовіччя. 2016. С. 7-18.

Івашко Р. Політико-правове значення Єдлінсько-краківського привілею для Русі // Аннали Юридичної історії. 2018. Т. 2. №1-2. С. 144-148

Івашко Р. Про що розповіла булла папи Євгенія IV (1431-1447)?

Івашко Р. Антична традиція і хрестовий похід на порятунок Константинополя (1443-1445) // Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина. Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції. Київ, 2018. С. 54

Івашко Р. Владислав Абрагам // Католицький вісник. 2012. №18(543). С. 5

Івашко Р. Україна в подіях Північної війни. Історія України. 8 клас. (З досвіду навчання дітей з порушенням інтелектуального розвитку) // Історія та правознавство. Науково-методичний журнал. 2016. №31-32(455-456). C. 22-25

Івашко Р. Середньовіччя – період занепаду чи піднесення // Історія та правознавство. науково-методичний журнал. №13-14(401-402). 2015. С. 37-38.