Коцюмбас Ореста Романівна

Тема дисертаційної роботи: Академічна гімназія у Львові: організація, структура, діяльність (1849– 1939)

Науковий керівник: проф. Кондратюк К. К.

Публікації:

Коцюмбас О.Р. Академічна гімназія у Львові: учнівський склад другої половини  ХІХ – початку ХХ ст. //  Вісник Львівського торгівельно-економічного університету. Гуманітарні науки. ISSN 2616-8510 (Print), ISSN 2616-8529 (Online), 2016.-Вип.14.- С.40-46.

Коцюмбас О.Р. Викладацький склад академічної гімназії у Львові (друга половина ХІХ_-початок ХХст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія,  ISSN 2307–7778, 2017. Вип. 2. Ч. 1. -С.56-61.

Kotsiumbas O. R. Academic gimnasium in Lviv: structure, teaching staff and  students in the second half of  the nineteenth and early twentieth centuries. //_East European Science Journal, ISSN 2468-5380 2017.№12(28).-S.22 – 26.

Коцюмбас О.Р. Необов’язкові дисципліни та міждисциплінарні зв’язки в освітній практиці Академічної гімназії у Львові на початку ХХ століття.// Тези доповідей Міжнародної науково-практичнщї конференції «VІ Міждисциплінарні гуманітарні читання» ISВN 978-966-02-8409-8- Київ, 2017, С.81-84.

Коцюмбас О.Р. Львівська академічна гімназія під час Першої світової війни // Гуманітарний корпус: (збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії) ISВN 978-966-924-823-7 – Випуск 17. – Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2018, – С. 75-79.